FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Lisansüstü Ders Listesi

 

   Ders Adı                                                                                                     K   Öğretim Üyesi
8012012107 KUANTUM ÇOK PARÇACIK SİSTEMLERİ 3 PROF.DR. ÜLFET ATAV
8012012207 KUANTUM İSTATİSTİK MEKANİK 3 PROF.DR. RIZA OĞUL
8012011009 ISING MODELİ VE UYGULAMALARI 3 YRD.DOÇ.DR. ATİLLA GÜLEÇ
8012011012 THOMAS-FERMİ YÖNTEMİ VE ÇOK ELEKTRONLU NANOYAPILARA UYGULAMALARI 3 YRD.DOÇ.DR. BERNA GÜLVEREN
8012011015 İSTATİSTİK MEKANİK 3 YRD.DOÇ.DR. ATİLLA GÜLEÇ
8012011019 KUANTUM İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLA FERMİON VE BOZONLARIN İNCELENMESİ 3 YRD.DOÇ.DR. BERNA GÜLVEREN
8012011020 SIVI HAL FİZİĞİ 3 YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA KOYUNCU
8012022201 ATOM FİZİĞİ II 3 DOÇ. DR. BEKİR ÇAKIR
8012022203 MAĞNETİK REZONANS II 3 ÖĞR.GÖR.DR. ÜLKÜ SAYIN
8012022204 ATOM VE MOLEKÜLLERİN KUANTUM MEKANİĞİ -II- 3 PROF.DR. AYHAN ÖZMEN
8012022205 GRUP TEORİSİNİN MOLEKÜL FİZ. UYG. -II- 3 PROF.DR. AYHAN ÖZMEN
8012022210 KUANTUM MEKANİĞİ -II- 3 PROF.DR. RIZA OĞUL
8012021016 MOLEKÜLER YAPILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ -II- 3 YRD.DOÇ.DR. MAHMUT ÖZGÜR SEZER
8012021019 POLARİMETRİK SPEKTROSKOPİ 3 DOÇ. DR. GÜLTEKİN ÇELİK
8012021020 MULTİFOTON SÜREÇLER 3 DOÇ. DR. GÜLTEKİN ÇELİK
8012021025 GRUP TEORİSİ 3 DOÇ. DR. BEKİR ÇAKIR
8012021033 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLARDA ELEKTRONİK GEÇİŞLER 3 DOÇ. DR. GÜLTEKİN ÇELİK
8012021042 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ-MERTEBE OPTİKSEL NONLİNEERLİKLERİN AB-INİTİO HESAPLANMASI 3 DOÇ. DR. ASLI KARAKAŞ
8012021043 ELEKTROOPTİK ETKİLER 3 DOÇ. DR. ASLI KARAKAŞ
8012021044 BAZI ATOMİK VE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI 3 DOÇ. DR. ERHAN AKIN
8012021045 GUSEİNOV'UN STO'LARI TAŞIMA BAĞINTISI İLE MOLEKÜLER İNTEGRALLERİN HESAPLANMASI 3 DOÇ. DR. ERHAN AKIN
8012021046 BİR VE İKİ ELEKTRONLU ATOMLARIN KUANTUM TEORİSİ 3 DOÇ. DR. ERHAN AKIN
8012021047 KUANTUM OPTİK 3 PROF.DR. HAMDİ ŞÜKÜR KILIÇ
8012021048 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 3 PROF.DR. HAMDİ ŞÜKÜR KILIÇ
8012021049 YÜZEY FİZİĞİNE GİRİŞ 3 PROF.DR. HAMDİ ŞÜKÜR KILIÇ
8012021050 LASER SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI 3 PROF.DR. HAMDİ ŞÜKÜR KILIÇ
8012021054 ESR TEKNİKLERİ 3 PROF.DR. AYHAN ÖZMEN
8012021055 NONLİNEER KRİSTALLERİN OPTİĞİ 3 DOÇ. DR. ASLI KARAKAŞ
8012021057 OPTİKSEL AKTİF KUANTUM NOKTA YAPILARDA SPİNLER 3 DOÇ. DR. BEKİR ÇAKIR
8012021058 AB INİTİO MOLEKÜLER ELEKTRONİK YAPI TEORİSİNDE ANALİTİK TÜRETME METODLARI 3 DOÇ. DR. BEKİR ÇAKIR
8012021059 ESR YAŞ TAYİNİ VE DOZİMETRE 3 ÖĞR.GÖR.DR. ÜLKÜ SAYIN
8012032102 NÜKLEER TEKNİKLERİN ENDÜSTRİYE UYGULAMASI 3 YRD.DOÇ.DR. NURETDİN EREN
8012031005 NÜKLEER İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ 3 DOÇ. DR. NİHAL BÜYÜKÇİZMECİ
8012031009 NÜKLEER KUVVETLER VE İKİ NÜKLEONLU SİSTEMLER 3 YRD.DOÇ.DR. MEHMET ERDOĞAN
8012031010 NÜKLEER REAKTÖR FİZİĞİ 3 YRD.DOÇ.DR. NURETDİN EREN
8012031011 RADYASYON FİZİĞİ VE KORUNMA 3 DOÇ. DR. NİHAL BÜYÜKÇİZMECİ
8012031012 NÜKLEER FİZİKTE ASTROFİZİKSEL UYGULAMALAR 3 DOÇ. DR. NİHAL BÜYÜKÇİZMECİ
8012031014 NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 3 YRD.DOÇ.DR. MEHMET ERDOĞAN
8012042201 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR -II- 3 PROF.DR. ÜLFET ATAV
8012042203 FORTRAN PROGRAMLAMA VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 3 YRD.DOÇ.DR. MEHMET TAŞER
8012042204 VEKTÖR UZAYLARI -II- 3 PROF.DR. RIZA OĞUL
8012042207 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ -II- 3 PROF.DR. AYHAN ÖZMEN
8012041008 İSTATİSTİK MEKANİKTE SİMÜLASYON YÖNTEMLERİ 3 PROF.DR. ÜLFET ATAV
8012041010 MATEMATİKSEL KRİSTALOGRAFİ 3 PROF.DR. H. ŞEVKİ MERT
8012041021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HESAPLAMALI FİZİK UYGULAMA ALANLARI 3 ÖĞR.GÖR.DR. AHMET EMRE KAVRUK
8012041022 KUANTUM TRANSPORT TEORİ 3 ÖĞR.GÖR.DR. AHMET EMRE KAVRUK
8012052202 YARI İLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ -II- 3 PROF.DR. HALUK ŞAFAK
8012052203 KUANTUM NANO YAPILAR -II- 3 PROF.DR. HALUK ŞAFAK
8012052106 ISISAL UYARIMLI SÜREÇLER 3 YRD.DOÇ.DR. ÖMER FARUK YÜKSEL
8012052209 KRİSTALLOGRAFİ -II- 3 YRD.DOÇ.DR. HAYREDDİN KÜÇÜKÇELEBİ
8012052210 DİELEKTRİK DURULMA TEORİLERİ 3 YRD.DOÇ.DR. HAYREDDİN KÜÇÜKÇELEBİ
8012052211 KATILARIN KUANTUM TEORİSİ 3 PROF.DR. H. ŞEVKİ MERT
8012051016 MANYETİZMANIN FİZİKSEL TEMELLERİ 3 PROF.DR. H. ŞEVKİ MERT
8012051021 HETEROYAPILARDA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 3 YRD.DOÇ.DR. İBRAHİM KARABULUT
8012051028 İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİ 3 YRD.DOÇ.DR. ÖMER FARUK YÜKSEL
8012051034 HETEROYAPILARDA FONONLAR 3 PROF.DR. HALUK ŞAFAK
8012051035 İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL VE OPTİKSEL KARAKTERİZASYONU 3 YRD.DOÇ.DR. HAZİRET DURMUŞ
8012051036 DÜŞÜK SICAKLIKLAR FİZİĞİ 3 YRD.DOÇ.DR. HAZİRET DURMUŞ
8012051037 DÜŞÜK SICAKLIKLARDA FİZİKSEL UYGULAMALAR 3 YRD.DOÇ.DR. HAZİRET DURMUŞ
8012051039 DÜŞÜK BOYUTLU YARIİLETKEN YAPILARIN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ 3 YRD.DOÇ.DR. İBRAHİM KARABULUT