FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. OZAN ÖZKAN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  UYGULAMALI MATEMATİK
E-Mail :  oozkan selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233946
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEB19941997
Selçuk Üniversitesi2007 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

1.  11.CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2018).  Exact Solutions of Some PartialDifferential Equations Using the Modified Differential Transform Method.  Iranian Journal of Science and Technology,Transactions A: Science, 42(1), 89-96., Doi: 10.1007/s40995-018-0490-3 (YayınNo: 3782599)

2.ÖZKAN OZAN,KURT ALİ (2018).  On conformable double Laplace transform.  Optical and Quantum Electronics, 50(2), 103,Doi: 10.1007/s11082-018-1372-9 (Yayın No: 4189970)

3.ÖZKAN OZAN,KURT ALİ (2018).  The analytical solutions for conformableintegral equations and integro-differential equations by conformable Laplacetransform.  Optical and QuantumElectronics, 50(2), 81, Doi: 10.1007/s11082-018-1342-2 (Yayın No: 4189968)

4.ÖZKAN OZAN (2017).  Approximate analytical solutions of systemsof fractional partial differential equations. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 63-63., Doi: 10.7212/zkufbd.v1i1.516(Yayın No: 3781825)

5.ÖZKAN OZAN,Kurbanli Abdullah Selçuk(2013).  On a System of DifferenceEquations.  Discrete Dynamics in Natureand Society, 2013, 1-7., Doi: 10.1155/2013/970316 (Yayın No: 3782450)

6.CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2010).  Differential Transform Solutionof Some Linear Wave Equations with Mixed Nonlinear Boundary Conditions and itsBlow up.  Applied Mathematical Sciences,4(10), 467-475. (Yayın No: 3782554)

7.ÖZKAN OZAN (2010).  Numerical implementation of differentialtransformations method for integro-differential equations.  International Journal of ComputerMathematics, 87(12), 2786-2797., Doi: 10.1080/00207160902795627 (Yayın No:3782401)

8.AKHMEDOV Makhmud A,ÖZKAN OZAN(2006).  ON APPLICATION OF DIFFERENTIALTRANSFORMATIONS TO N-DIMENSIONAL PROBLEMS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS ON AGRID.  Transactions of NAS of Azerbaijan,4(26), 13-22. (Yayın No: 3782737)

9.ÖZKAN OZAN,KESKİN YILDIRAY (2005).  An Application of the DifferentialTransformation Method to theBoundary Value Problems of the System ofIntegro-Differential Equations.  SelçukJournal of Applied Mathematics, 6(1), 43-53. (Yayın No: 3782673)


 B. Uluslar arası bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :   

1. GELİŞKEN ALİ,ÖZKAN OZAN (2017). The Solutions of A Difference Equation. 1nd International Turkish World Enginering and Science Congress (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4032511)

2. FIRAT ÖMER,ÖZKAN OZAN (2017). Conformable Differential Transform Method for Fractional PartialDifferential Equations.  II.International Academic Research Congress(INES-2017), 422-422. (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3782185)

3. ÖZKAN OZAN,KURT ALİ (2017).  On Exact Solutions of Conformable PDEs.  II. International Academic ResearchCongress(INES-2017), 421-421. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3782160)

4. AKYÜZ MUHİBE,ÖZKAN OZAN (2017).  A novel solution procedure for PDEs byLaplace Differential Transform Method. 3rd International Researchers, Statisticians and Young StatisticiansCongress (IRSYSC 2017), 264-264. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3782000)

5. KURT ALİ,ÖZKAN OZAN (2017).  New Exact Solutions of nonlinear ConformableDifferential Equations Arising in Mathematical Physics.  3rd International Researchers, Statisticiansand Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 108-108. (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3782122)

6. ÖZKAN OZAN,KURT ALİ (2017).  On conformable Double Laplace Transform.  3rd International Researchers, Statisticiansand Young Statisticians Congress (IRSYSC 2017), 229-229. (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3781969)

7. FIRAT ÖMER,ÖZKAN OZAN (2017).  Conformable Differential Transform Method forFractional Differential Equations.  3rdInternational Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress(IRSYSC 2017, 176-176. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3782100)

8. GELİŞKEN ALİ,ÇİNAR Güven,ÖZKAN OZAN(2017).  On The Solutions of DifferenceEquations x(n)=phi(from k=4 to k=7)x(n-k)/phi(from k=1 tok=3)x(n-k)[-1-phi(from k=4 to k=7)x(n-k)]. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3548872)

9. ÇİNAR Güven,GELİŞKEN ALİ,ÖZKAN OZAN(2017).  On The Behavior of Solutions ofDifference Equations x(n1)=x(n-5) x(n-7) x(n-9)/[ x(n-1) x(n-3)[-1- x(n-5)x(n-7) x(n-9)]].  InternationalConference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3548869)

10. ÖZKAN OZAN (2016).  Numerical Solutions to Initial and boundaryValue Problems for Fractional Telegraph Equations.  5th International Eurasian Conference onMathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4204500)

11. ÖZKAN OZAN (2015).  A hybrid algorithm for solving Fractional Partial DifferentialEquations.  The International ConferenceOn Science, Ecology And Technology (Iconsete’2015 – Vienna) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4204495)

12. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2014).  Solving Fractional VibrationProblem Using Generalized Differential transform method.  20th Conference of the InternationalFederation of Operational Research Societies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4204492)

13. ÖZKAN OZAN,CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM(2014).  Numerical solution oftime‐fractional Zakharov-Kuznetsov equation via generalized differentialtransform method.  20th Conference of theInternational Federation of Operational Research Societies (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4204490)

14. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2013).  Solving a system of fractionalpartial differential equations using differential transform method.  26th European conference on operationalresearch (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204487)

15. ÖZKAN OZAN,CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM(2013).  Exact Solutions of Some Linearand Non-linear Schrödinger Equations Using The Differential TransformMethod.  26th European conference onoperational research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204484)

16. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2011).  Solving Fokker-Planck EquationBy Two-Dimensional Differential Transform. International Conference on Applied Mathematics, Modeling andComputational Science, 1368(73), 73-76., Doi: 10.1063/1.3663463 (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4189976)

17. ÖZKAN OZAN,CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM(2010).  The Use Of DifferentialTransform Method For Solving The Variational Problems.  First International Conference on Mathematicsand Statistics (AUS-İCMS 10) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204472)

18. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2010).  Application Of DifferentialTransform Method To Parabolic Volterra Integro-Differential Equations OnUnbounded Spatial Domains.  First InternationalConference on Mathematics and Statistics (AUS-İCMS 10) (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4204473)

19. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2009).  Differential Transform methodfor Volterra’s population model. Symposium on Biomathematics and Ecology Research and Education (BERE2009)(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204465)

20. ÖZKAN OZAN (2006).  Solution of Lorenz’ s Equation by UsingDifferential  Transform  Method. The International Conference on Modelling and Simulation (MS’06Turkey),2, 887-888. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204478)

21. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2009).  Titreşimli Sönümlü YayDenkleminin Diferensiyel Transform Metodu İle Çözümü.  1. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman MYO TebliğGünleri(1), 130-135. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4204502)

22. CANSU KURT ÜMMÜGÜLSÜM,ÖZKAN OZAN(2008).  Karışık Nonlineer SınırKoşulları Olan Dalga Denkleminin Çözümü Ve Çözümün Sıçramaları.  XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu


D. Ulusa lhakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

D1Özkan , O. “ Bir sınıf Jacobi Matrisiiçin Özdeğer problemi”, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 27(2006) 1-8.


  Yönetilen Tezler
1. ÜMMÜGÜLSÜM CANSU, " İNTEGRO DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN MODİFİYE DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM METODUYLA ÇÖZÜMÜ ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcılığı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/10/201614/03/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANALIZ III
ANALİZ III
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DİFERANSİYEL DENKLEMLER (YM)
İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER I (SEÇ)
MATEMATİK
MATEMATİK UYGULAMALARI I