FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için dünyadaki yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim görmek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. https://www.selcuk.edu.tr/mevlana_degisim_programi/tr web adresinden daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.