FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OZAN ÖZKAN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ
E-Mail :  oozkan selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233946
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
MEB19941997
Selçuk Üniversitesi2007 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1O.Özkan "Numerical implementation of differential transformations methodfor integro-differential equations." International Journal of Computer Mathematics 87.12(2010): 2786-2797. (SCI-Expanded kapsamındadır).

A2. O.Özkan, and Abdullah Selçuk Kurbanli. "On a system of differenceequations." Discrete Dynamics in Nature and Society 2013(2013). (SCI-Expanded kapsamındadır).

A3. Cansu Kurt, Ummugulsum, and Ozan OZKAN. "Exact solutions ofsome partial differential equations using the Modified Differential TransformMethod."Iranian Journal of Science andTechnology (Sciences) (2016). (SCI-Expanded kapsamındadır).

A4.  Cansu, Ummügülsüm, and Ozan OZKAN. "Differential transform solution of some linearwave equations with mixed nonlinear boundary conditions and its blow up." AppliedMathematical Sciences 4.10 (2010): 467-475.

A5. O.Özkan, and Yıldıray Keskin. "An Application of the DifferentialTransformation Method to the Boundary Value Problems of the System ofIntegro-Differential Equations." Selcuk Journal of Applied Mathematics 6.1(2005): 43-53.

A6. Akhmedov, Makhmud A., and Ozan Ozkan. " On application of differential transformationsto n-dimensional problems for differential equations on a grid" Transactionsof NAS of Azerbaijan,(2006): 13-22

 B. Uluslar arası bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :   

B1. Özkan, O.  , Solution ofLorenz’ s Equation by Using Differential  Transform  Method,   International Conference on Modelling and Simulation (MS’06Turkey), 28-29-30August, Konya Turkey, 2006.

B2. Cansu, Ümmügülsüm, and O.Özkan. "Solving Fokker‐Planck Equation By Two‐Dimensional Differential Transform." ADVANCES IN MATHEMATICAL ANDCOMPUTATIONAL METHODS: ADDRESSING MODERN CHALLENGES OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ANDSOCIETY. Vol.1368. No. 1. AIP Publishing, 2011.

B3. Ü.Cansu,O. Özkan, “Application Of Differential Transform Method To Parabolic VolterraIntegro-Differential Equations On Unbounded Spatial Domains”, FirstInternational Conference on Mathematics and Statistics (AUSICMS' 10), AmericanUniversity of Sharjah, Sharjah, UAE, 2010.

B4.  O.Özkan, Ü. Cansu, “The Use OfDifferential Transform Method For Solving The Variational Problems”, FirstInternational Conference on Mathematics and Statistics (AUS-ICMS'10), AmericanUniversity of Sharjah, Sharjah, UAE, 2010.

 

B-1.1) Özet(Abstract) (Yabancı dilde sözlüsunulan ve özeti yayınlananlar)

 

B-1.1-1 Ü.Cansu,O. Özkan, “Differential Transform method for Volterra's population model”, nternationalBiomathematics and Ecology Research and Education (BERE2009) Symposium, İzmirEkonomi Üniversitesi, İzmir, Turkiye, 2009

B-1.1-4 O.Özkan  “ExactSolutions of Some Linear and Non-linear Schrödinger Equations Using TheDifferential Transform Method(IFORS 2013), Roma

B-1.1-5 O.Özkan “Numericalsolution of time‐fractionalZakharov‐Kuznetsov equation viageneralized differential transform method” 20th Conference of the InternationalFederation of Operational Research Societies (IFORS 2014),Barcelona

B-1.1-6 O.Özkan “A Hybrid Algorithm ForSolving Fractional Partial Differential Equations” TheInternational Conference on Science, Ecology and Technology I(ICONSETE;2015),Viyana

 

D. Ulusa lhakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

D1Özkan , O. “ Bir sınıf Jacobi Matrisiiçin Özdeğer problemi”, S.Ü. Fen Ede. Fak. Fen Dergisi, 27(2006) 1-8.


  Yönetilen Tezler
1. ÜMMÜGÜLSÜM CANSU, " İNTEGRO DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN MODİFİYE DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM METODUYLA ÇÖZÜMÜ ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcılığı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.09/10/201614/03/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANALIZ III
ANALIZ IV
ANALİZ III
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
MATEMATİK UYGULAMALARI I
MATEMATİK UYGULAMALARI I
MATEMATİK UYGULAMALARI II
MATEMATİK UYGULAMALARI II
MATEMATİK -3
MATEMATİK -4