FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Ölçme ve Değerlendirme

 

Kimya lisans programında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme sistemi Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

  • Sınavlar Yazılı Yoklama, Sözlü Sınav, Test Sınavı vb. ölçme türlerinden biri ile veya karma olarak yapılabilir.
  •  
  • Yazılı yoklamalarda 5 (beş)ten az, test sınavlarında 25 (yirmi beş)ten az soru sorulamaz. Yazılı yoklama olarak yapılan sınavlarda sorulan soruların herhangi birinin değeri 30 puanı aşamaz.
  •  
  • Test sınavlarında ise her bir sorunun puanı eşit olmalıdır. Her bir sınav 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür ve dersin öğretim elemanı tarafından yapılan sınav sonuçları 100 (yüz) puan üzerinden sayısal puan ile gösterilir.

Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanır.

  • Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS)de bir öğrencinin başarısı, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısından bağımsız olarak, sınavına girdiği dersten aldığı notun değerine göre belirlenir.
  •  
  • Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel Ham Başarı Notu (HBN) ortalamasından artan yönde uzaklaşması başarının artması, azalan yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak değerlendirilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları hakkında ayrıntılı bilgi için Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine buradanSelçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine buradan ulaşılabilir.