FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NESLİHAN İYİT
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  UYGULAMALI İSTATİSTİK
E-Mail :  niyit selcuk.edu.tr
Telefon : 0(332)2233989
Adres : Selçuk Ünv. Fen Fak. İstatistik Böl. Oda No:308 Alaeddin Keykubat Kampüs/Konya
Url : http://www.selcuk.edu.tr/fen/istatistik/akademik_personel/bilgi/5932/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Ünv. Fen Fak. İstatistik Böl.2000 

  Akademik Yayınlar:

1.      SCI, SCIExpanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerdeyayımlanmış makaleler

İyit, N., Yonar, H., and Genç, A. (2016). “GeneralizedLinear Models for European Countries Energy Data”, Acta Physica Polonica A,130(1), 397-400. DOI: 10.12693/APhysPolA.130.397.

Bakbak, B., Ozturk, B. T., Zamani, A. G.,Gonul, S., İyit, N., Gedik, S.,& Yıldırım, M. S. (2015). “Association of Apolipoprotein E Polymorphismwith Intravitreal Ranibizumab Treatment Outcomes in Age-Related MacularDegeneration”, Current EyeResearch, 41(6), 862-866.      

İyit, N., Genc, A.(2011). “Constitution of Random Intercept and Slope Model (RISM) as a SpecialCase of Linear Mixed Models (LMMs) for Repeated Measurements Data”, AppliedMathematics and Computation, 218(3), 827-831.

Hepbaşlı, A., Oturanç, G., Kurnaz, A., Ergin, E.,Genç, A., İyit, N. (2002).“Simple Correlation for Estimating EnergyProduction of Turkey”, Energy Sources, 24(9), pp.855-867.

2.      Diğeruluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler 

Saracoglu, B., Kinaci, I., Kus, C., Iyit, N., (2013). “Graphical Estimationmethod for Burr XII Distribution Parameter Under Progressive Type-II RightCensored Samples”, Journal ofSelcuk University Natural and Applied Science, 2(2), 1-8. 

İyit, N., Genç, A.(2009). “Constitution of linear mixed models (LMMs) in the analysis ofcorrelated data: random intercept model (RIM) for repeated measurements data”,Journal of Modern Mathematics and Statistics, 3(3), 60-68.

İyit, N., Genç, A. (2007). “A comparative study offixed effects models and random intercept/slope models as a special case oflinear mixed models for repeated measurements”, Selcuk Journal of AppliedMathematics, 8(1), 57-75.

3.      Ulusal hakemlidergilerde yayımlanmış makaleler

İyit, N., Genç, A.(2005). “Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkinBir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi”, SÜFen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 25,19-27.

Genç, A., Erişoğlu, M., A.Pekgör, D. Sezer, İyit N. (2004).“Trafik kazalarının incelenmesinde uyum analizinin kullanımı”, İstatistikAraştırma Dergisi, Cilt 3, 267-277,.

4.      Tanınmış uluslararasıyayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

İyit, N., Al Mashhadani, A. A. (2017). “An Application of Generalized LinearModel (GLM) to Child Mortality Data in Iraq Based on Socio-Economic Indicators”.2017 Turkish World Socio Economic Strategies, Lambert Publishing, 195-203.

 

5. Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan(tam metin) sözlü bildiri

 İyit, N., Genç, A., Arslan, F. (2006). “Analysis of Repeated Measuresfor Continuous Response Data using General Linear Model and Mixed Models”, In Proceedings of the International Conferenceon Modeling and Simulation, 937-942.


  Yönetilen Tezler
1. Ammar Ali Jumaah AL-MASHHADANI, " The Application of Generalized Linear Model to Child Mortality in Iraq Based on Socio-Economic Determinants ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı İstatistik, - 2017, Tamamlandı
2. Harun Yonar, " Aktüeryal Risk Değerlendirmesinde Genelleştirilmiş Lineer Modeller ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Uygulamalı İstatistik, - , Devam Ediyor
3. Öznur Özaltın, " Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Ülkelerinin Mortalite Verisi Üzerine Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri Yaklaşımının Bir Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı İstatistik, - 2016, Tamamlandı
4. Yelda Güçlü, " Yapısal Eşitlik Modeli Konya İli Üzerine Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygulamalı İstatistik, - , Tamamlandı
5. Kumru Urgancı Tekin, " Genelleştirilmiş Lineer Modellerde Robust Tahmin Ediciler ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İstatistik, 2018 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Risk Analizi Ve Aktüerya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.03/08/201603/04/2018
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamali İstatistik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.03/04/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İSTATİSTİK UYGULAMALARI I
LİNEER MODELLER I (SEÇ.)
LİNEER MODELLER I (SEÇ.)
MESLEKİ İNGİLİZCE I (SEÇ.)
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖRNEKLEME I
STATISTICS