FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Çift Anadal ve Yandal Programlarına Geçiş

 

Çift Anadal Programı, üniversitemizin her hangi bir lisans programında kayıtlı olan öğrenciye ikinci bir lisans programına da devam edebilme imkanı tanır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “çift anadal” olarak adlandırılır. Bir öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir. Bölümler her yıl kabul edilecek çif anadal öğrencisi kontenjanını ilan ederler. 

Üniversitemizde uygulanmakta olan Yandal programı ile normal ve ikinci öğretimdeki bir lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka lisans programından belirlenmiş bazı dersleri alarak ikinci bir dalda bilgilenmeleri ve programın sonunda Yandal Sertifikası almaları amaçlanmaktadır. Bir öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için kendi anadal programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarmış olması ve ayrıca başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Bölümler her yıl hangi yandal programlarını açtıklarını ve yandal programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını ilan eder.

Çift Anadal ve Yandal Programları hakkında ayrıntılı bilgi için Selçuk Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesine buradan,Yandal Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

Fen Fakültesi Kimya Lisans Programına kayıtlı olup, 2008 yılından bugüne kadar 5 öğrencimiz çift anadal programını, 4 öğrencimiz ise yandal programını başarı ile tamamlamıştır.