FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Kayıt ve Kabul Şartları

 

Kayıt ve Kabul Şartları

 

(1) Kimya Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen kişide aşağıdaki şartlar aranır:

 

(a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

(b) Kayıt yapılacak öğretim yılında, merkezi yerleştirme ile veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak,

(c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,

(d) Programa kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak.

 

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

 

(3) İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler.