FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   LİNEER MODELLER I (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2705717 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca gerekli teorik alt yapıyı oluşturmak. Lineer modellerde uygulanacak istatistiksel modelleme ve bu modellerden nasıl sonuç çıkarıp, nasıl yorum yapılacağının öğrencilere verilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Basit matris işlemleri, transpoze ve vektör notasyonları Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
2 Matrislerin ortogonalliği ve inversleri (tersleri), özdeğer ve özvektörler Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
3 Matrislerin rankı, trace (izi) ve idempotent matrisler Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
4 Karesel formdaki matris ve vektörlerin beklenen değerleri ve varyansları, bazı özel karesel formların dağılımları Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
5 Ki-kare dağılımı, t-dağılımı, F-dağılımı, karesel formların bağımsızlığı Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
6 Tam ranklı modellerin matrisel gösterimi, modeldeki parametrelerin tahmin edicileri Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
7 Tam ranklı modellerde varyansın tahmin edicisi, tahmin edicilerin ve fonksiyonlarının güven aralıkları Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
8 Tam ranklı modellerde regresyon katsayıları üzerinde ortak güven bölgesi Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
9 Tam ranklı modellerde regresyon katsayılarının hipotez testi, kısmi hipotez testleri ve regresyon katsayıları vektörünün alt vektörlerinin hipotez testi Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
10 Ara Sınav Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
11 Tam ranklı olmayan modellerde parametrelerim tahmini ve hipotez testleri Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
12 Tam ranklı olmayan modellerde yeniden parametrelendirme Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
13 Tam ranklı olmayan modellerde genelleştirilmiş inverslerin bulunması ve kullanımı Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
14 Tam ranklı olmayan modellerde varyansın tahmini ve parametrelerin güven aralıklarının tahmini Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
15 Genel Tekrar Ekni, M., Lineer Modeller, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1999
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Basit matris işlemleri, transpoze ve vektör notasyonları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 2 2. Karesel formdaki matris ve vektörlerin beklenen değerleri ve varyansları, bazı özel karesel formların dağılımlarını elde eder. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tam ranklı modellerde varyansın tahmin edicisi, tahmin edicilerin ve fonksiyonlarının güven aralıklarının nasıl elde edileceğini bilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Tam ranklı modellerde regresyon katsayılarının hipotez testi, kısmi hipotez testleri ve regresyon katsayıları vektörünün alt vektörlerinin hipotez testini yapar 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tam ranklı olmayan modellerde parametrelerin tahmini ve hipotez testleri konusunda bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20