FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. FATİH ÖZCAN
Fakülte Adı:  İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
Ana Bilim Dalı:  ORGANİK KİMYA
E-Mail :  fatihzcan06 gmail.com
Telefon : 05326156679
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölmü S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TAEK20082009

  Akademik Yayınlar:

1.      Ozcan, F., Şahin, Ö. And Yılmaz, M., “Synthesisof a Glutaraldehyde Derivative of Calix[4]arene as a Cross-Linker Reagent forLipase Immobilization” submitted to Journalof Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. (2009) 63:123–129

2.      Ozcan, F., Ersöz,M., Yılmaz, M., “Preparationand Application of Calix[4]arene Grafted Magnetite Nanoparticles for Removal ofDichromate Anions” Materials Science and Engineering C 29 (2009) 2378–2383

3.    Ozcan F., Sayin S., MustafaYilmaz ‘Synthesis and evaluation ofchromate and arsenate    

      anions extraction ability of aN-methylglucamine derivative of calix[4]arene immobilized 

      onto magnetic nanoparticles’ Journalof Hazardous Materials 178 (2010) 312–319

 4. OzcanF., Sayin S., Memon  S., Mustafa Yilmaz.,Synthesis and oxoanions                     (dichromate/arsenate)sorption study of N-methylglucamine derivativeof calix[4]arene       immobilized ontopoly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde] ’ Journalof Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,  67, (2010) 385 - 391

5.    Ozcan F., Sayin S., Yilmaz  M., Tor  A., Memon S andCengeloglu Y., ‘Synthesis of   

     Calix[4]arene-Grafted Magnetite Nanoparticles andEvaluation of Their Arsenate as well

      asDichromate Removal Efficiency ’ Clean-Soil, Air, Water,  38, 7, (2010)  639 - 648

6.   OzcanF., Sayin S., Yilmaz M., ‘ Synthesis of calix[4]arene bearing pyridinium units   

     supported silica gel for sorption of arsenate and dichromate anions’  Desalination, 262,

     (2010) 99 – 105

7.  Ozcan F., Sayin S., Yilmaz M., ‘ Preparation and application of calix[4]arene derivatives

    bearingpyridinium units-grafted magnetite nanoparticles for removal of dichromateand

    arsenate anions’  Journalof Macromolecular Science, Part A: Pureand Applied Chemistry

    48 (2011)  365–372

8Fatih özcan, Sait Malkondu, Ahmet Koçak, Nuriye Koçak and Mustafa Yilmaz,     

    Synthesis of a novel calix[4]azacrown ionophore and itsextraction ability toward Cr(VI),

   Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, (2013) 76:443–449

9. Fatih Özcan,  A. Aytimur, I. Uslu, S. Koçyiğit, Magnesia stabilized zirconiadoped with 

    boron, ceria and gadolinia, CeramicsInternational, 38 (2012) 3851–3856.

10. Serkan  Sayin, Fatih Özcan, Mustafa Yilmaz,  Two novel calixarenes functionalized iron

       oxide magnetite nanoparticles as aplatform for magnetic separation in the liquid-

      liquid/solid-liquid extraction ofoxyanions, Materials Science andEngineering C, 33

     (2013) 2433–2439

 

11. Fatih Özcan, Gulşin Arslan, Mustafa Ersöz, Transportation of Cr(VI)Through

      Calix[4]arene Based Supported Liquid Membrane,Imam Bakhsh Solangi, Separationand

     PurificationTechnology,118 (2013) 470–478

12. Fatih Özcan,Arda Aytimur, İbrahim Uslu, Emre Çınar, Serhat Koçyiğit, Ahmet   Akdemir, Synthesis and characterization ofboron doped bismuth–calcium–cobalt oxide nanoceramic powders via polymeric precursor technique,  , CeramicsInternational, 39  (2013) 911–916

13. USLU IBRAHIM,AytimurArda,Koçyigit Serhat,ÖZCAN FATIH,Öztürk MK,Çolak Ü. (2013). Synthesis and characterization of erbia and ceriadoped calcia stabilized nanocrystalline zirconia based

ceramics. Journal of Sol-GelScience and Technology, 65(2), 112-120., Atıf Sayısı: 1, Doi:

10.1007/s10971-012-2914-4

14.Mevlut Bayrakci, Fatih Özcan ,Şeref Ertul ; Synthesisof calixamide nanofibers by 

     electrospinning and toxic anion binding tothe fiber structures, Tetrahedron ,71(2015) 

     3404-3410

15. Fatih Özcan, Mevlut Bayrakci, ŞerefErtul ; Synthesis and Preparation of Novel              Magnetite NanoparticlesContaining Calix[4]arenes With Different Chelating Group Towards  Uranium Anions, Journal of MacromolecularScience, Part A: Pure and Applied Chemistry,52 (2015) 599-608

16.              Ozcan Fatih, Bayrakci Mevlut,ErtulSeref (2016). Synthesis and characterization of novel nanofiber basedcalixarene and its binding efficiency towards chromium and uranium ions, J.Incl. Phenom Macrocycl Chem. DOI 10.1007/s10847-016-0604-5  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İleri Teknoloji Araş. Uygulama Mrkz. Müd.13. Mad. Görev.04/11/2011 

 Ek Bilgi
Çalışma Alanları : ? Kaliksnaren (n:4, 6 ve 8) ve Schiff bazlı makrosiklik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu, elde edilen makrosiklik bileşiklerin alkali, toprak alkali ve geçiş metal kompleklerinin sentezi, ektraksiyonu ve adsorpsiyon çalışmaları, ve calixnaren (n:4, 6 ve 8) türevli bileşikleri ile yapılan enzim-mimik çalışmaları. ? Fe3O4 bileşiklerin sentezi, modifikasyonu ve silika bazlı bileşiklerle olan polimerleşme özelliklerinin incelenmesi ve calixaren türevli bileşiklerin Fe3O4 maynetik nanopartiküllerine immobilisazyonu ve sulu çözeltilerden Arsenik, Kromat ve Uranil bileşiklerinin uzaklaştırılmasında kullanılması. ? Fotopolimerizasyon yöntemiyle fotobaşlatıcı kullanarak TEGDMA, UDMA, Bis-GMAnın fotopolimerizasyonu ile ışınlı base-plates üretimi. ? Kaliks(4)arene bazlı bileşiklerin sentezi ve bu bileşiklerin sulardaki Arsenik iyonunun absorpsiyon metodu ile uzaklaştırılmasında kullanılması. ? Sintilatör Üretimi ve Radyoaktif Materyallere olan ilgisinin incelenmesi ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2009 ) ? Magnetik nanopartiküllü iletken polimerlerin sentezi ve bunların ilaç salınımında kullanılması. ? Hekzagonal Bor Nitrit nanopartiküllerin sentezi ve modifikasyonu. Sentezlenen h-BN nanopartiküllerin Farklı Yüzeyler (Al levha, Cam Elyaf Takviyeli Epoksi v.b) Üzerine Kaplanması. ? Kaliksnaren (n:4, 6 ve 8) Fonksiyonel Supramoleküllerinin Elektro Spin Yöntemi ile nanofiberlerinin üretimi, Üretilen Kaliksaren nanofiberlerin Toksit Anyon ve Katyonların atık sulardan giderilmesinde Absorban Membran olarak kullanılması.

 Dersler