FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   ANALİZ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2709251 6,00 / 0,00 8
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal AYDIN
Koordinator E-mail kaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Kemal AYDIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İntegral kavramı, integral hesabın esas teoremi, integrasyon teknikleri, integral kavramının uygulamaları, Alan, hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı hesaplamaları, ağırlık merkezi, moment hesabı konularını öğrenmek ve bu konuları diğer bilimlere uygulamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, soru cevap yöntemi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İntegral kavramı, alt ve üst toplam Analiz, Mustafa Balcı
2 İntegral hesabın 1.ve 2. esas teoremleri Analiz, Mustafa Balcı
3 İntegrasyon teknikleri, değişken değiştirme, kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma metodu Bilgisayarla Matematik Analiz, Kemal AYDIN, Ayşe BULGAK, Haydar BULGAK
4 Trigonometrik ifadelerin integralleri, irrasyonel cebirsel fonksiyonların integralleri, bazı yüksek fonksiyonların integralleri Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
5 Belirli integral, bir eğri altında kalan alan, kutupsal ve parametrik denklemlerde alan Analiz, Mustafa Balcı
6 Hacim hesabı Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
7 Bir eğri yayının uzunluğu Analiz, Mustafa Balcı
8 Dönel yüzeylerin alanlarının hesabı Analiz, Mustafa Balcı
9 Has olmayan integraller Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
10 Arasınav Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
11 Ağırlık merkezi hesabı Analiz, Mustafa Balcı
12 Moment hesabı Analiz, Mustafa Balcı
13 Yaklaşık integrasyon Analiz, Mustafa Balcı
14 İntegralin türevi Analiz, Mustafa Balcı
15 Kuvvet serileri ve yakınsaklık Analiz, Mustafa Balcı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 22
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İntegral kavramı, integral hesabın esas teoremi, integrasyon teknikleri, integral kavramının uygulamaları. 4
D.Ö.Ç. 2 alan, hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı hesaplamaları, ağırlık merkezi, moment hesabı, improper inegraller, integralde yaklaşık hesap. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20