FACULTY OF SCIENCES
CHEMISTRY
 
 Name and Surname: PROF.DR. AYDAN YILMAZ
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF CHEMISTRY PROGRAM OF BIOCHEMISTRY
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Kırdı, İ., Arslan, G., Demirel, U.U., Yilmaz, A., " Kaliks[4]arenin Schiff Baz Türevi ile Membran Hazırlama ", 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay., , , 11, 2012,( Konferans )
2. Aslı Sap,Begüm Tabakci,Aydan Yilmaz, " Calix[4]arene based Mannich and Schiff bases as versatile receptors for dichromate anion extraction: synthesis and comparative studies ", Tetrahedron , 68, , 8739-8745, 2012,( SCI )
3. Özkan, Ş. Ç., Yilmaz, A., Açık, L., Arslan, E., " Investigation of biological properties of calix[4]arene amide derivatives ", 3rd Pak-Turk Coference on Chemical Sciences, Bursa, Turkey, , , , 2012,( Konferans )
4. Demirel, U.U., Erdem, S., Arslan, G., Yılmaz, A., " Kaliks[4]arenin ?Upper Rim? Üzerinden Schiff Baz Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dikromat Anyon Ekstraksiyonunda Kullanılması ", 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, , , OP-364, 2011,( Konferans )
5. Gübbük, İ.H., Gürfidan, L., Yilmaz, A., " Cam Kürelerin Kaliksaren Türevi ile Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Uygulamaları ", 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum , , , PS-029, 2011,( Konferans )
6. Kaya, A., Uğur, A., Alpoğuz, H.K., Yilmaz, A., " Yığın Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) Metal Katyonunun Farklı Sıcaklıklardaki Taşınım Kinetiğinin İncelenmesi ", 25. Ulusal Kimya Kongresi?, Erzurum , , , PP-049, 2011,( Konferans )
7. Yilmaz, A., Arslan, U., Yıldız, D., Özkan, Ş.Ç, " Synthesis of Water Soluble O-alkylsulfonatocalix[4]arene and Their Biological Activities ", 11th International Conference on Calixarenes, Tarragona,Spain, , , P60, 2011,( Konferans )
8. Yilmaz, A., Sap, A., " Design and Synthesis of Calix[4]arene-Schiff Base Receptors for Dichromate Anion ", 2nd Pak-Turk Seminar On Chemical Sciences, Pakistan, , , , 2010,( Konferans )
9. H.Korkmaz Alpoguz, Ahmet Kaya, Begüm Tabakcı, Aydan Yilmaz , " Facilitated Transport of Cr(VI) Through a Bulk Liquid Membrane Containing p-tert-Butylcalix[4]arene Amine Derivative as a Carrier ", Separation Science and Technology, 45 , , 1121-1129, 2010,( SCI )
10. Yilmaz, A., Sap, A., Tabakci, B., " Synthesis of N-Alkylamino Calix[4]arene Derivatives via Mannich-type Reaction and its Complexation with Dichromate Anion ", International Chemistry Conference, Saudi Arabia, , , Post-267, 2009,( Konferans )
11. Aydan Yilmaz, Begüm Tabakci, Mustafa Tabakci, " New diamino derivatives of p-tertbutyl-calix[4]arene for oxyanion recognition: Synthesis and Complexation Studies ", Supramolecular Chemistry, 21, , 435-441, 2009,( SCI )
12. Akceylan, E., Yilmaz, A., Yilmaz, M., " Synthesis and Properties of Calix[4]arene Polymers Containing Amide groups:Exploration of Their Extraction Properties Towards Nitrite and Dichromate Anions ", Taibah International Chemistry Conference, Saudi Arabia, , , Post-264, 2009,( Konferans )
13. Ömer Güngör, Aydan Yilmaz, Shahabuddin Memon, Mustafa Yilmaz, " Evaluation of the performance of calix[4,8]arene derivatives as liquid phase extraction material for the removal of azo dyes ", Journal of Hazardous Materials, 158, , 202-207, 2008,( SCI )
14. Elif Yilmaz Özmen, Mehmet Sezgin, Aydan Yilmaz, Mustafa Yilmaz, " Synthesis of beta-cyclodextrin and starch based polymers for sorption of azo dyes from aqueous solutions ", Bioresource Technology , 99, , 526-531 , 2008,( SCI )
15. Aydan Yilmaz, Ahmet Kaya, H. Korkmaz Alpoguz, Mustafa Ersöz, Mustafa Yilmaz, " Kinetic analysis of chromium(VI) ions transport through a bulk liquid membrane containing p-tert-butylcalix[4]arene dioxaoctylamide derivative ", Separation and Purification Technology, 59, , 1-8, 2008,( SCI )
16. Aydan Yilmaz, Begüm Tabakci, Ezgi Akceylan, Mustafa Yilmaz, " Synthesis and dichromate anion extraction ability of p-tert-butylcalix[4]arene diamide derivatives with different binding sites ", Tetrahedron, 63 , , 5000-5005, 2007,( SCI )
17. Aydan Yilmaz, Elif Yilmaz, Richard A. Bartsch, Mustafa Yilmaz , " Removel of Azo Dyes from Aqueous Solutions using Calix[4]arene and ß-Cyclodextrin ", Dyes and Pigments, 74 , , 54-59, 2007,( SCI )
18. Tabakci, B., Yilmaz, A., Tabakcı, M., Yilmaz, M., " New Various Di-Amine Substituted Calix[4]arene Ligands for Dichromate Anions ", 41st IUPAC World Chemistry Congress, Turin-Italy, , , 203, 2007,( Konferans )
19. Kaya, A., Yilmaz, A., Alpoğuz, H. K., " Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) İyonunun Taşınım Kinetiğinin İncelenmesi ", 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya , , , , 2007,( Konferans )
20. Akkuş, G. U., Yilmaz, A., Karaoğul, E., Aslan, S., Cebeci, C., " Synthesis and Binding Properties of Biscalix[4]-Aza Crowns ", International Conference on Organic Chemistry, Erzurum-Turkey, , , PP-77, 2007,( Konferans )
21. Yilmaz, A., Sap, A., Yilmaz, M., " Synthesis of Calix[4]arene Diamide Derivatives and Its Metal Cation Extraction Abilities ", 1st International Türkiye-Pakistan Chemistry Days, Konya-Turkey, , , 22, 2007,( Konferans )
22. Yilmaz, A., Tabakci, B., Akceylan, E. and Yilmaz, M., " Extraction Behavior of Calix[4]Arene Diamide Derivatives And Their Oligomers For Dichromate Anions ", 41st IUPAC World Chemistry Congress, Turin-Italy, , , 203, 2007,( Konferans )
23. Yilmaz, A., Tabakci, B., Yilmaz M., " Kaliks[4]Arenin Farklı Amit Türevlerinin Sentezi Ve Dikromat Anyonu Ekstraksiyonunda Kullanılması ", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, , , OKP-69, 2006,( Konferans )
24. Aydan Yilmaz, Mustafa Yilmaz, Richard A. Bartsch, " Synthesis of a Calix[4]crown-6 cone Conformer-Based Oligomer and Its Metal Cation Extraction Abilities ", Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, 43 , , 637-645, 2006,( SCI )
25. Güngör, Ö., Yilmaz, A., Yilmaz M., " Farklı Yapıdaki Bazı Kaliks[n]Arenler Bileşiklerinin Suda Çözünen Azo Boyar Maddelerin Taşınmasında Kullanılması ", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, , , OKP-170 , 2006,( Konferans )
26. Özkır, D., Yilmaz, A., Sezgin, M. , " Farklı Yapıda Kaliks[4]Aren Türevlerinin Sentezi Ve Azo Boyar Madde Ekstraksiyonunda Kullanılması ", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, , , OKP-78 , 2006,( Konferans )
27. Yilmaz, A., Akkuş, G.U. Yilmaz, M., " Synthesis of A New Calix[4]-Crown-6 Oligomer and Its Phase-Transfer Studies with Azo Dyes ", 8th International Conference on Calixarenes, Prague-Chech Republic, , , P126, 2005,( Konferans )
28. Yilmaz, E., Yilmaz, A., Sezgin, M., Yılmaz, M., " Studies on Adsorption of Azo-dyes on ß-Cyclodextrin-polyurethane Polymers and a p-tert-Butylcalix[4]arene-Urethane Oligomer ", 8th International Conference on Calixarenes, Prague-Chech Republic, , , P127, 2005,( Konferans )
29. H. Korkmaz Alpoguz, Ahmet Kaya, Aydan Yilmaz, and Mustafa Yilmaz , " Study on the Transport Kinetics of Hg2+ Through Calix-Oligomer Bulk Liquid Membrane ", Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, 42 , , 577-586, 2005,( SCI )
30. Yilmaz, A., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Oligomerik Yapıdaki Kaliks[4]-Crown-6 Türevlerinin Sentezi ve Faz Transfer Reaksiyonlarının İncelenmesi ", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars , , , 1122 , 2004,( Konferans )
31. Shahabuddin Memon, Aydan Yilmaz, D.Max. Roundhill, Mustafa Yilmaz , " Synthesis of Polymeric Calix[4]arene Dinitrile and Diamino-Derivatives:Exploration of Their Extraction Properties Towards Dichromate Anion ", Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, A41 , , 433-447, 2004,( SCI )
32. Akceylan, E., Yilmaz, A., Ediz, Ö., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Aminokaliksarenlerin Sentezi ve Faz Transfer Özelliklerinin İncelenmesi ", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, , , 593, 2003,( Konferans )
33. Yilmaz, A., Memon, S., Tabakcı, M., Roundhill, D.M., Yilmaz, M., " Polimerik Kaliks[4]arenlerin Dinitril ve Diamino Türevlerinin Sentezi ve Dikromat Anyonu ile Ekstraksiyon Çalışması ", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, , , 786 , 2003,( Konferans )
34. Aydan Yilmaz, Shahabuddin Memon, Mustafa Yilmaz, " Synthesis and Extraction Studies of a Novel Tetra-calix[4]arene ", Organic Preparations and Procedures International, 34 , , 417-424, 2002,( SCI )
35. Aydan Yilmaz, Shahabuddin Memon, Mustafa Yilmaz, " Synthesis and Study of Allosteric Effects on Extraction Behaviour of Novel Calixarene-based Dichromate Anion Receptors ", Tetrahedron, 58, , 7735-7740, 2002,( SCI )
36. Akkuş, G.U., Memon, S., Yilmaz, A., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Kaliksaren Bazlı Azacrown Bileşiklerinin Sentezi ve Katyon Taşıma Özelliğinin İncelenmesi ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya , , , 755 , 2002,( Konferans )
37. Yilmaz, A., Memon, S., Akkuş, G.U., Yilmaz, M., " Schiff-Bazlı Kaliks(4)aren Türevlerinin Sentezi Ve Kompleksleşme Özelliklerinin İncelenmesi ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, , , 735, 2002,( Konferans )
38. Memon, S., Akkuş, G.U., Altunel, E., Yilmaz, A., Yilmaz, M., " Kaliks[4]aren Nitril Türevinin Polimerizasyonu ve İki-Faz Ekstraksiyon Sistemlerinde Kullanılması ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya , , , 893 , 2002,( Konferans )
39. Yilmaz, A., Memon, S., Akkuş, G.U., Yilmaz, M., " Kaliks(4)aren Azacrown Türevlerinin Sentezi Ve Ekstraksiyon Çalışmalarında Kullanılması ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya , , , 736, 2002,( Konferans )
40. Akkuş, G.U., Memon, S., Yilmaz, A., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Oligomerik Yapıdaki Kaliks[4]aren-crown'ların Sentezi ve Faz-Transfer Reaksiyonlarının İncelenmesi ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, , , 895, 2002,( Konferans )
41. Akkuş, G.U., Memon, S., Yilmaz, A., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Hetero-Halkalı Kaliks-Crown Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Kompleksleşme Özelliklerinin Karşılaştırılması ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, , , 894, 2002,( Konferans )
42. Tabakci, M., Memon, S., Yilmaz, A., Akkuş, G. U., Yilmaz, M., " Synthesis and Extraction Studies of a Versatile Calix(4)arene -Based Proton Swichable Extractant for Toxic Metal and Dichromate Anions ", Mustafa Kemal University-International Organic Chemistry Meeting, Hatay-Turkey, , , 82, 2002,( Konferans )
43. Aydan Yilmaz, Shahabuddin Memon, Gülderen Uysal Akkuş, Mustafa Tabakci, Mustafa Yilmaz , " Selective Derivatization of p-tert-Butylcalix(4)arene. A Search for New Dichromate Anion Recertors ", Mustafa Kemal University-International Organic Chemistry Meeting, , , 28, 2002,( Konferans )
44. Yilmaz, A., Akkuş, G.U., Memon, S., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Tetra-Kaliks Yapıdaki Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Katyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi ", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, , , 88, 2001,( Konferans )
45. Akkuş, G.U., Yilmaz, A., Memon, S., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Nitril Grupları Taşıyan Biskaliks[4]lerin Sentezi ve Seçimli Olarak Hg2+ Katyonunu Taşımadaki Rolü ", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, , , 6, 2001,( Konferans )
46. Altunel, E., Sap, B., Yilmaz, A., Memon, S. ve Yilmaz, M., " Kaliksaren Bazlı Polistirenin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi ", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbu, , , 6, 2001,( Konferans )
47. Shahabuddin Memon, Aydan Yilmaz, Mustafa Yilmaz, " Synthesis and Comparative Complexation Studies of Schiff Base Derivatives of p-Tert Butylcalix[4]arene Copolymers ", Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry, A37 , , 865-879, 2000,( SCI )
48. Memon, S., Yilmaz, A., Uysal, G., Tabakcı, M., Alpoguz, H.K., Sezgin, M., Yilmaz, M., " Biskaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve İki-faz Ekstraksiyonlarında Kullanılması ", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, , , 617, 2000,( Konferans )
49. Yilmaz, A., Memon, S., Yilmaz, M., " p-tert-Butilkaliks[4]arenin Schiff-Baz Türevlerinin Kopolimerleştirilmesi ve Katyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi ", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, , , 316, 2000,( Konferans )
50. Uysal, G., Memon, S., Yilmaz, A., Yilmaz, M., " p-tert-Butilkaliks[4]crown-n Kopolimerlerinin Sentezi ve Kompleks Oluşturma Özelliklerinin Monomerleriyle Karşılaştırılması ", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, , , 315, 2000,( Konferans )
51. Memon, S., Alpoguz, H.K., Yilmaz, A., Uysal, G., Deligöz, H., Sezgin, M., Mutlu, T., " Biskaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Faz Transfer Reaksiyonlarında Kullanılması ", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, , , 658, 1999,( Konferans )
52. Shahabuddin Memon, Oğuz Oğuz, Aydan Yilmaz, Mustafa Tabakci, Mustafa Yilmaz, Şeref Ertul, " Synthesis and Extraction Study of Calix[4]arene Dinitrile Derivatives Incorporated in a Polymeric Backbone with Bisphenol-A ", Journal of Polymers and the Environment, 9 , , 97, 1999,( SCI )
53. Aytan Yilmaz, Shahabuddin Memon, Mustafa Yilmaz, " Synthesis and Binding Properties of Calix[4]arene Telomers ", Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry, 37 , , 4351-4355, 1999,( SCI )
54. Yilmaz, A., Memon, S., Ertul, Ş., Alpoguz, H.K., Yilmaz, M., " Polimerik Kaliksarenlerin Sentezi ve Katyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi ", 12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, , , 544, 1998,( Konferans )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. Servet ERDEM, " Bazı Heteroaromatik Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2011 - , Devam Ediyor
2. Ural Ufuk DEMİREL, " Kinazolinon Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2010 - 2013, Tamamlandı
3. Şeyda Çiğdem ÖZKAN, " Bazı Amit Fonksiyonel Gruplu Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2008 - 2011, Tamamlandı
4. Aslı SAP, " Kaliks[4]aren Bazlı Dikromat Anyon Reseptörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2006 - 2009, Tamamlandı
5. Ömer GÜNGÖR, " Farklı Yapıda Kaliks[8]arenlerin Sentezi ve Amino Asitlerin Ayrılmasında Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2003 - 2005, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.02/07/201225/03/2019

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
BIOCHEMISTRY
BİOCHEMISTRY I
BIOCHEMISTRY II
BIOCHEMISTRY LABORATORY
BIOCHEMICAL HETEROCYCLIC
BIOMOLECULAR TECHNIQUES
FARABI COORDINATOR
GRADUATION STUDY II
CHEMISTRY PRACTICES 1