FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı   OLASILIĞA GİRİŞ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2705254 4 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Coşkun KUŞ
Koordinator E-mail coskun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel Olasılık kurallarını öğrenme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Rasgele Değişken Kavramı, dağılım, dağılım fonksiyonu ve özellikleri Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
2 Olasılık fonksiyonu ve olasılık yoğunluk fonksiyonları Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
3 Rasgele Değişkenlerin dönüşümleri, Olasılık integral dönüşümü ve dağılımlardan sayı üretme problemi Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
4 Beklenen Değer, Varyans, standart sapma, mod, medyan, kuantiller ve özellikleri Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
5 Yaşam fonksiyonu, çarpıklık ve basıklık katsayıları, varyasyon katsayısı, hazard fonksiyonları Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
6 Moment çıkaran, olasılık üreten ve karakteristik fonksiyonlar ve özellikleri Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
7 Rasgele vektör ve çok değişkenli dağılım fonksiyonu ve özellikleri, ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu, marjinal dağılımlar Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
8 Rasgele değişkenlerin bağımsızlığı, koşullu dağılımlar, koşullu beklenen değer, Kovaryans ve Korelâsyon Katsayısı ve Matrisleri ve özellikleri Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
9 Bazı kesikli Dağılımlar, düzgün,bernoulli, binom, poisson, negatif binom, hipergeometrik, multinomial dağılım Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
10 Arasınav Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
11 Bazı sürekli dağılımlar, düzgün, normal, üstel, Weibull, Burr XII, gamma, kikare, beta, t, f Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
12 Markov, Chebysheff, Jensen, diğer eşitsizlikler ve uygulamaları Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
13 Bazı yakınsama türleri ve aralarındaki ilişkiler, zayıf ve güçlü büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
14 Slutsky Teoremi, Delta Yöntemi ve ilgili örnekler, binom dağılımının poisson ve normal dağılıma yakınsaması Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
15 Final sınavına hazırlık Akdeniz, F., Olasılık ve İstatistik, 2006.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 4 20 2 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 27
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel kavramlar ve metodoloji alt yapısıyla istatistiksel analiz becerisini geliştirme 4
D.Ö.Ç. 2 Dağılımlar ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme ve yorumlama, 4
D.Ö.Ç. 3 Anakütle parametrelerini test edebilme, 4
D.Ö.Ç. 4 Anakütle parametreleri için Aralık tahmini yapabilme, 3
D.Ö.Ç. 5 İstatistiksel sonuç çıkarabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20