FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. COŞKUN KUŞ
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ İSTATİSTİK TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSTATİSTİK TEORİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Akdogan, Y., Kus, C., Asgharzadeh, A., Kınacı, İ., Sharafi F., " Uniform-Geometric distribution. ", Journal of Statistical Computation and Simulation, 86, , 1754-1770, 2016,( SCI )
2. Akdoğan Y., Kuş C., Wu S.J., " Optimal Progressive Group-Censoring Plans for Chen Distribution under Cost Constraint ", Pakistan Journal of Statistics, 31, , 107-120, 2015,( SCI )
3. Akdoğan Y., Kuş C., Kınacı İ., " Point Estimation of Parameters in Discrete Burr Distribution based on Type I censored sample ", Journal of the Turkish Statistical Association, 8, , 112-123, 2015,( Diğer )
4. Kınacı İ., Akdoğan Y., Kuş C., Ng H.K.T., " Statistical Inference for Weibull Distribution Based on a Modified Progressive Type-II Censoring Scheme ", Sri Lankan Journal of Applied Statistics. (Special Issue), , , 95-116, 2014,( Diğer )
5. Akdoğan Y., Ng T., Kuş C., Kınacı İ. , " Simulation Study to Compare the Estimators for Several Discrete Distributions Under Type I Censoring. ", 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies. Barcelona, , , 131, 2014,( Konferans )
6. Karakaya K., Akdoğan Y., Kınacı İ., Kuş C., " Bayesian Estimation for Discrete Chen Distribution ", 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014), May 10-14, Antalya, , , 1, 2014,( Konferans )
7. Şahin F., Akdoğan Y., Kuş C., Kınacı İ. , " On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality ", 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014), May 10-14, Antalya,, , , 100, 2014,( Konferans )
8. Akdoğan Y., Kuş C., Kınacı İ., " Statistical Inference for Several Discrete Distribution based on Type I Censored Sample ", 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014), May 10-14, Antalya, , , 43, 2014,( Konferans )
9. Altındağ, İ., Akdoğan, Y., Çalık, A., Kuş C., Kınacı, İ., , " On the Uniqueness of MLEs based on Censored Data for Some Life time Distributions ", XXIX-th European Meeting of Statisticians, Budapest, , , 30-31, 2013,( Konferans )
10. Kuş C., Akdoğan Y., Wu S.J., " Optimal progressive group censoring scheme under cost considerations for pareto distribution ", Journal of Applied Statistics, 40, , 2437-2450, 2013,( SCI )
11. Çalık A., Altındağ İ., Kuş C., Akdoğan Y., Kınacı İ.,, " Parameter Estimation for EEG Distribution based on Progressively Censored Sample ", XXIX-th European Meeting of Statisticians, 2013, Budapest, , , 27, 2013,( Konferans )
12. Akdogan Y., Çalık A., Altındağ İ., Kuş C., Kınacı İ., , " Interval Estimation for some Life Distributions Based on Progressively Censored Sample ", XXIX-th European Meeting of Statisticians, Budapest, , , 29, 2013,( Konferans )
13. Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, Shuo-Jye Wu, " Planning life tests for Burr XII distributed products under progressive group-censoring with cost considerations ", Gazi University Journal of Science, 25(1), , , 2012.,( Üniversite Dersgisi )
14. Kuş Coşkun, Akdoğan Yunus, Shuo-Jye Wu, " Optimal Progressive Group Censoring Scheme under Cost Considerations for Pareto Distribution ", 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012., Vilnius, Lithuania, , , 248, 2012,( Konferans )
15. Karadayı Neriman, Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, Shuo-Jye, " Optimal Warranty Length For a Pareto Distributed Product Wıth Progressive Censorıng ", 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012., Vilnius, Lithuania, , , 247, 2012,( Konferans )
16. Körez M. Kazım, Oral Evrim, Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, " Simulation Study for Modified Maximum Likelihood Estimations in Poisson Regression ", 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012., Vilnius, Lithuania, , , 206, 2012,( Konferans )
17. Akdoğan Yunus, Oral Evrim, Körez M. Kazım, Kuş Coşkun, " Simulation Study for the Comparison of Maximum Likelihood and Modified Maximum Likelihood Estimators in Logistic Regression ", 25th European Conference on Operational Research, 8-11 July 2012., Vilnius, Lithuania, 2012, , 227, 2011,( Konferans )
18. Kuş Coşkun, Akdoğan Yunus, Shuo-Jye Wu , " Optimal progressive group-censoring plans for Burr XII distribution under cost constraint ", 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education, 13-16 June 2011, Athens, Greece., , , 45, 2011,( Konferans )
19. Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, Shuo-Jye Wu , " Optimal progressive group-censoring plans for Logistic distribution under cost constraint ", 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education, 13-16 June 2011, Athens, Greece., , , 30, 2011,( Konferans )
20. Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, , " Kısıtlı Maliyet Durumunda Burr Tip III Dağılımı için Optimal İlerleyen Tür Grup Sansürleme Planı ", Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, 28 Nisan-01 Mayıs 2011., Sayı 4, 2011, No:1, 210-211., 2011, , 210-211, 2011,( Konferans )
21. Akdoğan Yunus, Pekgör Ahmet, Karakoca Aydın, Kuş Coşkun, " Bir Örneklem Hotelling Testi ve Sağlamlığı Üzerine Bir Çalışma ", III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 3(1) , , 374-387, 2011,( Konferans )
22. Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, " Likert Tipi Verilere Varyans Analizi Uygulanabilir mi? ", III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 3(1) , , 374-387, 2011,( Konferans )
23. Kuş Coşkun, Akdoğan Yunus, " Kısıtlı Maliyet Durumunda Bathtube-Shape Dağılımı için Optimal İlerleyen Tür Grup Sansürleme Planı ", Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, 28 Nisan-01 Mayıs 2011., Sayı 4, 2011, No:1, 210-211., 2011, , 214-215, 2011,( Konferans )
24. Yaman Ümit, Akdoğan Yunus, Pekgör Ahmet, Kuş Coşkun, " Ölçüm yeterlilik Parametrelerinin Tahmin edicileri ve Güven Aralıkları ", Orta Doğu Teknik Üniversitesi İGS 2010 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, , , 78, 2010,( Konferans )
25. Kuş Coşkun, Akdoğan Yunus, " Burr XII Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür İlk Bozulma Sansürlemeye Dayalı Güven Aralıkları ve Güven bölgeleri ", Orta Doğu Teknik Üniversitesi İGS 2010 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, , , 78, 2010,( Konferans )
26. Akdoğan Yunus, Kuş Coşkun, " İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini, Güven Aralıkları, Güven bölgeleri ve Beklenen Test Süresi ", II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 2(1), , 374-387, 2010,( Konferans )
27. Wu, S.-J., Kuş, C, " On the Estimation Based on Progressive First Failure-Censored Sample ", Computational Statistics and Data Analysis, 53 (10), , 3659-3670, 2009,( SCI )
28. Kuş, C. , " Üstel-Binom Dağılımı ", 6. İstatistik Kongresi, Antalya, 29-03 Mayıs , , , , 2009,( Konferans )
29. Kuş, C., Keskin, I. , " Levene ve Bartlett Testleri Üzerine Bir Inceleme ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44), , 78-83, 2008,( Kurum Dergisi )
30. Karakoca, A., Kuş, C., Genç, A., " İlerleyen Tür Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Çok Olabilirlik Tahminlerinin Genetik Algoritma Kullanarak Elde Edilmesi. ", VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turkey, August 27-30., , , , 2008,( Konferans )
31. Saraçoğlu, B., Kuş, C. , " Gompertz Dağılımı İçin İlerleyen Tür Sansürleme Altında Stres-Dayanıklılık Güvenilirliğinin Tahmini ", VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turkey, August 27-30 , , , , 2008,( Konferans )
32. Kuş, C., Wu, S.-J., Kürkçü, H., " Inference for the parameters of the lognormal distribution based on progressive censored sample ", VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuz Mayis Üniversitesi, Samsun, Turkey, August 27-30 , , , , 2008,( Konferans )
33. Kuş, C., Kaya, M.F. , " Estimation for the Parameters of The Pareto Distribution under Progressive Censoring ", Communication in Statistics: Theory and Methods, 36 (7), , 1359-1365, 2007,( SCI )
34. Kuş, C. , " A New Lifetime Distribution ", Computational Statistics and Data Analysis, 51 (9), , 4497-4509, 2007,( SCI )
35. Genç, A., Pekgör, A., Kuş, C., Saracoglu, B., Kınacı, I., " Pareto Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 51, 2006,( Konferans )
36. Saracoglu, B., Kınacı, I., Kuş, C., " Power Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonları Ailesi için Stres-Dayanıklılık Güvenilirliğinin Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 79, 2006,( Konferans )
37. Kuş, C., Saracoglu, B., Kınacı, I., " Gompertz Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 107, 2006,( Konferans )
38. Kınacı, I., Kuş, C., Saracoglu, B., " Lineer Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonlarının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En İyi Lineer Yansız Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 62, 2006,( Konferans )
39. Saracoglu, B., Kınacı, I., Kuş, C.,, " Burr XII Dağılımının Parametresinin İlerleyen Tür Tip-Iı Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 43, 2006,( Konferans )
40. Kuş, C., Saracoglu, B., Kınacı, I., " Power Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonlarının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 82, 2006,( Konferans )
41. Kınacı, I., Kuş, C., Saracoglu, B., " İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı Power Hazard Fonksiyonlu Dağılımın Parametrelerinin Güven Aralığı Ve Ortak Güven Bölgesi ", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Uni., Ankara., , , 29, 2006,( Konferans )
42. Genç A., Kaya, M.F., Pekgor, A., Erisoglu, M., Kuş, C., " Akşehir Bölgesinin Rüzgar Enerji Potansiyelinin Weibull Dağılımı ile Belirlenmesi ", IGS 2004, Dokuz Eylül Uni., İzmir., , , 78, 2004,( Konferans )
43. Kuş, C., Kaya, M.F.,, " İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Güven Aralığı Ve Ortak Güven Bölgesi ", IGS 2004, Dokuz Eylül Uni., İzmir., , , 45, 2004,( Konferans )
44. Kuş, C., Kaya, M.F. , " Pareto I Dağılımının İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi ", Selçuk Uni. Fen Dergisi, 24, , 19-28, 2004,( Üniversite Dersgisi )
45. Kaya, M.F., Saracoglu, B., Kuş, C., Karadayi N., Gokal, U., " Sıra İstatistikleri Yardımıyla Oluşturulan Rasgele Aralıklara Düşen Maksimum Gözlem Sayısına Dayalı İki Örneklem Testi ", VI. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Uni., Ankara., , , 50, 2003,( Konferans )
46. Kaya, M.F., Kuş, C., Saracoglu, B., " Weibull Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Simülasyon Yardımıyla Tahmin Edicilerin Hata Kareler Ortalamasının Karşılaştırılması ", VI. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Uni., Ankara., , , 59, 2003,( Konferans )
47. Kaya, M.F., Gokal, U., Karadayi, N., Saracoglu, B., Kuş, C., " İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Verilere Dayalı İki Örneklem Testi ", İstatistik Araştırma Sempozyumu 2004, , , 104, 2003,( Konferans )
48. Kaya, M.F., Saracoglu, B., Kuş, C. , " Düzgün Dağılım Fonksiyonları Ailesi için İnvaryant Güven Aralıkları ", İstatistik Araştırma Dergisi, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002 Özel Sayısı, 2(2), , 47-55, 2003,( Üniversite Dersgisi )
49. Kaya, M.F., Kuş, C., Saracoglu, B., " İki Örneklem Problemi için Dağılımdan Bağımsız Yeni Bir Test İstatistiği ", İstatistik Günleri Sempozyumu 2002, Hacettepe Uni., Ankara., , , 34, 2002,( Konferans )
50. Kaya, M.F., Saracoglu, B., Kuş, C., Pekgor A., " Sürekli Dağılımlar Ailesi İçin Ana Kitleyi Kapsayan İki Yanlı İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Örneklem Dağılım Fonksiyonu Yardımıyla Elde Edilmesi ", İstatistik Günleri Sempozyumu 2002, Hacettepe Uni., Ankara., , , 54, 2002,( Konferans )
51. Kaya, M.F., Genç, A., Kuş, C., " İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Tahmini ", İstatistik Sempozyumu 2000, Gazi Uni., Ankara., , , 119-126, 2000,( Konferans )
52. Kaya, M.F., Genç, A., Kuş, C. , " İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Tahmini ", İstatistik Sempozyumu 2000, Gazi Uni., Ankara., , , 119-126, 2000,( Konferans )
53. Kuş, C., Kaya, M.F. , " Estimation of Parameters of Loglogistic Distribution based on Progressive Censoring using Em Algorithm ", Hacettepe Journal Of Mathematics and Statistics, 35 (2), , 203-211, 2006,( Üniversite Dersgisi )
54. Kınacı, I., Kuş, C., Saracoglu, B., " Bayes Estimation with Non-Informative Priors For Stress-Strength Reliability Under Burr XII Distribution, ", Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation., , , , 2006,( Konferans )
55. Kuş, C., Kaya, M.F., " İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Plânına Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini Ve Beklenen Test Süresi ", Afyon Universitesi, Fen Dergisi, 5, 1-2, , 115-130, 2005,( Üniversite Dersgisi )
56. Kuş, C., " İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Düzgün Dağılımın Parametrelerinin Jackknife Tahmin Edicisi ", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 2, , 11-29., 2005,( Üniversite Dersgisi )
57. Kaya, M.F., Kuş, C., Saracoglu, B., " İki Örneklem Problemi İçin Bir Test İstatistiği ve Diğer Testlerle Gücünün Karşılaştırılması ", İstatistik Araştırma Dergisi, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002 Özel Sayısı, 2 (2), , 151-154, 2003,( Kurum Dergisi )
58. Kaya, M.F., Kuş, C. , " İki Örneklem Problemi İçin Yeni Bir Test İstatistiği ve Gücünün Diğer Testlerle Karşılaştırılması ", Selçuk Uni. Fen Dergisi, 21, , 99-108, 2003,( Üniversite Dersgisi )
59. Kaya, M.F., Kuş, C., Saracoglu, B., " Azalan Bozulma Oranına Sahip (DFR) Bir Yaşam Dağılımı ve Parametrelerinin Em Algoritması Kullanarak Tahmin Edilmesi, İstatistik Araştırma Dergisi ", İstatistik Araştırma Dergisi, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002 Özel Sayısı, 2 (2), , 57-64, 2003,( Kurum Dergisi )
60. Kuş, C., Wu, S.-J., " Statistical inference based on progressive first failure-censored samples from Gompertz distribution ", 2008 International Workshop on Applied Probability, Université de Technologie de Compiègne, Compiègne, France, July 7-10., , , , 2008,( Konferans )
61. Kuş, C., Kaya, M.F., " Estimation For The Parameters of The Pareto Distribution Under Progressive Censoring ", Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations, June 15-18, İzmir, Turkey., , , 46, 2005,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/09/201027/09/2013
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Olasilik Teorisi Ve Stokastik Süreçler A.B.D.Anabilim Dali Bşk.16/05/2015 
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik BölümüBölüm Başkan V.26/07/201628/09/2016
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik BölümüBölüm Başkani29/09/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İSTATİSTİK UYGULAMALARI I
İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I
İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR III
İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR III
KATEGORİK VERİ ANALİZ. GİRİŞ (SEÇ.)
KATEGORİK VERİ ANALİZİNE GİRİŞ (SEÇ.)
REKOR İSTATİSTİKLERİ (SEÇ.)
SİMÜLASYON TEKNİKLERİ (SEÇ.)