FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. AHMED NURİ KURŞUNLU
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ANORGANİK KİMYA
E-Mail :  ankursunlu hotmail.com
Telefon : 03322233902
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı20062008

  Akademik Yayınlar:

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

 

Ünvan

Doç. Dr.

Adı Soyadı

Ahmed Nuri Kurşunlu           

Adresi

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Telefon No.

0 332 223 3902

E-mail

ankursunlu@hotmail.com

Yüksek Lisans Tez Konusu (2005-2008)

BAZI KLORLU SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE İMMOBİLİZASYON UYGULAMALAR,  S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı (Anorganik Kimya)

Doktora Tez Konusu (2008-2014)

BOR-DiPiRiN’DEN TÜREYEN YENİ LİGANLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ”  S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı (Anorganik Kimya)

Araştırma/ İş Deneyimi

        

 

Kurumun Adı

Pozisyonu

 

Tarih Aralığı

Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Muhafaza Memuru

2006-2008

Selçuk Üniversitesi

Arş.Gör.Dr.

2008-2017

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr.

2017-

University of Hull, England

Ziyaretçi Öğrenci (Visitor Student)

2010-2011

Selçuk Üniversitesi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

27-12-2014

Universite De Strasbourg

Post-Doc Student

2015-2016

Akademik Profil ve Burslu Dönemler

 

Üniversite

Bölüm

Derece

 

Yıllar

Niğde Üniversitesi

Kimya

Lisans

 

2001-2005

Selçuk Üniversitesi

Kimya

Yüksek Lisans

 

2005-2008

Selçuk Üniversitesi

Kimya

Doktora

 

2008-2014

Selçuk Üniversitesi

Kimya

Tübitak Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu

 

2006-2008

Selçuk Üniversitesi

Kimya

Tübitak Yurt İçi Doğrudan Doktora Bursu

 

2008-2014

Selçuk Üniversitesi,  University of Hull, England

Kimya

YÖK, Yurt Dışı Doktora İçi Burs Programı

 

2010-2011

Universite De Strasbourg

Chimie

Tübitak-2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı

 

2015-2016

 

İlgili Olduğu Alanlar

Bodipy, Floresans boyar maddeler, Lüminesans maddeler, Kemosensörler, Floresans metal katyon sensörleri, Optik, Fotonik, Fiber Optik ve Fiber floresans sensor tasarımı ve fotodinamik terapi (PDT) uygulamalarındaki önemi, Lantanit kompleksleri sentezi, Boya molekülleri arasındaki yakın mesafe (< 10 nm) etkileşimleri ve FRET modeli ile mesafe hesapları, Kompleks bileşikler ve spektroskopik uygulamaları, Katı Hal Kimyası. XRD, TG/DTA, Atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması. (immobilizasyon tekniği ile)

 

Bildiği Yabancı diller

 İngilizce, Arapça

 

 

 

Varsa Notu (TOEFL, KPSS vs.)

Y. Dil 

 

 

 

 

 67.5 (ÜDS)

Burs ve Ödüller

2210 Tübitak Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu,

2211 Tübitak Yurt İçi Doğrudan Doktora Bursu

YÖK Yurt Dışı Doktora İçi Burs Programı

2219 Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Bursu

Yayın Bilgileri

 

Yayın Bilgileri

SCI, ISI İndeksli dergilerde

Atıf

Sayısı

Diğer İndekslere kayıtlı/hakemli dergilerde

 

Diğer Yayınlar

 

 

26

325

 

 

 

*Veriler Web of Science ve Google Akademik’ten alınmıştır.

Araştırma Projeleri

 

Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırma Projesi (2017-…..)

(Araştırmacı)

Lantanit İyonları Varlığında Lüminesans Işık Yayabilen Bodipy Komplekslerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırma Projesi (2015-…)

(Yürütücü)

Bazı Fonksiyonel Bodipy Komplekslerinin Sentezi ve Metal Sensör Çalısmaları

Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırma Projesi (2015-2017)

(Araştırmacı)

Ligand Olarak Davranabilen Bazı Bor Dipirin Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları

Tübitak-1002 (2014-2015), 114Z095 (Yürütücü)

Anten Tipi Floresans Bor-Dipirin (Bodipy) Komplekslerinin Kemosensör Çalışmaları

Selçuk Üniversitesi BAP (2011-2014)

Bor-Dipirin’den Türeyen Yeniİ Ligandların Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi BAP (2009-2011)

Klor ve Brom bulunduran Schiff  Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

Konferans ve Workshoplar

 

 

UluslarasıMakaleler

No

Çalışma Adı

1

Fatih Sevgi, Ugur Bagkesici, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Fe (III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes of schiff bases based-on glycine and phenylalanine: Synthesis, magnetic/thermal properties and antimicrobial activity, Journal of Molecular Structure, 1154, 15 (2018) 256-260, (doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.10.052,) IF: 1,753

2

Mine Sulak, Ahmed Nuri Kursunlu, Burcu Girgin, Karakus, Ozlem Ozen Karakus, Erisn Guler, A highly selective fluorescent sensor for mercury (II) ion based on Bodipy and Calix[4]arene bearing triazolenaphthylene groups; synthesis and photophysical investigations, Journal Of Photochemistry And Photobiology A-Chemistry, 349 (2017) 129-137. (DOI: 10.1016/j.jphotochem.2017.09.022) IF: 2,625

3

Ahmed Nuri Kursunlu, Yaser Acikbas, Mustafa Ozmen, Matem Erdogan, Rıfat Capan, Preparation of pillar[5] arene-quinoline Langmuir-Blodgett thin films for detection of volatile organic compounds with host-guest principles, Analyst, 142 (2017) 3689-3698. (DOI: 10.1039/c7an00621g) IF: 3,885

4

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Novel fluorescent sensor for silver (I) based on the 3,4-bis-triazole Bodipy via dual-click chemistry, Journal Of Molecular Structure,1134  (2017) 345-349

DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.01.003 IF: 1,753

 5

Ahmed Nuri Kursunlu, Emel Sahin, Ersin Guler,

Cu (II) Chemosensor Based on a Fluorogenic Bodipy-Salophen Combination: Sensitivity and Selectivity Studies, Journal Of Fluorescence, 26  (2016) 1997-2004, DOI: 10.1007/s10895-016-1893-1 IF: 1,461

6

Ahmed Nuri Kursunlu, Mustafa Ozmen, Ersin Guler, Novel magnetite nanoparticle based on BODIPY as fluorescent hybrid material for Ag(I) detection in aqueous medium, Talanta 153 (2016) 191-196. (DOI: 10.1016/j.talanta.2016.03.029) IF: 4,162

7

Esra Maltas, Ahmed Nuri Kursunlu, Gulsin Arslan, Mustafa Ozmen, A new BODIPY/nanoparticle/Ni affinity system for binding of Cytochrome c, Applied Surface Science, 349 (2015) 811-816. (DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.05.082) IF: 3,387

8

Ahmed Nuri Kursunlu, Synthesis and photophysical properties of modifiable single, dual, and triple-boron dipyrromethene (Bodipy) complexes, Tetrahedron Letters, 56 (2015) 1873-1877, (DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.02.097) IF: 2,193

9

Ahmed Nuri Kursunlu A fluorescent "turn on" chemosensor based on Bodipy-anthraquinone for Al(III) ions: synthesis and complexation/spectroscopic studies, Rsc Advances, 5 (2015) 51 41025-41032. (DOI: 10.1039/c5ra03342j) IF: 3,108

10

Ahmed Nuri Kursunlu, Emel Sahin, Ersin Guler, Bodipy/dipyridylamino-based "turn-on" fluorescent chemosensor for trivalent chromium cations: characterization and photophysical properties, Rsc Advances, 5  (2015) 5951-5957, (DOI: 10.1039/c4ra12874e) IF: 3,108

11

Fadime Gullu, Mevlut Bayrakci, Ahmed Nuri Kursunlu, Sengul Yigiter, Seref Ertul, Synthesis and trivalent lanthanide ion complexation studies of new macrocyclic receptors based lactam ionophores, Journal Of Inclusion Phenomena And Macrocyclic Chemistry, 80 (2014) 303-312, (DOI: 10.1007/s10847-014-0403-9). IF: 1,095

12

Ahmed Nuri Kursunlu, Ziya Erdem Koc, Aslihan Yilmaz Obali, Ersin Guler, A symmetric and selective fluorescent Cu (II) sensor based on bodipy and s-triazine, Journal Of Luminescence, 149 (2014) 215-220, (DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.01.019).  IF: 2,686

13

Bilge Taner, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, The example of calix[4]pyrrole derivative containing Bodipy unit: Fluorometric and colorimetric sensor for F- ion, Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 118  (2014) 903-907 (DOI: 10.1016/j.saa.2013.09.077) IF: 2,536

14

Ahmed Nuri Kursunlu, Porphyrin-Bodipy combination: synthesis, characterization and antenna effect, Rsc Advances, 4 (2014) 47690-47696

(DOI: 10.1039/c4ra09024a) IF: 3,108

15

Aysel Cimen, Ali Bilgic, Ahmed Nuri Kursunlu, Ilkay Hilal Gubbuk, Halil Ismet Ucan, Adsorptive removal of Co(II), Ni(II), and Cu(II) ions from aqueous media using chemically modified sporopollenin of Lycopodium clavatum as novel biosorbent, Desalınatıon And Water Treatment, 52 (2014) 4837-4847 (DOI: 10.1080/19443994.2013.806228) IF: 1,631

16

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, The sensitivity and selectivity properties of a fluorescence sensor based on quinoline-Bodipy, Journal Of Lumınescence, 145 (2014) 608-614 (DOI: 10.1016/j.jlumin.2013.08.030) IF: 2,686

17

Mevlut Bayrakci, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Seref Ertul, A new calix[4]azacrown ether based boradiazaindacene (Bodipy): Selective fluorescence changes towards trivalent lanthanide ions, Dyes And Pigments, 99 (2013) 268-274 (DOI: 10.1016/j.dyepig.2013.05.025) IF: 3,473

18

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Fatih Sevgi, Birol Ozkalp, Synthesis, spectroscopic characterization and antimicrobial studies of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with Schiff bases derived from 5-bromo-salicylaldehyde, Journal Of Molecular Structure, 1048 (2013) 476-481 (DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.06.017) IF: 1,753

19

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Facile assembly of Bodipy-based metal ion sensor using click chemistry, Supramolecular Chemistry 25 (2013) 512-521 (DOI: 10.1080/10610278.2013.799282) IF: 1,264

20

Mustafa Numan Bucak, Nazan Keskin, Mehmet Taspinar, Kenan Coyan, Nuri Baspinar, Mihai C Cenariu, Ali Bilgili, Caner Ozturk, Ahmet Nuri Kursunlu, Raffinose and hypotaurine improve the post-thawed Merino ram sperm parameters, Cryobiology 67 (2013) 34-39 (DOI: 10.1016/j.cryobiol.2013.04.007) ) IF: 1,996

21

Ahmed Nuri Kursunlu, Pervin Deveci, Ersin Guler,

Synthesis and spectroscopic-electrochemical properties of novel ratiometric Hg (II) chemosensor containing Bodipy and the N-phenylaza-15-crown-5 moiety, Journal Of Luminescence, 136 (2013) 430-436 (DOI: 10.1016/j.jlumin.2012.12.020) IF: 2,686

22

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Halil Ismet Ucan, Ross W Boyle, A novel Bodipy-Dipyrrin fluorescent probe: Synthesis and recognition behaviour towards Fe (II) and Zn (II), Dyes And Pigments 94  (2012) 496-502 (DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.02.006) IF: 3,473

23

Saban Uysal, Ahmed Nuri Kursunlu, The Synthesis and Characterization of Star Shaped Metal Complexes of Triazine Cored Schiff Bases: Their Thermal Decompositions and Magnetic Moment Values, Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 21  (2011) 291-296

(DOI: 10.1007/s10904-011-9459-9) IF: 1,577

24

Hakan Dumrul, Ahmed Nuri Kursunlu, Ozcan Kocyigit, Ersin Guler, Seref Ertul, Adsorptive removal of Cu(II) and Ni(II) ions from aqueous media by chemical immobilization of three different aldehydes, Desalination, 271 (2011) 92-99 (DOI: 10.1016/j.desal.2010.12.017) IF: 5,527

25

Ozcan Kocyigit, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Complexation properties and synthesis of a novel Schiff base with triphenylene nucleus, Journal Of Hazardous Materials, 183  (2011) 334-340 (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.07.029) IF: 6,065

26

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Guler, Hakan Dumrul, Ozcan Kocyigit, Ilkay Hilal Gubbuk, Chemical modification of silica gel with synthesized new Schiff base derivatives and sorption studies of cobalt (II) and nickel (II),  Applied Surface Science, 255 (2009) 8798-8803 (DOI: 10.1016/j.apsusc.2009.06.055) IF: 3,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Bildiriler(Sözlü)

 

 

No

Çalışma Adı

1

Ahmed Nuri Kurşunlu, Canan Başlak, Ersin Güler, A Fluorometric And Colorimetric Sensor Based On Naphthalene And Bodipy For Cu (II) Ion, 4th International Turk-Pak Conference On Chemical Sciences, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017.

2

Ali Bilgiç, Aysel Çimen, Ahmed Nuri Kurşunlu, Immobilization Of 4-([2-Hydroxybenzylidene)Amino]Benzoic Acid Onto Sporopollenin Surface And Sorption Of Cr (III) Ion, V. International Symposium On Development Of Kop Region, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017.

3

Ali Bilgiç, Aysel Çimen, Ahmed Nuri Kurşunlu, Immobilization Of 4- Fenilasetonaftanon-4-Aminobenzoilhidrazon Silica Gel Surface And Sorption Studies Of Cu(II), Ni(II) And Co(II), V. International Symposium On Development Of Kop Region, Konya/Turkey, 26-28 October 2017.

4

Aslıhan Yılmaz Obalı, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ziya Erdem Koç, Ersin Güler, Bodipy-Triazine Based Fluorescent Sensor For Copper (II) Ion, V. International Symposium On Development Of Kop Region, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017.

 

Uluslararası Bildiriler (Poster)

 

No

Çalışma Adı

1

Ahmed Nuri Kurşunlu, Aysun Daş, Ersin Güler, The Synthesis And Absorption Properties Of Cr(III), Mn(II), Fe (II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Complexes Based On Serine-Naphthaldehyde, 4th International Turk-Pak Conference On Chemical Sciences, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017.

 

2

Aysun Daş, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, The Synthesis And Absorption Properties Of Cr(IıI), Mn(II), Fe (II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Complexes Based On Tyrosine-Naphthaldehyde, 4th International Turk-Pak Conference On Chemical Sciences, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017.

3

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ayşe Huzur, Aydan Yılmaz, Synthesis Of Calix[4]Arene Bodipy Derivatives And Their Spectroscopic DNA Cleavage Activity Studies, 4th International Turk-Pak Conference On Chemical Sciences, Konya/ Turkey, 26-28 October 2017

4

Ersin Güler, Bilge Taner, Ahmed Nuri Kurşunlu, A Combination Of Calix[4]Pyrrole And Bodipy: Fluorometric And Colorimetric Chemosensor For Fluoride Anion, 7th International Conference On Nanomaterials: Applications & Properties, Ukraine, 10-15 September 2017

5

Ali Hussein Mustafa AL-OBAİDİ, Ahmed Nuri Kurşunlu, Esra Maltaş Çağıl, Halil İsmet Uçan, Synthesis Of Aldehyde Monopoalimidazo-Fenantrolin Polypyridine Ligand With Magnetic Nano Partical Fe3O4 Compelexes, 5rd International Research And Practice Conference Nanotechnology And Nanomaterials, Ukraine, 23-26 August 2017.

6

Uğur Bağkesici, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, A Schiff Base Derived From Glycine And Naphthaldehyde And Its Metal Complexes, 4th International Symposium On Development Of Kop Region, Karaman/Turkey, 21-23 October, 2016.

7

Ahmed Nuri Kursunlu, Mustafa Ozmen, Ersin Guler, Novel Fluorescent Absorbent Based On Magnetic Nanoparticle-Bodipy For Ag(I) Ion In Aqueous Medium, 4th International Symposium On Development Of KOP Region, Karaman/Turkey, 21-23 October, 2016.

8

Uğur Bağkesici, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, The Synthesis And Characterization Of A Schiff Base Based On Phenylalanine-Naphthaldehyde And Its Fe (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) And Zn (II) Complexes, 4 Th International Symposıum On Development Of Kop Region, Karaman/Turkey, 21-23 October, 2016.

9

Mustafa Sarıtaş, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, Hg(II) Ion Sensitivity Of Tetraethylenylglycol-Bodipy, Selçuk International Scıentıfıc Conference On Applied Sciences, 27-30 September 2016.

10

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, The Emission And Absorption Spectra Of Cu (II) Complex, Based-On Bodipy-Salophen, Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, Antalya/Turkey, 27-30 September 2016.

11

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, A Novel Ni(II) Complex Based-On Bodipy Salophen And Its Electronic Spectra, 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences, Giresun/ Turkey, 31 August-03 September 2016.

12

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, The Detection And Removal Of Al(III) By A Novel Fluorescent Material Based-On Bodipy-Anthraquinone, 4th International Conference On Sustainable Solid Waste Management, Limassol, Cyprus, 23-25 June 2016.

13

Ahmed Nuri Kurşunlu, Emel Şahin, Ersin Güler, The Detection And Removal Of Cr(III) Ion With The Fluorescent Dual-Bodipy, 4th International Conference On Sustainable Solid Waste Management, Limassol, Cyprus 23-25 June 2016.

14

Esra Maltas, Ahmed Nuri Kurşunlu, Gülşin Arslan, Mustafa Özmen, A New Bodıpy/Ni Complex For Binding Of Cytochrome C On Magnetic Nanoparticle. 3rd International Bau-Drug Design Congress, İstanbul/Turkey,  01-03 October 2015

15

Ahmed Nuri Kurşunlu, Emel Sahin, Ersin Güler (2015). The Fluorescent Cu(II) Chemosensor Based-On Bodipy-Salophen. 3rd International Bau-Drug Design Congress, İstanbul/Turkey,  01-03 October 2015.

16

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, The Fluorescent Pb (II) Chemosensor Of Based On Bodipy-Pyridine,   International Symposium On Molecular Chemistry, Istanbul/Turkey, 18–19 December 2014

17

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler,  The Design Of The Dual Fluorescent Ag (I) Sensor Of Based On Bodipy Using Click Chemistry, International Symposıum On Molecular Chemistry, İstanbul/Turkey, 18–19 December 2014

18

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, New Fluorescent Chemosensor Based On Bodipy-Schiff Base For F- Ion,  2nd International BAU-Drug Design Symposium, İstanbul /Turkey, 17-19 April 2014

19

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, “The Spectroscopic Studies Of Novel Bodipy Fluorescence Probe Based On 1,8-Dihydroxyanthraquinone By Click Chemistry For Heavy Metal Ions, 3rd Pak-Turk Conference On Chemical Sciences, Bursa/Turkey, 13-15 September 2012.

20

Hakan Dumrul, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, Özcan Koçyiğit, “Adsorption Studies Of Modified Silica Gel Derived From Furfuraldehyde”, 3rd International Conference, “Metal And Related Substances In Drinking Water”, Ioannina/Greece, 21-23 October 2009.

21

Hakan Dumrul, Özcan Koçyiğit, Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, Immobilizatıon Of 3,4-Dihydroxybenzaldehyde Onto Modified Silica Gel And Its Metal Sorption Studies Indifferent Ph Values Taibah International Chemistry Conference, Al-Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia, 23-25 March 2009.

22

Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler, Özcan Koçyiğit, Hakan Dumrul, “Synthesis Of New Schiff Base Derivates Including Chloro And Immobilization Studies Of Their Onto Silicagel”, Taibah International Chemistry Conference, Al-Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia, 23-25 March 2009.

 

 

 

 

Ulusal Bildiriler(Poster)

 

No

Çalışma Adı

1

Aynur Ertürk, Ersin Güler, Ahmed Nuri Kursunlu ‘’2-Amino-3-Hidroksi Piridin’’dentüreyen Schiff Bazının Sentezi Ve Fe(II), Sn(II), Pb(II), Zn(II) Komplekslerinin Hazırlanması. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin. 22-25 Nisan 2015.

2

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler Bodipy-Saloph Temelli Zn(II) Kompleksinin Sentezi Ve Spektroskopik Özellikleri. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, 22-25 Nisan 2015.

3

Ersin Güler, Ahmed Nuri Kursunlu “Click” Reaksiyonla Hazırlanan Bodipy-Ferrosen Kompleksinin Sentezi Ve Spektroskopik Özellikleri. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, . 22-25 Nisan 2015.

4

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, Bodipy Temelli Ferrosen Kompleksinin Sentezi Ve Elektrokimyasal-Spektroskopik Uygulamaları, IV Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, 30 Mayıs -2 Haziran 2013.  

5

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, The Synthesis And Spectroscopic Application Of Cu (II) Complex Based On Bodipy, 26.Ulusal Kimya Kongresi – Muğla, 1-6 Ekim 2012.

6

S. Merve Değirmencioğlu, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, 4-Kloro Anilinden Elde Edilen Schiff Bazı Ligandının Sentezi Ve Ni(II) Kompleksinin Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 29 Haziran-2 Temmuz 2010

7

S. Merve Değirmencioğlu, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, Benzidinden Elde Edilen Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi Ve Metal Komplekslerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 16-19 Mayıs 2009

8

Hakan Dumrul, Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, Özcan Koçyiğit, Yeni Schıff Bazının Sentezi, Silika Jel Üzerine İmmobilizasyonu Ve Adsorpsiyon Çalışmaları, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, , Elazığ. 16-19 Mayıs 2009

9

Ahmed Nuri Kursunlu, Ersin Güler, Özcan Koçyiğit, Hakan Dumrul, Klor Fonksiyonel Uçlu Bir Yeni Schiff Bazının Silika Jel Üzerine İmmobilizasyonu Ve Absorpsiyon Çalışmaları, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 16-19 Mayıs 2009.

10

Ersin Güler, Özcan Koçyiğit, Ahmet Okudan, Ahmed Nuri Kursunlu, Ahmet Koçak, “2,4,6-Trimetiltetrahidrobenzaldehit İle Alaninden Elde Edilen Schiff Bazının Sentezi Ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, K.K.T.C. 6-10 Ekim 2008.

 

 

 

 

 

Danışmanlık (Mesleki)

 

No

Danışmanlık Yapılan Dönem

Süre (yıl)

1

2009-2010 (Kimya Bölümü 05 kodlu normal öğretim öğrencileri)

1

2

2011-2015 (Kimya Bölümü 11 kodlu ikinci öğretim öğrencileri)

4

3

2016-2017 (Kimya Bölümü 11 kodlu ikinci öğretim öğrencileri)

1

 

6

 

 

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurulüyeliği/editörlüğü/başkanlığı

 

No

Bilimsel Toplantı Adı

Görev

1

4th International TURK-PAK Conference On Chemical Sciences,                            26-28 October 2017, Konya/Turkey

Komite üyeliği

2

10th International Electrochemistry Meeting, 4-8 September 2013, Konya/Turkey

Komite üyeliği

 

 

Hakemlikler

 

No

Hakemlik Yapılan Dergi Adı

Hakemlik Sayısı

1

Chemical Engineering Journal

7

2

Desalination

2

3

Synthesis And Reactivity In Inorganic Metal-Organic And Nano-Metal Chemistry

2

4

Arabian Journal Of Chemistry

5

5

Desalination And Water Treatment

4

6

Applied Surface Science

2

7

Chinese Journal Of Chemistry

1

8

Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials

1

9

Clean-Soil Aır Water

1

10

Talanta

1

11

Sensors And Actuators B-Chemical

4

12

RSC Advances

2

13

Journal Of Environmental Chemical Engineering

1

14

Industrial Crops And Products

1

15

Analytical Methods

1

16

Membrane Water Treatment

1

17

Journal Of Hazardous Materials

1

18

Heterocyclic Communications

3

19

ACS Applied Materials & Interfaces

1

20

Analytical Chemistry

1

21

Medical Journals

5

22

New Journal Of Chemistry

1

23

Journal Of Luminescence

1

24

Photochemical & Photobiological Sciences

1

25

Biochemistry And Biophysics Reports

1

26

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

1

27

Journal Of Inclusion Phenomena And Macrocyclic Chemistry

1

28

Industrial & Engineering Chemistry Research

1

                                                                                                                                                               54

 

 

Lisansve lisansüstü eğitimde verdiği dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

İnorganik Floresans Bileşikler (FBE)

3

0

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Kimya BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli29/02/200803/01/2014

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANORGANİK KİMYA LAB.I
DANIŞMANLIK (LİSANS)
KİMYA
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (SEÇ)