FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI II (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2705721 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT
Dersin Amacı Daha çok uygulamaya yönelik olmak üzere, verilere uygun varyans analizi modellerini oluşturmak, faktörlerin etkilerini araştırmak. Gerçek dünyadaki olguların modellenmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel kavramlar matris bilgilerinin tekrarı
2 Regresyon parametrelerinin tahmin edilmesi ve test edilmesi
3 Regresyon, dummy (kukla) değişkenler ile regresyon
4 Regresyon ile varyans analizi modelleri arasındaki ilişki
5 Faktör ve düzey (level) kavramları, 2x2 faktör düzeni
6 Tek etkili modeller (tek yonlü ANOVA), parametreler, değişkenler, faktör, ANOVA tablosunun hazırlanması
7 Tek yönlü ANOVA da model parametrelerinin tahmini, testi, faktör düzeylerinin etkileri, ortalamaların karşılaştırılması, farklar için güven aralıkları ve hipotez testleri
8 Sabit ve rasgele etkili modeller, test istatistikleri, rasgele etkili modellerde hipotez testleri
9 Çok etkili ANOVA modelleri, faktörler arasındaki ortak etkileşimler
10 Sabit, rasgele ve karışık etkili modeller
11 İç içe (nested) deneylerin tanıtılması, İç içe deney tasarımı modelleri, ANOVA tablosunun hazırlanması, model parametrelerine ilişkin güven aralıkları, hipotez testleri
12 İki ya da çok etkili deneylerde rasgelelik üzerine kısıtlamalar
13 Bölünmüş parseller (SplitPlots), bölünmüş parsellerde sabit, rasgele ve karışık etkiler, güven aralıkları, hipotez testleri
14 Kovaryans analizi (ANCOVA modeli), ANCOVA tablosunun hazırlanması, ANOVA model parametrelerinin testleri, güven aralıkları, regresyon değişkeninin modele etkisi
15 Genel tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 13 3
Ödev : 3 3
Küçük Sınavlar : 3 2
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Matris bilgilerinin tekrarı ile regresyon parametrelerinin tahmin edilmesi ve test edilmesiyle istatistiksel sonuçlar çıkarır, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Regresyon analizi ile varyans analizi modelleri arasındaki ilişkiyi irdeler, 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tamamen rasgeleleştirilmiş ve tamamlanmamış blok modelleri istatistiki sonuç çıkarımı bakımından inceler, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Faktör ve düzey (level) kavramları ve 2x2 faktör düzenli modellerin istatistiksel sonuçlarının çıkarılması, yorumlanması bilgisine sahip olur, 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tek etkili modeller (tek yonlü ANOVA), parametreler, değişkenler, faktör, ANOVA tablosu kavramlarını yorumlar, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20