FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. KEMAL AYDIN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  UYGULAMALI MATEMATİK
E-Mail :  kaydin selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2233983
Adres : FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1989 

  Akademik Yayınlar:

1-    Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G., Numeric Characteristics for Asymptotic Stability of Solutions to LinearDifference Equations with Periodic Coefficients, Sib. Math. J., Vol. 41(6), pp.1005-1014, 2000. [Zbl 0969.39010] (SCI)

2-    Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G., Continuity of Numeric Characteristics for Asymptotic Stability of Solutions to Linear Difference Equations with Periodic Coefficients, International Conference Mathematical Modelling and Scientific Computing, 2-6 April 2001, METU and SU,Ankara-Konya, Selçuk J. of Appl. Math., Vol. 2,Num. 2, pp. 5-10, 2001. [Zbl 1016.39010]

3-    Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G., Asymptotic Stability of Solutions to Perturbed Linear Difference Equations with Periodic Coefficients, Sib. Math. J., Vol. 43(3), pp.389-401, 2002. [Zbl 1012.39010] (SCI)

4-    Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G., An Estimate for the Attraction Domains of Difference Equations withPeriodic Linear Terms, Sib. Math. J., Vol. 45(6), pp.983-991, 2004. [Zbl 1101.39002] (SCI)

5-    Aydın K., An Algorithm for Checking the Practical Regularity of Symmetric Interval Matrices, Sib. Zh. Ind. Mat., Vol. 7(3), pp.15-20, 2004. [Zbl 1060.65046]

6-    G. Çelik Kızılkan ve K.Aydın, Hata Analizi Tabanlı Adım Genişliği Stratejisi, S.Ü. Fen Dergisi, Sayı 25, s 79-86, 2005.

7-    G. Çelik Kızılkan and K.Aydın, A new variable step size algorithm for Cauchy problem, Appl. Math. Comput., 183(2), pp. 878-884, 15 December 2006. [Zbl 1107.65326] (SCI)

8- Tuba Keskin and Kemal Aydın, Iterative decreasing dimension algorithmComput. Math. App., 53(7), pp. 1153-1158, 2007. [Zbl 1129.65018] (SCI)

9-  A. O. Çıbıkdiken ve K. Aydın, IDDM Yardımıyla Ters Matris Bulma, S.D.U. Journal of Science, Vol. 3 (1), s 98-106, 2008. [Zbl 1179.65036]

10-  K. Aydın and G. ÇelikKızılkan, Iterative InverseAlgorithm for Perturbed Matrix, S.D.U. Journal of Science, Vol. 3 (1), p. 107-112, 2008. [Zbl 1179.65037]

11-  K. Aydın, On a Power of the Companion Matrix, S.D.U. Journal of Science, Vol. 3(2), p. 230-235, 2008. [Zbl 1179.15008]

12-  A. O. Çıbıkdiken ve K. Aydın, Bilgisayar Sayılarının C Programlama Diline Uygun Genişletilmesi, Journal of Technical-Online, Vol. 8 (3), 2009.

13-  K. Aydın, G. Çelik Kızılkan and A. O. Çıbıkdiken, Generalized Iterative Dimension Decreasing Method,  Eur. J. of  Pure Appl. Math., Vol. 3 (6), pp. 819 - 830, 2010. [Zbl 1217.65062]

14-  A. Duman and K. Aydın, Sensitivity of Schur Stability of Systems of Linear Difference Equations with Constant Coefficients, Sci. Res. Essays, Vol. 6(28), pp. 5846-5854, 23 Nov. 2011. (SCI)

15-  A. Duman and K. Aydın, Sensitivity of Schur Stability of Monodromy Matrix, Appl. Math. Comput., Vol. 217(15), pp. 6663-6670, 2011. [Zbl 1225.39019] (SCI)

16-  G.Çelik Kızılkan and K. Aydın, Stepsize strategies based on error analysis for the linear systems, S. D. U. Journal of Science, Vol. 6 (2), pp. 149-159, 2011.

17-  G. Çelik Kızılkan and K. Aydın, Step size strategies for the numerical integration of systems of differential equations, J. Comput. Appl. Math. 236, pp. 3805-3816, 2012. [Zbl 1250.65093] (SCI)

18-  A.O. Çıbıkdiken and K. Aydın, Computation of the monodromy matrix in floating point arithmetic with the Wilkinson Model, Comput. Math. App., 67 (5), pp. 1186-1194, 2014. (SCI)

19-  A. Duman and K. Aydın, Some Results on the Sensitivity of Schur Stability of Linear Difference Equations with Constant Coefficients, KonuralpJournal Mathematics, Vol. 2(2), pp. 22-34, 2014.

20-  Duman A. ve Aydın K., Periyodik Katsayılı Lineer Fark Denklemlerinin Schur Kararlılık Parametreleri Üzerine Bazı Eşitsizlikler, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu,Bildiriler Kitabı, ss. 20-27, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya. (Konferans)

21-  Duman A. ve Aydın K., Schur Kararlı Periyodik Katsayılı Sistemlerin Hassasiyeti Üzerine, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss. 31-40, 3-6 Eylül 2007, Erzurum. (Konferans)

22-  Aydın K., Bulgak A. ve Bulgak H., Analiz, Selçuk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Yayını, 370 sayfa, Konya, 2000. (Kitap)

23-  Aydın K., Bulgak A. ve Bulgak H., Bilgisayarla Matematik Analiz, Selçuk Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi  Yayını, 335 sayfa, Konya, 2003. (Kitap)

24-  Aydın K. ve Şenay H., x2+2y2 = z2 Diophantine Denkleminin Z(i) Gauss Tamsayılarında  Çözümleri  Üzerine,  IV. Ulusal Matematik Sempozyumu, ss. 37-38,2-6 Eylül 1991, Hatay. (Konferans)

25-  Aydın K., Asymptotically stability of the ordinary differential systems with periodic coefficients, Int. Math. Workshop, Scientific Computing, 29-30 July 1996, Konya. (Konferans)

26-  Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G., Estimates of Solutions of Linear Difference Equations with Periodic Coefficients, IV. Siberian Congress an Appliedand Industrial Mathematics (INPRIM-2000), Part II, p. 148, Sobolev Institue of Mathematics, Novosibirsk, Russia, 2000. (Konferans)

27-  Aydın K. ve Bulgak H., Continuity of the Solutions of Systems of Linear Difference with Periodic Coefficients, XIII. Ulusal Matematik Semp., Sabancı Üniv. ve Boğaziçi Üniv.,  6-9 September 2000, Istanbul. (Konferans)

28-  Aydın K., Sabit Katsayılı Schur Kararlı Fark Denklemlerin Çözümlerinin Değerlendirilmesi, Integral Geometri ve Ters Problemler Çalıştayı,  08-09 Mayıs 2004, Karaelmas Üniversitesi,  Zonguldak. (Konferans)

29-  G. Ç. Kizilkan and K. Aydin, Step Size Strategy for Numerical Solutions for Differential Equations, International Integral Geometryand Inverse Problems Symposium, 17-21 July 2006, Karaelmas University, Zonguldak. (Konferans)

30-  Çıbıkdiken A. O. ve Aydın K., IDDM Yardımıyla Ters Matris Hesaplama, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya. (Konferans)

31-  A.O. Çibikdiken and K. Aydin, Effect of Floating Point on Computation of Monodromy Matrix, 14 th International Conference on Differences Equations and Applications, July 21-25, 2008: Bahçeşehir University, Istanbul. (Konferans)

32-  A. Duman and K. Aydin, Sensitivity of Schur Stable Linear Systems with Periodic Coefficients, 14 th International Conference on Differences Equations and Applications, July 21-25, 2008: Bahçeşehir University, Istanbul. (Konferans)

33-  G. Ç. Kizilkan and K. Aydin, Step Size Strategies on the Numerical Integration of the Systems of Differential Equations, 14 th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 September - 2 October 2009, Antalya. (Konferans)

34-  A.O. Çibikdiken and K. Aydin, Effect of Floating Point Arithmetic on Monodromy Matrix Computation of Periodic Linear Difference Equation System, 14 th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 September - 2 October 2009, Antalya. (Konferans)

35-  A. Duman and K. Aydin, Sensitivity of Schur Stable Linear Systems with Periodic Coefficients, 14 th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 September - 2 October 2009, Antalya. (Konferans)

36-  Bilgin İ. ve Aydın K., Horner-şema Metoduyla Fundamental Matrislerin Hesaplanması, 22. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos- 03 Eylül 2009, Şirince, İzmir. (Konferans)

37-  Bilgin İ. ve Aydın K., Horner Fonksiyonlarıyla Lyapunov Matris Denklemlerinin Çözümleri, 23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 04-07 Ağustos 2010, Kayseri. (Konferans)

38-  A.O. Çibikdiken and K. Aydin, Computation of Monodromy Matrix in Floating Point Arithmetics with Godunov Model, 7 th ICCES MM’11, 06-10 September 2011, Zonguldak. (Konferans)

39-  A. Duman and K. Aydin, Sensitivity of Schur Stable Linear Systems with Periodic Coefficients, 7 th ICCES MM’11, 06-10 September 2011, Zonguldak. (Konferans)

40-  Duman A. ve Aydın K.,  Yüksek Mertebeden Lineer Fark Denklem Sistemlerinin Schur Kararlılığının Hassasiyeti, 23-25 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Konferans)

41-  Çıbıkdiken A. O. ve Aydın K., Bilgisayar Hesaplamaları Ne Kadar Güvenli, 12. Matematik Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Konferans)


  Yönetilen Tezler
1. Ali Osman ÇIBIKDİKEN, " Error Estimate in Elemantary Matrix Operations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2002, Tamamlandı
2. Aliye ÖZÇANAK, " On the Error Estimates in Numerical Solutions of the Ordinary Differential Equations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2002, Tamamlandı
3. Serdar BAYRAKÇI, " Sensitivity of the System of Linear Algebraic Equations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2004, Tamamlandı
4. Gülnur Çelik KIZILKAN, " Step Size Strategies on the Numerical Integration of the Initial Value Problems ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2004, Tamamlandı
5. Tuba ÜLKER, " Decreasing Dimension Algorithm for Solution of System of Linear Algebraic Equations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2004, Tamamlandı
6. Gülnur Çelik KIZILKAN, " Step Size Strategies on the Numerical Integration of the System of the Differential Equations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Matematik, - 2009, Tamamlandı
7. Mustafa KOÇ, " Solutions of The Matrix Equations with Horner Functions ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2011, Tamamlandı
8. Kemal USLU, " Computation of Stability Parameters of System of Linear Difference Equations with Periodic Coefficients ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Matematik, - 2004, Tamamlandı
9. Ali Osman ÇIBIKDİEN, " Error Estimate of Computation of Stability Parameters of Systems of Periodic Linear Difference Equations ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Matematik, - 2008, Tamamlandı
10. Ahmet DUMAN, " On the Continuity of Solutions of Linear Difference Equations with Periodic Coefficients ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Matematik, - 2008, Tamamlandı
11. Orhan Veli ŞAHİNBAY, " Iterative Solutions of Sylvester Matrix Equation AXB = C ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Matematik, - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SUMAM MD. YRD.19992003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Matematik BölümüBölüm Başkani20/12/201619/12/2022
S.Ü. Fen FakültesiS.Ü. Senato Üyesi06/06/201806/06/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DIFERANSIYEL DENK.I
DIFERANSIYEL DENKLEMLER I
MATEMATİK ANALİZ I
MATEMATİK ANALİZ I
MATEMATİK UYGULAMALARI I
MATRİS TEORİSİ I (SEÇ)