FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
Program Profili

 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ersin GÜLER

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI

Erasmus Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI

Farabi Değişim Programı Koordinatörü: Prof. Dr. Aydan YILMAZ

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin ÖZTEKİN

Çift Anadal ve Yandal Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Serkan ERDEMİR

AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ

FEDEK Akreditasyon Koordinatörü: Doç. Dr. Pervin DEVECİ


Amacı

Kimya alanındaki temel bilgileri yeterince kavrayan, bilgiye ulaşabilmek için bilim ve teknolojiyi kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneğine sahip, alanın gerektirdiği düzeyde temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilen, kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilen, kimya alanında üretim yapabilen kuruluşlarda görev alabilecek donanıma sahip, toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilen, toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilen, teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak için etkin bir şekilde kullanabilen, bilimsel etik değerlere sahip, lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış kimyacılar yetiştirmektir.

 

Vizyon

Kimya Bölümünün vizyonu eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiye’nin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimya ile ilgili konulara katkılar yapan ve problemlere çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir bölüm haline getirmektir.

 

Misyon

Kimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş kimyagerler yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye katkı sağlamak.


Program Dili

Türkçe


Program Tanımı

Kimya bölümü 1976 yılında Fen Fakültesine bağlı Kimya Mühendisliği adı altında kurulmuştur. 1984 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanarak Kimya Bölümü haline dönüştürülmüştür. 2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılması ile Kimya Bölümü Fen Fakültesi bünyesine girmiştir. Bölüm, Kimya alanında 24 öğretim üyesi, 13 öğretim elemanı, 2 uzman ve 2 teknisyeni ile lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans eğitimi teorik derslerin yanında pratik laboratuvar çalışmaları ile yürütülmektedir. Öğrencilerimizin teorik dersleri alırken faydalanabilecekleri data show sistemleri bulunan derslikleri bulunmaktadır. Bunun yanında pratik çalışmalarını yürütebilmeleri için analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve enstrümental analiz öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için bölümümüzde 18 adet araştırma laboratuvarı bulunmakta olup, bu araştırma laboratuvarlarında analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya, organik kimya ve polimer kimyası anabilim dallarında çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, SCI-index kapsamında taranan dergilerde yıllık ortalama 100 bilimsel makale yayımlanmaktadır.