FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   DEMOGRAFİ (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2705523 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bir kitlenin nüfusa ilişkin dinamikleri konusunda bilgilendirme
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Demografi (Nüfusbilim) nedir, demografik veri kaynakları, örneklem araştırmaları, kayıt sistemi, demografik evrim (geçiş) teorisi Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
2 Nüfusta oran, yüzde ve hız, yaşanan birey yıl, nüfus artış hızı, doğurganlık Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
3 Coğrafik ve sınıflandırılmış yerleşim bölgelerinde nüfus dağılımları Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
4 Yaş, cinsiyet, ırksal ve etnik gruplara göre nüfus düzenlemesi Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
5 Evlilik, boşanma ve aile grupları, eğitici ve ekonomik karakteristikler Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
6 Nüfustaki değişimler, nüfus tahminleri ve projeksiyonu Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
7 Nüfusun yenilenmesi, katkılı yenileme hızı, net yenileme hızı Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
8 Yaşam tablosu, yaşam tablosunu oluşturan göstergeler Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
9 Ölümlülük, ölümlülük konusundaki veri kaynakları, ölüm hızlarında temel göstergeler, dolaysız standartlaştırma yöntemi Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
10 Ara sınav
11 Kuşak bileşenleri yöntemi, bu yöntemin adımları ve avantajları, üstel artış hızı yöntemi Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
12 Sağlık demografisi, hayati istatistiklere, nüfus sayımlarına ve incelemelere (anket vs) dayalı doğum verileri Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
13 Üretkenlik, uluslararası ve iç göç, kısa mesafe hareketlilik Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
14 İstatistiksel olarak az gelişmiş bölgelerde bazı tahmin yöntemleri Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
15 Final Sınavına Hazırlık Shryack, H.S., Siegel, J.S., & Stockwell, E.G.,Studies in Population the Method and Material of Demography, London., Academic Press
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 48
Final : 1 46
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel seviyede demografi bilgisini ve temel kavramları istatistiksel uygulama alanları ile birlikte öğrenebilir 4
D.Ö.Ç. 2 İstatistik Bölümü mezunlarının kendilerine geniş bir istihdam alanı bulabildikleri sigortacılık sektöründe , mezunlarımızın gereksindiği temel demografi bilgisi ve becerisinin öğrenebiri. 4
D.Ö.Ç. 3 Demografi ve demografik verinin rolu hakkında bilgi sahibi olabilir 4
D.Ö.Ç. 4 Demografik veri elde etme yöntemlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 Demografik verilerle ilgili karar kuramları hakkında bilgi edinebilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20