FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Ölçme ve Değerlendirme

İstatistik lisans programında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme sistemi Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160113-4.htm