FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Bölüm Fedek Komisyonu

 

Fakültemiz programlarının FEDEK değerlendirme sürecinden geçirilmesi kararının alınması ile Nisan 2016 tarihinden itibaren bölümümüzde FEDEK ölçütlerini sağlamak üzere Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Programı için FEDEK akreditasyonuna başvurma kararı sonucunda FEDEK kurulu oluşturulmuştur. FEDEK akreditasyon sürecinde görev alan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının görev dağılımı şu şekildedir:

 

Bölüm Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Coşkun KUŞ

Doç.Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Doç.Dr. İsmail KINACI

Doç.Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Akademik Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Coşkun KUŞ

Doç.Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Doç.Dr. İsmail KINACI

Doç.Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Bölüm Fedek Kurulu

Doç.Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Doç.Dr. İsmail KINACI

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Bölüm Stratejik Planlama ve Koordinasyon Alt Kurulu

Prof.Dr. Coşkun KUŞ

Arş.Gör. Kadir KARAKAYA

Eğitim Öğretim Programları İyileştirme Alt Kurulu

Doç.Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Arş.Gör. Aynur ŞAHİN

Arş.Gör. Caner TANIŞ

Mezunlarla İletişim, Ölçme ve Değerlendirme Alt Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Öğretim Kadrosu Planlama Alt Kurulu

Prof.Dr. Coşkun KUŞ

Arş.Gör. Harun YONAR

Yönetim Yapısı Alt Kurulu

Prof.Dr. Coşkun KUŞ

Arş.Gör. Harun YONAR

Staj Alt Kurulu

Doç.Dr. İsmail KINACI

Teknik Gezi Alt Kurulu

Arş.Gör. Dr. Yunus AKDOĞAN

Web Tasarımı Alt Kurulu

Doç.Dr. Buğra SARAÇOĞLU

Arş.Gör. Aynur ŞAHİN

İntibak Komisyonu

Doç.Dr. İsmail KINACI

Arş.Gör. Aynur ŞAHİN

Arş.Gör. Kadir KARAKAYA

Erasmus Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Farabi Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Mevlana Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Çift Anadal ve Yandal Koordinatörü

Doç.Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Anket Hazırlama Uygulama Komisyonu

Doç.Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Tüm Araştırma Görevlileri

Anket Analiz Komisyonu

Doç.Dr. İsmail KINACI

Arş.Gör. Muslu Kazım KÖREZ

Teknik Gezi Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Arş.Gör. Kadir KARAKAYA

Bitirme Tezi Komisyonu

Arş.Gör. Muslu Kazım KÖREZ

Arş.Gör. Harun YONAR

Kariyer Geliştirme ve Mezun Takip Komisyonu

Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Arş.Gör. Caner TANIŞ

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

 

Mezuniyet Töreni Sorumlusu

Yrd.Doç. Dr. Neslihan İYİT

Arşiv Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Neslihan İYİT

Arş.Gör.Dr. Yunus AKDOĞAN

Arş.Gör. Muslu Kazım KÖREZ

Arş.Gör. Harun YONAR