FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Program Öğretim Amaçları (Ö.A.)

 

 

Ö.A.

Öğretim Amaçları

Ö.A.1

Kimya alanındaki temel bilgileri yeterince kavrayan,

Ö.A.2

Bilgiye ulaşabilmek için bilim ve teknolojiyi kullanabilen,

Ö.A.3

Takım çalışmasına yatkın,

Ö.A.4

Analitik düşünme yeteneğine sahip,

Ö.A.5

Alanın gerektirdiği düzeyde temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilen,

Ö.A.6

Kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilen,

Ö.A.7

Kimya alanında üretim yapabilen kuruluşlarda görev alabilecek donanıma sahip,

Ö.A.8

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilen,

Ö.A.9

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilen,

Ö.A.10 

Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak için etkin bir şekilde kullanabilen,

Ö.A.11

Bilimsel etik değerlere sahip,

Ö.A.12

Lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış

 

            kimyacılar yetiştirmektir.