FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. COŞKUN KUŞ
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ İSTATİSTİK TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSTATİSTİK TEORİSİ
E-Mail :  coskun selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233985
Adres : S.Ü.Fen Fakültesi İstatistik Bölümü KAMPÜS/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü1999 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Kuş, C., Kaya, M.F. (2006) Estimation of Parameters of Loglogistic Distribution based on Progressive Censoring using Em Algorithm. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 35(2), 203-211. 

2. Kuş, C. (2007) A New Lifetime Distribution. Computational Statistics & Data Analysis, 51(9), 4497-4509.

3. Kuş, C., Kaya, M.F. (2007) Estimation for the Parameters of the Pareto Distribution Under Progressive Censoring. Communications in Statistics-Theory and Methods, 36(7), 1359-1365.

4. Wu, S.-J., Kuş, C. (2009) On Estimation based on Progressive First Failure Censored Sampling. Computational Statistics & Data Analysis, 53(10), 3659-3670.

5. Korkmaz, M.Ç., Kuş, C., Erol, H. (2011) The Mixed Weibull Negative Binomial Distribution. Selcuk Journal of Applied Mathematics, 21-33. 

6. Asgharzadeh, A., Abdi, M., Kuş, C. (2011) Interval Estimation for the Two Parameter Pareto Distribution based on Record Values. Selcuk Journal of Applied Mathematics, 149-161. 

7. Akdoğan, Y., Kuş, C., Wu, S.-J. (2012) Planning Life Tests for Burr XII Distributed Products under Progressive Group Censoring with Cost Considerations. Gazi University Journal of Science, 25(1), 425-434. 

8. Kuş, C., Akdoğan, Y., Wu, S.-J. (2013) Optimal Progressive Group Censoring Scheme under Cost Considerations for Pareto Distribution. Journal of Applied Statistics, 40(11), 2437-2450. 

9. Asgharzadeh, A., Abdi, M., Kuş, C. (2013) Analysis of the Hybrid Censored Data from the Logistic Distribution. Journal of Probability and Statistical Science, 11(2), 183-198

10. Kınacı, İ., Akdoğan, Y., Kuş, C., Ng., H.K.T. (2014) Statistical Inference for Weibull Distribution based on a Modified Progressive Type II Censoring Scheme. Sri Lankan Journal of Applied Statistics, 95-116.

11. Akdoğan, Y., Kuş, C., Wu, S.-J. (2015) Optimal Progressive Group Censoring Plans for Chen Distribution under Cost Constraint. Pakistan Journal of Statistics, 31(1), 107-120 

12. Kınacı, İ., Kuş, C., Karakaya, K., Akdoğan, Y. (2016) On the Number of L Overlapping Sucess Run of Length K under Q Sequence of Binary Trials. Journal of the Turkish Statistical Association , 9(2), 67-77. 

13. Akdoğan, Y., Kuş, C., . Asgharzadeh, A., Kınacı, İ., Fatemeh, S. (2016) Uniform Geometric Distribution. Journal of Statistical Computation and Simulation, 86(9), 1754-1770. 

14. Ng.,H.K.T., Kınacı, İ., Kuş, C., Chan, P.S. (2017) Optimal Experimental Plan for Multi-level Stress Testing with Weibull Regression under Progressive Type-II Extremal Censoring. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 46(4), 2611-2637.

15. Karakaya, K., Kınacı, İ., Kuş, C., Akdoğan, Y. (2017) A New Family of Distributions. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 46(2), 303-314.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Kaya, M.F., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2003) İki Örneklem Problemi için Bir Test İstatistiği ve Diğer Testlerle Gücünün Karşılaştırılması. İstatistik Araştırma Dergisi, 2(2), 151-154.

2. Kaya, M.F., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2003) Düzgün Dağılım Fonksiyonları Ailesi için İnvaryant Güven Aralıkları. İstatistik Araştırma Dergisi, 2(2), 47-55.

3. Kuş, C., Kaya, M.F. (2003) İki Örneklem Problemi için Yeni Bir Test İstatistiği ve Gücünün Diğer Testlerle Karşılaştırılması. Selçuk Üni. Fen Dergisi, 21, 99-108.

4. Kaya, M.F., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2003) Azalan Bozulma Oranına Sahip DFR Bir Yaşam Dağılımı ve Parametrelerinin Em Algoritması Kullanarak Tahmin Edilmesi. İstatistik Araştırma Dergisi, 2(2), 57-64.

5. Kuş, C., Kaya, M.F. (2004) Pareto I Dağılımının İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi. Selçuk Üni. Fen Dergisi, 24, 19-28. 

6. Kuş, C., Kaya, M.F. (2005) İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Plânına Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Beklenen Test Süresi. Afyon Üni. Fen Dergisi, 5(2), 115-130.

7. Kuş, C. (2005) İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Düzgün Dağılımın Parametrelerinin Jackknife Tahmin Edicisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 11-29.

8. Kuş, C., Keskin, İ. (2008) Levene ve Bartlett Testleri Üzerine Bir Inceleme. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(44), 78-83.

9. Kınacı, İ., Karakaya, K., Akdoğan, Y., Kuş, C. (2016) Bayesian Estimation for Discrete Chen Distribution. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 42(2), 144-148.

10. Kuş, C., Çökek, N., Kınacı, İ., Akdoğan, Y., Karakaya, K. (2016) Interval Estimation Based on Progressively Censored Data. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 42(2), 189-224.

C. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

1. Karakoca, A., Kuş, C., Genç, A. (2005) İlerleyen Tür Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Çok Olabilirlik Tahminlerinin Genetik Algoritma Kullanarak Elde Edilmesi. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuz Mayis Üniversitesi.

2. Kuş, C., Kaya, M.F. (2005) Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Güven Aralığı ve Ortak Güven Bölgesi IGS 2004 45. Dokuz Eylül Uni., İzmir.

3. Kuş, C., Saraçoğlu, B., Kınacı, İ. (2005) Power Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonlarının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu(82).

4. Genç, A., Kaya, M.F., Pekgör, A., Erisoglu, M., Kuş, C. (2005) Akşehir Bölgesinin Rüzgar Enerji Potansiyelinin Weibull Dağılımı ile Belirlenmesi IGS 2004 78. Dokuz Eylül Uni.

5. Kaya, M.F., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2005) İki Örneklem Problemi için Dağılımdan Bağımsız Yeni Bir Test İstatistiği. İstatistik Günleri Sempozyumu(34). 

6. Akdoğan, Y., Pekgör, A., Karakoca, A., Kuş, C. (2005) Bir Örneklem Hotelling Testi ve Sağlamlığı Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri(3).

7. Kınacı, İ., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2005) Lineer Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonlarının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En İyi Lineer Yansız Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu(62).

8. Kaya, M.F., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2005) Weibull Dağılımının Parametrelerinin Tahmini ve Simülasyon Yardımıyla Tahmin Edicilerin Hata Kareler Ortalamasının Karşılaştırılması. VI n. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu(59).

9. Kaya, M.F., Saraçoğlu, B., Kuş, C., Karadayı, N., Gokal, U. (2005) Sıra İstatistikleri Yardımıyla Oluşturulan Rasgele Aralıklara Düşen Maksimum Gözlem Sayısına Dayalı İki Örneklem Testi. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu(50).

10. Kuş, C., Saraçoğlu, B., Kınacı, I. (2005) Gompertz Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu(107).

11. Kaya, M.F., Gökal, Ü., Karadayı, N., Saraçoğlu, B., Kuş, C. (2005) İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Verilere Dayalı İki Örneklem Testi. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2004(104).

12. Kaya, M.F., Genç, A., Kuş, C. (2005) İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Tahmini. İstatistik Sempozyumu 2000.

13. Kaya, M.F., Saraçoğlu, B., Kuş, C., Pekgör, A. (2005) Sürekli Dağılımlar Ailesi için Ana Kitleyi Kapsayan İki Yanlı İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Örneklem Dağılım Fonksiyonu Yardımıyla Elde Edilmesi. İstatistik Günleri Sempozyumu.

14. Kuş, C., Kaya, M.F. (2005) Estimation for the Parameters of the Pareto Distribution under Progressive Censoring. Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations.

15. Saraçoğlu, B., Kınacı, İ., Kuş, C. (2005) Power Hazard Fonksiyonuna Sahip Dağılım Fonksiyonları Ailesi için Stres Dayanıklılık Güvenilirliğinin Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu.

16. Kınacı, İ., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2005) İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı Power Hazard Fonksiyonlu Dağılımın Parametrelerinin Güven Aralığı ve Ortak Güven Bölgesi. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu.

17. Genç, A., Pekgör, A., Kuş, C., Saraçoğlu, B., Kınacı, İ. (2005) Pareto Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür Tip II. Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu.

18. Saraçoğlu, B., Kınacı, İ., Kuş, C. (2005) Burr XII Dağılımının Parametresinin İlerleyen Tür Tip II. Sağdan Sansürlü Örneklemlere Dayalı En Küçük Kareler Tahmini. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu.

19. Kınacı, İ., Kuş, C., Saraçoğlu, B. (2006) Bayes Estimation with Non Informative Priors for Stress Strength Reliability under Burr XII Distribution. Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation.

20. Kuş, C., Wu, S.-J., Kürkçü, H. (2008) Inference for the Parameters of the Lognormal Distribution based on Progressive Censored Sample VI. İstatistik Günleri Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Turkey.

21. Saraçoğlu, B., Kuş, C. (2008) Gompertz Dağılımı için İlerleyen Tür Sansürleme Altında Stres Dayanıklılık Güvenilirliğinin Tahmini. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu.

22. Kuş, C., Wu, S.-J., (2008) Statistical Inference based on Progressive First Failure Censored Samples from Gompertz Distribution. 2008 International Workshop on Applied Probability, Université de Technologie de Compiègne, Compiègne.

23. Kuş, C., Akdoğan, Y. (2010) Burr XII Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür İlk Bozulma Sansürlemeye Dayalı Güven Aralıkları ve Güven Bölgeleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İGS 2010 7. İstatistik Günleri Sempozyumu. 

24. Yaman, Ü., Akdoğan, Y., Pekgör, A., Kuş, C. (2010) Ölçüm Yeterlilik Parametrelerinin Tahmin Edicileri ve Güven Aralıkları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İGS 2010 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, 78-78. 

25. Akdoğan, Y., Kuş, C. (2011) İlk Bozulma Sansürlü Örnekleme Planına Dayalı Burr XII Dağılımının Parametrelerinin Tahmini Güven Aralıkları Güven Bölgeleri ve Beklenen Test Süresi. II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri(2).

26. Akdoğan, Y., Kuş, C. (2011) Likert Tipi Verilere Varyans Analizi Uygulanabilir mi. III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri(3). 

27. Kuş, C., Akdoğan, Y., Wu, S.-J., (2011) Optimal Progressive Group Censoring Plans for Burr XII Distribution under Cost Constraint. 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education.

28. Akdoğan, Y., Kuş, C., Wu, S.-J., (2011) Optimal Progressive Group Censoring Plans for Logistic Distribution under Cost Constraint. 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education.

29. Akdoğan, Y., Kuş, C. (2011) Kısıtlı Maliyet Durumunda Burr Tip III Dağılımı için Optimal İlerleyen Tür Grup Sansürleme Planı. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi.

30. Kuş, C., Akdoğan, Y. (2011) Kısıtlı Maliyet Durumunda Bathtube Shape Dağılımı için Optimal İlerleyen Tür Grup Sansürleme Planı. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi.

31. Körez, M.K., Oral, E., Akdoğan, Y., Kuş, C. (2012) Simulation Study for Modified Maximum Likelihood Estimations in Poisson Regression. 25th European Conference on Operational Research.

32. Akdoğan, Y., Oral, E., Körez, M.K., Kuş, C. (2012) Simulation Study for the Comparison of Maximum Likelihood and Modified Maximum Likelihood Estimators in Logistic Regression. 25th European Conference on Operational Research.

33. Kuş, C., Akdoğan, Y., Wu, S.-J., (2012) Optimal Progressive Group Censoring Scheme under Cost Considerations for Pareto Distribution. 25th European Conference on Operational Research.

34. Karadayı, N., Akdoğan, Y., Kuş, C., Wu, S.-J., (2012) Optimal Warranty Length for a Pareto Distributed Product with Progressive Censoring. 25th European Conference on Operational Research.

35. Altındağ, İ., Akdoğan, Y., Çalık, A., Kuş, C., Kınacı, İ. (2013) On the Uniqueness of MLEs based on Censored Data for Some Life time Distributions. XXIX-th European Meeting of Statisticians.

36. Çalık, A., Altındağ, İ., Kuş, C., Akdoğan, Y., Kınacı, İ. (2013) Parameter Estimation for EEG Distribution based on Progressively Censored Sample. XXIX-th European Meeting of Statisticians.

37. Kuş, C., Akdoğan, Y., Çalık, A., Altındağ, İ., Kınacı, İ. (2013) Modied Progressive Censored Sampling. XXIX-th European Meeting of Statisticians.

38. Akdoğan, Y., Çalık, A., Altındağ, İ., Kuş, C., Kınacı, İ. (2013) Interval Estimation for some Life Distributions based on Progressively Censored Sample. XXIX-th European Meeting of Statisticians.

39. Kuş, C., Kınacı, İ., Ng, H.K.T. (2014) Point and Interval Estimation for Weibull Regression Model under Progressive Type II Censoring. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies. Barcelona, July 13-18., 131-131. 

40. Akdoğan, Y., Ng, H.K.T., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) A Simulation Study to Compare the Estimators for Several Discrete Distributions under Type I Censoring. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies. Barcelona, 131-131.

41. Öksüz, U., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) Bivariate Chen Distribution and Its Application. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014).

42. Şahin, F., Akdoğan, Y., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) On the Kolmogorov Smirnov Test for Normality. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014).

43. Akdoğan, Y., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) Statistical Inference for Several Discrete Distribution based on Type I Censored Sample. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014).

44.Karakaya, K., Akdoğan, Y., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) Bayesian Estamation for Discrete Chen Distribution. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014), 1-1. 

45. Yener, Ü., Bekçi, M., Kınacı, İ., Kuş, C. (2014) Bayesian Estimation Based on Type I Grouped Censored Sample with Part Time Operator. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014).

46. Aydın, E., Yener, Ü., Bekçi, M., Kuş, C., Kınacı, İ. (2014) Estimation on Competing Risk Data under Type II Censoring. 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014), May 10-14, Antalya.

47. Ng, H.K.T., Kınacı, İ., Kuş, C., Chan, P.S. (2015) Optimal Experimantal Plan for Multi Level Stress Testing with Weibull Regression under Progressive Type II Extremal Censoring. EMS 2015.

48. Kınacı, İ., Kuş, C., Wu, S.-J. (2015) Interval Estimation for the Generalized Inverted Exponential Distribution. ICMCSSE 2015.

49. Kınacı, İ., Kuş, C., Karakaya, K., Akdoğan, Y. (2016) On the Number of l Overlapping Sucess Run of Length K under Q Sequence of Binary Trials. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE'2016).

50. Akdoğan, Y., Kuş, C., Asgharzadeh, A., Kınacı, İ., Sharafi, F. (2016) Uniform Geometric Distribution. 7th European Congress of Mathematics.

51. Karakaya, K., Kınacı, İ., Kuş, C., Akdoğan, Y. (2016) A New Family of Distributions. 2 nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2016).

52. Kınalıoğlu, İ.H., Kuş, C., Kınacı, İ. (2016) A Comparison Study on Classification Performance of Multinomial Logistic Regression Analysis and Artificial Neural Network. 2 nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2016).

53. Karakaya, K., Kınacı, İ., Kuş, C., Akdoğan, Y. (2016) APT Pareto Distribution and its Properties. 2 nd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2016).

54. Obadia, A., Kuş, C., Kınacı, İ. (2017) A Compound Distribution and Properties. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017)

55. Arıgün, H., Kınacı, İ., Kuş, C. (2017) Discrete δ-shock Model of Order K. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

56. Kınalıoğlu, İ.H., Kuş, C., Kınacı, İ. (2017) Comparison of Artificial Neural Network and Data Mining Techniques for Prediction of 2017 UEFA Champions League. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

57. Şahin, F., Kuş, C., Kınacı, İ. (2017) A New Discrete Distribution based on Markov Dependent 0-1 Sequence with Rewards. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

58. Karakaya, K., Akdoğan, Y., Şahin, F., Kınacı, İ., Kuş, C. (2017) Discrete Time Shock Model with Varying Success Probability. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

59. Kabakbaş Öksüz, N.K., Kuş, C., Kınacı, İ. (2017) Statistical Inference On CPM. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

60. Akdoğan, Y., Kuş, C., Bidram, H., Kınacı, İ. (2017) Geometric-Zero Truncated Poisson Distribution: Properties and Applications. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

61. Karagöz, A., Kınacı, İ., Kuş, C. (2017) Parameter Estimation of Alt-Exp Distribution under Progressive Censoring. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

62. Satılmışoğlu, H., Kınacı, İ., Kuş, C. (2017) Some Reliability Properties of Marshall-Olkin Bivariate Exponential Distribution. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

63. Gol, A.A.A., Kınacı, İ., Kuş, C. (2017) Stress-strength Reliability under Alt-Exp Distribution. 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kaya, M.F., Genç, A., Kuş, C. (2008) İnvaryant Güven Aralıklarının Seviyesinin Tahmini. İstatistik Sempozyumu.

2. Kuş, C. (2009) Üstel Binom Dağılımı. 6. İstatistik Kongresi, Antalya.

3. Kuş, C., Akdoğan, Y. (2010) Burr Dağılımının Parametrelerinin İlerleyen Tür İlk Bozulma Sansürlemeye Dayalı Güven Aralıkları ve Güven bölgeleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İGS 2010 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, 78-78.

    


  Yönetilen Tezler
1. HUSSEIN HUSSEIN YILDIRIM SALAHALDIN , " Stresin üniversite öğrencilerin ders içi performansı üzerinde etkisi (Selçuk Üniversitesinde bir alan çalışması) ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2015 - 2017, Tamamlandı
2. YUNUS AKDOĞAN , " Bazı kesikli dağılımlar için istatistiksel sonuç çıkarımı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İstatistik Anabilim Dalı, 2011 - 2016, Tamamlandı
3. UMUT ÖKSÜZ, " Marshall-olkin iki değişkenli dağılımları ve istatistiksel sonuç çıkarımı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2011 - 2014, Tamamlandı
4. YUNUS AKDOĞAN, " İlerleyen tür grup sansürleme ve optimal deney tasarımı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2009 - 2011, Tamamlandı
5. HARUN KINACI, " Maskeli verilere dayalı parametre tahmini ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2008 - 2010, Tamamlandı
6. NAGİHAN ÇÖKEK, " The comparison of confidence intervals for parameters of several distributions based on complete and censored sample ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2007 - 2016, Tamamlandı
7. ÜMİT YAMAN , " Ölçüm sistemleri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2007 - 2009, Tamamlandı
8. EROL KUŞ, " Uzun kuyruklu simetrik dağılımın parametreleri için sansürlü örneklemlere dayalı istatistiksel sonuç çıkarımı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik Anabilim Dalı, 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm Başkanı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/09/201027/09/2013
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Olasilik Teorisi Ve Stokastik Süreçler A.B.D.Anabilim Dali Bşk.16/05/201516/05/2018
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik BölümüBölüm Başkan V.26/07/201628/09/2016
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik BölümüBölüm Başkani29/09/201601/04/2018
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamali İstatistik A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.14/03/201803/04/2018
S.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Olasilik Teorisi Ve Stokastik Süreçler A.B.D.Anabilim Dali Başkan V.16/05/201825/06/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
OLASILIĞA GİRİŞ I