FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Duyurular

Laboratuvar deney föylerine Lisans-Lisansüstü menüsünden ulaşabilirsiniz.

ARGE-İLTEK Teknik gezi

 

DUYURU: :2019-2020 Eğitim öğretim yılında üniversitemiz Fakülte- Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptıran ve ilk defa bir yükseköğretim kurumunda eğitim alacak olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7-1. Maddesinde belirtilen "Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, yükseköğretim kurumlarının senato kararıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen seviye tespit ve/veya yeterlik sınavı ile tespit edilebileceği gibi, ayrı bir zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı uygulayarak da tespit edilebilir. Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar." kararı uyarınca 30/09/2019 Pazartesi günü saat 10:00 da YDYO tarafından ileri tarihte duyurulacak olan bina ve salonlarda yapılacaktır. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

NOT: Sınav programımıza Lisans-Lisansüstü menüsünden ulaşabilirsiniz.