FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET KOÇAK
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ORGANİK KİMYA
E-Mail :  akocak selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 3888
Adres : Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Alaeddin-Keykubat Yerleşkesi, KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

1.     Sezgin, M., Beduk,A.D., Ertul, S., Kocak, A. The synthesis of three new macrocyclic ligands andpreparation of some of their cationic complexes. Syn. React. Inorg. Met. 23(2), 269-284, 1993.

 

2.     Ahmedova, G., Kara,H., Cengeloglu, Y., Ozcan, E., Burdurlu, Y., Ersoz, M., Kocak, A. The synthesisof  styrene-oligoester  copolymer and  investigation of their  physico-mechanical  properties. Eurasian  Chem. Tech., J.2(2), 157-160, 2000.

 

3.     Kurbanli, R.,Pehlivan, E., Ahmetli, G., Kocak, A., Novruzova, F. Organo-mineral fertilizersfrom ammoniated lignites. Eurasian Chem.Tech., J. 4(4), 297-302, 2002.

 

4.     Kurbanlı, S., Sen,N., Guler, E. Kocak, A. The investigation of the alkylation reactions of thehydroxy and en-oximes with some halohydrins and epoxides”, Synth. Commun., 34(9), 1663-1675, 2004.

 

5.     Kocak, A., Deveci,H., Navruzova, F. Organo-mineral fertilizers from low grade lignites depositesaround Konya and their effect on agricultural production”, J. Chem. Prob., 4, 53-55, 2005.

 

6.     Ahmetli, G.,Yazıcıgil, Z., Kocak, A., Kurbanli, R. Effects of different molecular weightspolystyrene on the acylation reaction and on the reaction kinetics. J. Appl. Polym. Sci., 96(1), 253-259,2005.

 

7.     Ahmetli, G., Kocak,A., Sen, N., Kurbanli, R. Adhesion andcorrosion resistance properties of coatings obtained from modifiedlow-molecular-weight polystyrenes. J.Adhes. Sci. Technol., 20(13), 1431-1441, 2006.

 

8.     Yazicigil, Z.,Ahmetli, G., Kara, H., Kocak, A. Investigationof synthesis of copolymers from the waste products of industrial oil refinementhaving adhesion properties and strength to the thermal destruction. J. Polym. Environ., 14(4), 353-357,2006.

 

9.     Kocak, A.,Kurbanli, S., Malkondu, S. Synthetic access to newpyridone derivatives through the alkylation reactions of hydroxypyridines withEpoxides. Synth. Commun., 37,3697-3708, 2007.

 

10.  Kocak, A.,Kurbanli, S., Malkondu, S. O-alkylation of pyridine aldo- and ketoximes withdihalohydrins under phase-transfer conditions. Synth. Commun., 37, 1155-1165, 2007.

 

11.  Ahmetli, G., Kocak,A., Yazicigil, Z. Kinetics of the copolymerization ofalkylene oxides with glycidyl methacrylate. J.Appl. Polym. Sci., 106, 3710-3715, 2007.

 

12.  Kocak,A., Ceran, S., Memon, S., Yilmaz, M. Synthesis and comparison of extractionproperties of p-tert-butylcalix[6]arenenitrile derivatives for selected metals and dichromate anions”, J. Macromol. Sci. A., 45(5), 440-444,2008.

 

13.  Ahmetli,G., Kocak, A., Soydal, U. Synthesis and study of the oligo(ether-ester)s based onbutylene oxide. J. Appl. Polym. Sci.,110(4), 2016-2020, 2008.

 

14.  Malkondu,S., Kocak, A., Yilmaz, M. Immobilization of two aza-crown ethers on chitosan:Evaluation of selective extraction ability toward Cu(II) and Ni(II). J. Macromol. Sci. A., 46, 745-750, 2009.

 

15.  Kocak,A., Malkondu, S., Kurbanli, S. Synthesis of alkyl nitronesby reaction of aldehyde and ketone oximes with α,β-unstaturated esters in thepresence of lewis acid”, Russ. J. Org.Chem., 45, 591-595, 2009.

 

16.  Kara,Y., Kocak, A., Citil, O.B., Tulukcu, E. A comprativestudy on fatty acid composition and lipid content of Salvia Sclarea L. Chem. Nat. Compd., 46(4), 612-614, 2010.

 

17.  Kocak,A., Ahmetli, G., Kocak, N., Malkondu, S., Yaylaci, A. Synthetic access to newcarbamate and thiocarbamate derivatives from pyridinecarbaldehyde oximes andhydroxypyridines. Synth. Commun.,41(11), 1629-1637, 2011.

 

18.  Citil, O.B.,Tulukcu, E., Kocak, A. A comparative study of the fatty-acid composition ofsesamum indicum oil obtained from diıfferent provinces in Turkey. Chem. Nat. Compd., 47(1), 98-100, 2011.

 

19.  Ozcan,F., Malkondu, S., Kocak, A., Kocak, N., Yilmaz, M. Synthesis of a novelcalix[4]azacrown ionophore and its extraction ability toward Cr(VI). J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 76,443–449, 2013.

 

20.  Malkondu,S., Kocak, A. Novel liquid crystal trimers with a wide mesophase range. J. Mol. Liq. 188, 167–172, 2013.

 

21.  Malkondu,S., Turhan, D., Kocak, A. “Copper(II)-directed static excimer formation of ananthracene-based highly selective fluorescent receptor”, Tetrahedron Lett., 56,162-167, 2015.  Yönetilen Tezler
1. Ayşegül Yaylacı, " Piridin Aldoksimlerin Bazik Ortamda Alifatik ve Aromatik İzosiyanatlarla Alkilasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 2008, Tamamlandı
2. Nefise Kılıç, " Trifenilamin türevli taç eterlerin sentezi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 20011, Tamamlandı
3. Yasin Kara, " (Salvia sclareae L.) Misk adaçayının yağ asitleri komposizyonları üzerine morfogenetik değişimlerinin incelenmesi ", Selçuk , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 2007, Tamamlandı
4. Ekrem ORBAY, " Konya çevresinde yetişen içilebilir bazı tıbbi bitkilerin yağ asit kompozisyonlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2012 - 2014, Tamamlandı
5. Özer IŞILAR, " Bazı Perilen Temelli Bileşiklerin Sentezi ve Özelliklerin Incelenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2011 - 2014, Tamamlandı
6. Sait MALKONDU, " Yeni organik sıvı kristal bileşiklerin hazırlanması ve bazı optik özelliklerinin incelenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2006 - 2013, Tamamlandı
7. Saadet CERAN, " Bazı Kaliks6arenlerin Türevlerinin Sentezi ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2003 - 2005, Tamamlandı
8. Sait MALKONDU, " Sübstitüe Taç Eter İhtiva Eden Kitosanların Sentezi?, Selçuk Üniversitesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2003 - 2006,
9. Adem ŞAHİN, " Üre-Formaldehit Oligomerlerinin Sentezi ve Tarımda Kullanılması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2002 - 2005, Tamamlandı
10. Pınar KÜÇÜK, " Hidroksipiridinlerin Asidik ve Bazik Ortamda Epiklorhidrinle Alkilasyon Reaksiyonları ", Selçuk , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2002 - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Biyokimya BölümüBölüm Başkani03/03/201617/01/2017
S.Ü. Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.01/08/201623/12/2016
S.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri BölümüBölüm Başkan V.02/08/201603/10/2016
S.Ü. Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.23/12/201601/03/2019
S.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/02/201713/02/2020

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AROMATİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI (SEÇ)
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ (SEÇ)
GENEL KİMYA LAB. II
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
KİMYAGERLİK UYG.II
KİMYAGERLİK UYGULAMALARI 1