FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Laboratuvar ve Altyapı Komisyonu

Laboratuvar ve Altyapı Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Serkan ERDEMİR

Doç. Dr. Bilge TANER

Doç. Dr. Ahmed Nuri KURŞUNLU

Doç. Dr. Ezgi AKCEYLAN

Arş. Gör. Dr. Canan BAŞLAK

Arş. Gör. Dr. Aslıhan YILMAZ OBALI