FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   ATATÜRK İLK. VE INK. TARİHİ l
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati ATKS
1 2709162 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okutman Nurgül DURSUN
Koordinator E-mail nurguldursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ilk olarak, Türk Devrim tarihi yazınına ilişkin temel kavramları, Rönesans, Reform dönemlerini, Sanayi devrimini ve Osmanlı modernleşme sürecini gözlemlemektedir. Bunların yanında, Birinci Dünya Savaşının neden ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Ardından, ulusal kurtuluş mücadelesini ve Mustafa Kemal Atatürkün bu süreçteki rolünü incelemektedir. Son olarak, Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşması süreçlerine dikkat çekmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türk Devriminin Temel Kavramları Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Türk Devriminin Modeli ve Atatürkçülük Kavramı Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
2 Batı Uygarlığının Yükselişi Yükselişin Temeli Olarak Batı Ortaçağı, Coğrafya Keşifleri ve Batının Rönesansı, Reformasyon ve Batının Laikleşmesi, Aydınlanma: Ulus Temelli Bir Uygarlığa Doğru, Fransız Devrimi: Liberal Batıya Doğru, Sanayi Devrimi: Batının Demokratikleşmesi
3 Osmanlı İmparatorluğunda Dağılma Süreci Toprak ve Ekonomi Yapısının Bozulması, Siyasal ve Askeri Yapının Bozulması, Batının Etkisi
4 Osmanlı İmparatorluğunda Çözüm Arayışları Dağılma Karşısında Yapısal Reform Arayışları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet denemesi, Dağılma Karşısında İdeolojik Reform Arayışları: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık
5 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı, Savaşın Nedenleri ve Genel Özellikleri, Savaşın Genel Gelişimi, Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi
6 Birinci Dünya Savaşının Sonu ve Anadolunun İşgali ABDnin Müdahalesi ve Savaşın Sonu, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu
7 Ulusal Direnişin Başlaması Anadoluda Genel Durum ve Tartışılan Kurtuluş Formülleri, İzmirin İşgali ve Kongreler Sürecinin Başlaması, Savaş Öncesinde Kurulan Örgütler, Mustafa Kemal Paşanın Anadoluya Çıkışı
8 Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu, İstanbulun İşgali
9 Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu, İstanbulun İşgali
10 Ara Sınav
11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Ulusal Meclisin Yapısı ve Niteliği, Ulusal Meclise Tepkiler: Sevr Antlaşması ve İç Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, İç Ayaklanmalar
12 Kurtuluş Savaşı Başlıyor İstiklâl Mahkemelerinin Kurulması, Düzenli Ordulara Geçiş, Ermeni Sorunu ve Doğu Cephesinin Kapanması, Doğu Cephesinde Diplomasi: Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920), Moskova Antlaşması (16 Mart 1920), Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
13 Güney ve Batı Cephelerinde Utku Güney Cephesinde Utku, Çerkez Ethem Ayaklanması ve Bastırılması, Yunan Ordusunun İnönüde Yenilmesi, Görkemli Başarıların Sonucu: 1921 Anayasası ve Ulusal Egemenliğe Geçiş
14 Batı Cephesinde Sona Doğru Londra Konferansı, İkinci İnönü Utkusu, Yunan Ordusu Kütahya ve Eskişehirde, Sakarya Savaşı ve Sonuçları
15 Lozan Konferansı ve Barış Lozan Konferansı ve Görüşülen Sorunlar: Sınırlar, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmanlı Borçları, Azınlıklar, Diğer Konular, Lozan Barışının Değerlendirilmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mustafa Kemal Atatürkün, siyasi ve askeri kararlarına yön veren, motivasyonları ortaya koymak 2
D.Ö.Ç. 2 Ulusal mücadelenin örgütlenmesinde, Mustafa Kemal Atatürkün rolüne dikkat çekmek 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20