FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Program Öğretim Amaçları (Ö.A.)

Program Öğretim Amaçları

İstatistik Programının temel öğretim amaçları, öğrencilere

ÖA1. İstatistik alanı altyapısını oluşturmak için temel düzeyde matematik, istatistik ve bilgisayar teorik bilgilerini kazandırmak,

ÖA2. Mesleki anlamda ileri düzeyde alan bilgisi kazandırmak,

ÖA3. İstatistiki alan bilgisini kullanarak paket programlarını ve bilgisayar programlama dillerini etkin kullanma becerisini sağlamak,

ÖA4. Disiplinler arası çalışmalara istatistik bilimini entegre edebilmek,

ÖA5. Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Olasılık, Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri ve Aktüerya alanından elde ettiği bilgi ve donanımı kamu ve özel sektörün uygulama alanlarında kullanabilme becerisi elde etmek,

ÖA6. Akademik ve mesleki kariyer çalışmaları için gerekli yabancı dil altyapısını oluşturmak,

biçimindedir.