FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   REGRESYON ANALİZİNE GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 2705509 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çoklu regresyon analizinin özelliklerini, amacını ve kullanım yerlerini kavratılması, çoklu regresyon modellerinin nasıl kurulduğunu ve çözümlemelerini öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Koşullu beklenen değer ve regresyon kavramı, normal dağılım ve özellikleri Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
2 Basit doğrusal regresyon modeli ve parametrelerin en küçük kareler tahmin edicileri Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
3 Matris gösterimi, parametrelerin en küçük kareler tahmin edicilerinin dağılım özellikleri, BLUE, kestirim ve artıklar Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
4 ANOVA tablosunun hazırlanması Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
5 Model varsayımlarının irdelenmesi (artık analizi) Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
6 Değişen varyanslılık ve ağırlıklı en küçük kareler metodu, otokorelasyon, normal olasılık grafiği, Box-Cox dönüşümleri Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
7 Parametreler hakkında güven aralıkları ve hipotez testleri Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
8 Çoklu regresyon ve regresyon parametrelerinin tahmin edicileri, tahmin edicilerin özellikleri Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
9 Uygun regresyon modelinin seçimi, AIC ve BIC Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
10 Vize
11 Quadratik formların dağılımları Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
12 Adımsal yöntemler, Polinom regresyonu ve MİNMAD regresyonu Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
13 Çoklu bağıntı (multicollinearity) problemi ve çoklu bağıntının giderilmesi için yöntemler Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
14 Ridge regresyonu Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
15 Genel Tekrar Applied Regression Analysis: A Research Tool , Wadsworth & Brooks. Mathematical Statistics with Applications , Pearson Education. A Second Course in statistics: Regression Analysis , Prentice Hall.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Regresyon modelini oluşturmak 3
D.Ö.Ç. 2 Model parametrelerini tahmin edilmesi. 3
D.Ö.Ç. 3 Parametreler hakkında güven aralıkları ve hipotez testlerini uygulanabilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 ANOVA tablosunu hazırlamak ve nasıl kullanılacağını öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Verileri ve grafikleri inceleyerek en uygun modelin seçimi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20