FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   MATEMATİKSEL İSTATİSTİĞE GİRİŞ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2705307 4 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Buğra SARAÇOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İstatistiğin matematiksel temellerini oluşturmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımlarının dağılım fonksiyonu tekniği ile elde edilmesi Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
2 Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımlarının moment çıkaran fonksiyon tekniği ile elde edilmesi Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
3 Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımlarının olasılık ve olasılık yoğunluk fonksiyonunun belirlenmesi tekniği ile elde edilmesi Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
4 Rasgele vektörler ve dağılımları, marjinal dağılımların elde edilmesi Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
5 Koşullu dağılımlar, bağımsızlık, kovaryans, korelasyon ve ilgili örnekler Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
6 varyans-kovaryans ve korelasyon matrisleri ve ilgili örnekler Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
7 Rasgele vektörlere ilişkin moment çıkaran fonksiyonu ve karakteristik özellikleri Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
8 Örneklem ve merkezi limit teoremi Öztürk, F. Matematiksel İstatistik, olasılık uzayları ve rasgele değişkenler AÜFF Döner Sermaye 1993
9 Kesikli Rasgele vektörlerin fonksiyonlarının dağılımlarının olasılık ve moment çıkaran fonksiyonu tekniği ile elde edilmesi Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
10 Arasınav
11 Sürekli rasgele vektörlerin fonksiyonlarının dağılımlarının dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluk ve moment çıkaran fonksiyonu tekniği ile elde edilmesi Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
12 Üstel, Gamma ve Ki-Kare dağılımlarının tanıtımı ve aralarındaki ilişkiler, Normal dağılımın karakterizasyonu (Box-Müller Dönüşümü) Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
13 Beta dağılımının karakterizasyonu, beklenen değer ve varyansı, student t dağılımının tanıtımı Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
14 student-t dağılımının karakterizasyonu, beklenen değeri ve varyansı, ve asimptotik dağılımının elde edilmesi Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
15 F dağılımının tanıtımı ve karakterizasyonu, beklenen değer ve varyansının elde edilmesi Casella, G. Statistical Inference Pacific Grove 2001
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 37
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tek boyutlu rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımlarını bulabilme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Rasgele vektörler ve dağılımsal özelliklerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Rasgele vektörlerin fonksiyonlarının dağılımlarını bulabilme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Beta, t, ve F gibi dağılımların elde edilişini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20