FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   LİNEER CEBİR I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2709155 4,00 / 0,00 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
Koordinator E-mail aysedilekmaden selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel lineer cebir bilgilerini öğrencilere kavratarak, lineer cebirin diğer bilim dallarındaki uygulamalarını öğrencilere öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 4. Alıştırma ve Uygulama 5. Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Matrislerin eşitliği, toplamı, çarpımı Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
2 Bloklara ayırarak matris çarpımı, m,Hadamard çarpım, Kronecker çarpım, bir matrisin transpozu Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
3 bazı özel matrisler, özel matrisleri içeren bağıntılar, matrsin izi, izin özellikleri Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
4 ters matrisler, sıfır bölen matrisler Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
5 Elemanter satır ve sütun işlemleri Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
6 Elemanter matrisler ve elemanter matris kullanılarak elemanter satır sütun işlemleri Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
7 Denk matrisler, permütasyonlar Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
8 Determinantların Elemanter özellikleri, minörler ile determinantların hesaplanması Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
9 Permütasyonlar ile determinant hesabı, çarpımın determinantı, Sarrus kuralı Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
10 Ara sınav Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
11 Ek (Adjoint) matris, bloklara ayırma yöntemi ile ters matrisin bulunması Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
12 Lineer Denklem sistemleri ve matrisler Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
13 Bir matrsinin rankı, elemanter satır işlemleri ile matris rankının bulunması Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
14 Lineer denklem sistemlerinin çözümünün varlığıile ilgili kriterler ve çözüm yöntemleri Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
15 Homojen lineer denklem sistem çözümleri ve örnek problemler Lineer Cebir, Dursun TAŞÇI
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 24
Final : 1 28
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matris kavramını ve matrisler üzerindeki işlemleri öğrenir 3
D.Ö.Ç. 2 Determinantları ve özelliklerini kavrar 3
D.Ö.Ç. 3 Matris ranklarını ve matris terslerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 4 Lineer denklem sistemlerini ve çözümlerini kavrar 4
D.Ö.Ç. 5 Elemanter satır-sütun işlemlerini ve kullanıldığı yerleri öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20