FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Dersin Adı   ANALİZ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2709151 6 / 0 8
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Kemal AYDIN
Koordinator E-mail kaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Kemal AYDIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Matematikte kullanılan ispat metodlarını öğrenciye kavratabilmek ve bu metodları kullanarak problem çözme yeteneğini geliştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım ve soru cevap yöntemi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sayılar ve Özellikleri Analiz I, Mustafa Balcı
2 Matematikte kullanılan ispat metodları: Tümevarım metodu, doğrudan ispat metodu, olmayana ergi metodu Analiz I, Mustafa Balcı
3 Fonksiyonlar ve fonksiyonların özellikleri Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
4 Fonksiyonların limiti, sağdan ve soldan limit Analiz I, Mustafa Balcı
5 Fonksiyonların sürekliliği, süreksizlik çeşitleri Analiz I, Mustafa Balcı
6 Fonksiyonların türevi ve türevin özellikleri Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
7 Limit, süreklilik ve türev arasındaki ilişki Analiz I, Mustafa Balcı
8 Türevin çeşitli uygulamaları Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
9 Parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar ve parametrik ve kutupsal denklemlerde türev Analiz I, Mustafa Balcı
10 Ara Sınav Analizle ilgili ders notları
11 Ortalama değer, Rolle ve Cauchy teoremleri Analiz I, Mustafa Balcı
12 Belirsiz şekiller ve Lospital kuralı Analiz I, Mustafa Balcı
13 Fonksiyonların grafik çizimleri Analiz I, Mustafa Balcı
14 Fonksiyonların Taylor ve Mac-Laurin açılımları Yüksek Matematik, Ahmet Karadeniz
15 Maksimum minimum problemleri Analiz I, Mustafa Balcı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Problem çözme yeteneğine sahiptir 3
D.Ö.Ç. 2 Matematikte kullanılan İspat metodlarını başka Anabilim dallarına uygulayabilir 2
D.Ö.Ç. 3 Sayılar ve sayılar arasındaki ilişkileri bilir 4
D.Ö.Ç. 4 Fonksiyonlar ve bazı basit fonksiyonların grafiklerini çizer 4
D.Ö.Ç. 5 Bir fonksiyonun limiti, sürekliliğini tanımlar ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi bilir 3
D.Ö.Ç. 6 Bir fonksiyonun türevini alır ve süreklilik ile türev arasındaki ilişkiyi bilir 4
D.Ö.Ç. 7 Türevin uygulama alanlarını bilir 3
D.Ö.Ç. 8 Lospital kuralını farklı örneklere uygulayabilir 3
D.Ö.Ç. 9 Her tür fonksiyonun grafiğini ayrıntılı olarak çizer 3
D.Ö.Ç. 10 Fonksiyonların Taylor ve Mac Laurin açılımlarını bulabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20