FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Fedek Akreditasyon Çalışmaları

 

 

         Fen Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon derneği (FEDEK, www.fedek.org.tr), farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunarak,  FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

 

Bu kapsamda bölümümüzde FEDEK Akreditasyon çalışmaları 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle başlamış bulunmaktadır. 

 

  • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) belirleme anketleri yapıldı.  Değerlendirme sonuçlarına göre derslerin AKTS’leri düzenlendi.

 

  • Eğitim-Öğretim sürecinin değerlendirme anketleri yapıldı ve değerlendirmelere göre düzenlemeler yapıldı.

 

  •  Alan dışı Teknik Olmayan Seçmeli (TOS) Dersler müfredata eklendi.

 

  • 25.04.2017 tarihinde Türkiye İstatistik Günü etkinlikleri kapsamında TUİK tanıtımı ve kariyer günleri toplantısı öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

 

  • Bölüm FEDEK çalışmaları ile ilgili öğretim elemanları ile toplantılar yapıldı.

 

  •  Öğrencilere FEDEK bilgilendirme toplantıları yapıldı.