FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Bölüm Dersleri
DÖNEM 1
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709151 ANALİZ I 8 Doç. Dr. Tuncer ACAR
2709152 FİZİK I 5 Prof. Dr. Erhan AKIN
2709153 SOYUT MATEMATİK I 4 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
2709155 LİNEER CEBİR I 6 Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
2709157 İNGİLİZCE I 3 Öğr. Gör. Kamil USLU
2709161 TÜRK DİLİ I 2 Öğr. Gör. Betül DEMİR ELMA
2709162 ATATÜRK İLK. VE INK. TARİHİ I 2 Okt. Nurgül DURSUN
       
DÖNEM 2
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709251 ANALİZ II 8 Doç. Dr. Tuncer ACAR
2709252 FİZİK II 5 Prof. Dr. Erhan AKIN
2709253 SOYUT MATEMATİK II 4 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
2709255 LİNEER CEBİR II 6 Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
2709257 İNGİLİZCE II 3 Öğr. Gör. Kamil USLU
2709261 TÜRK DİLİ II 2 Öğr. Gör. Betül DEMİR ELMA
2709262 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 Okt. Nurgül DURSUN
       
DÖNEM 3
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709301 ANALİZ III 6 Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
2709303 DİFERENSİYEL DENKLEMLER I 6 Prof. Dr. Kemal AYDIN
2709304 TOPOLOJİ I 6 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709305 OLASILIK VE İSTATİSTİK I 4 Prof. Dr. M. Fedai KAYA
2709306 BILGISAYAR PROGRAMLAMA I 3 Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAOĞLU
2709308 ANALİTİK GEOMETRİ I 5 Dr. Öğr. Üyesi Gülay Koru YÜCEKAYA
       
DÖNEM 4
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709401 ANALİZ IV 6 Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
2709403 DİFERENSİYEL DENKLEMLER II 6 Prof. Dr. Kemal AYDIN
2709404 TOPOLOJİ II 6 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709405 OLASILIK VE İSTATİSTİK II 4 Prof. Dr. M. Fedai KAYA
2709406 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II 3 Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAOĞLU
2709408 ANALİTİK GEOMETRİ II 5 Dr. Öğr. Üyesi Gülay Koru YÜCEKAYA
       
DÖNEM 5
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709502 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 6 Dr. Öğr. Üyesi M. Talat SARIAYDIN
2709503 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Haydar Bulgak
2709504 NÜMERİK ANALİZ I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Derya ALTINTAN
2709505 FONKSİYONLAR TEORİSİ I 6 Doç. Dr. Tuncer ACAR
2709507 FONKSİYONEL ANALİZ I 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709508 CEBİR I 6 Doç. Dr. Aynur YALÇINER
2709509 MATRİS TEORİSİ I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Kemal AYDIN
2709510 SAYILAR TEORİSİ I (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin ŞAHİN
2709511 GERÇEL ANALİZ I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709521 MATEMATİK TARİHİ (SEÇMELİ) 4 Dr. Vural Cam
2710522 FOURIER ANALİZ (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Haldun Alpaslan PEKER
2709534 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Fatma Muazzez ŞİMŞİR
       
DÖNEM 6
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709602 DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 6 Dr. Öğr. Üyesi M. Talat SARIAYDIN
2709603 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Haydar Bulgak
2709604 NÜMERİK ANALİZ II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Derya ALTINTAN
2709605 FONKSİYONLAR TEORİSİ II 6 Doç. Dr. Tuncer ACAR
2709607 FONKSİYONEL ANALİZ II 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709608 CEBİR II 6 Doç. Dr. Aynur YALÇINER
2709609 MATRİS TEORİSİ II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Kemal AYDIN
2709610 SAYILAR TEORİSİ II (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin ŞAHİN
2709611 GERÇEL ANALİZ II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709621 KOMBİNATORİK (SEÇMELİ) 4 Dr. Vural Cam
2709622 ORTAGONAL FONKSİYONLAR (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Haldun Alpaslan PEKER
2709635 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Fatma Muazzez ŞİMŞİR
       
DÖNEM 7
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709701 MATEMATİK UYGULAMALARI I 4 Prof. Dr. Kemal AYDIN
2709704 ÖRNEKLEME TEORİSİ I (SEÇMELİ) 4  
2709707 BAĞLANTILI UZAYLAR (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709711 İLERİ NÜMERİK ANALİZ I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Haydar Bulgak
2709713 FUZZY TOPOLOJİ I (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
2709714 MATEMATİK MODELLEMEYE GİRİŞ I (SEÇMELİ) 4  
2709717 FARK DENKLEMLERİ I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Necati Taşkara
2709718 CEBİR III (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
2709719 SPEKTRAL GRAF TEORİ I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
2709720 YAKLAŞIM KÜMELER TEORİSİ I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709722 MESLEKİ İNGİLİZCE I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709725 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
2709731 DİNAMİK SİSTEMLER I (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Derya ALTINTAN
2709732 YAKLAŞIM TEORİSİ I (SEÇMELİ) 4  
2709733 SONLU FARKLAR YÖNTEMİ (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAOĞLU
2709738 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Fatma Muazzez ŞİMŞİR
2709739 TOPOLOJİK GRUPLAR I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709736 HAREKET GEOMETRİSİ (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Gülay KORU YÜCEKAYA
       
DÖNEM 8
Ders Kodu Dersin Adı  AKTS Koordinatörün Adı 
2709801 MATEMATİK UYGULAMALARI II 4 Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Talat SARIAYDIN
2709804 ÖRNEKLEME TEORİSİ II (SEÇMELİ) 4  
2709807 METRİK UZAYLAR (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709811 İLERİ NÜMERİK ANALİZ II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Haydar Bulgak
2709813 FUZZY TOPOLOJİ II (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Beceren
2709814 MATEMATİK MODELLEMEYE GİRİŞ II (SEÇMELİ) 4  
2709817 FARK DENKLEMLERİ II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Necati Taşkara
2709818 CEBİR IV (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Ahmet Sinan ÇEVİK
2709819 SPEKTRAL GRAF TEORİ II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN
2709820 YAKLAŞIM KÜMELER TEORİSİ II (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Aynur KESKIN KAYMAKCI
2709822 MESLEKİ İNGİLİZCE II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Özlem ACAR
2709825 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Ozan ÖZKAN
2709831 DİNAMİK SİSTEMLER II (SEÇMELİ) 4 Doç. Dr. Derya ALTINTAN
2709832 YAKLAŞIM TEORİSİ II (SEÇMELİ) 4  
2709833 BİLİMSEL HESAPLAMALAR (SEÇMELİ) 4 Dr. Öğr. Üyesi Onur KARAOĞLU
2709837 ÖKLİD DIŞI GEOMETRİLER (SEÇMELİ) 4  
2709838 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I (SEÇMELİ) 4 Prof. Dr. Fatma Muazzez ŞİMŞİR