FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Program Profili
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Coşkun KUŞ
 
Bölüm Başkan Yardımcıları:
Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU
Doç. Dr. İsmail KINACI
 
Erasmus Programı Koordinatörü:
Arş.Gör.Dr.Yunus AKDOĞAN
 
Farabi Değişim Programı Koordinatörü:
Yrd.Doç. Dr. Neslihan İYİT
 
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü:
Yrd.Doç. Dr. Neslihan İYİT
 
AKTS Koordinatörü:
Doç. Dr. Buğra SARAÇOĞLU
 
FEDEK Akreditasyon Koordinatörü:
Doç. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN
Yrd.Doç. Dr. Neslihan İYİT
Doç. Dr. İsmail KINACI
 
Amacı: İstatistik Bölümü, bilim dünyası ve toplumun temel değerlerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, farklılıklara saygılı, etik değerlere bağlı, günümüzün gereklerine uygun araştırma imkanlarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, donanımlı, cesaretli, girişimci niteliklerde istatistikçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
 
Vizyon: İstatistik alanında çağdaş ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaşlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, eğitim ve araştırma alanında güvenilir, saygın, başarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiştirerek toplum ve paydaşlar tarafından saygı ile karşılanmaktır. 
 
Misyon: Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli istatistik eğitimi verilmesi, istatistik alanında çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek, evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli istatistikçiler yetiştirmeye katkı sağlamak, mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araştırıcılar yetiştirmek, her yıl yüzlerce mezun veren istatistik bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve yaymaktır. 
 
Program Dili
Türkçe
 
Program Tanımı
1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır. Bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Bölümde bulunan yaklaşık 690 öğrenci, 1 profesör, 4 doçent, 1 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 13 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçleri, Aktüerya Analizi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır