FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ayhan ÖZMEN

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. İbrahim KARABULUT

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Elife Öznur KARABULUT

Mevlana Koordinatör: Prof.Dr. Aslı KARAKAŞ

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Berna GÜLVEREN

Amacı: 1)Fizik alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi edindirmek. 2)Fizik alanında elde ettiği bilgi ve donanımı disiplinler arası alanlarda karşılaştığı sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm geliştirme yeteneği kazandırmak. 3)Fizik alanında bir çalışmayı kendi başına yürütme ve tamamlama yeteneği kazandırmak 4)Ortak çalışmalarda sorumluluk sahibi olma becerisi edindirmek. 5)Yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini belirleme ve karşılama becerisi edindirmek. 6)Fizik alanında elde ettiği bilgiyi ve beceriyi yazılı ve sözlü ifade edebilme ve paylaşma yetisi Kazandırmak. 7) Dünyadaki paydaşları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgi izleyebilme ve iletişim kurma yetisi kazandırmak. 8)Alanı ile ilgili elde ettiği verilen toplanması, uygulanması ve sonuçlarının paylaşılması konusunda toplumsal, bilimsel ve kültürel etik değerleri benimsetmek. 9) Alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda çevre koruma, iş sağlığı, kalite ve güvenlik gibi konularda bilinç kazandırmak.

Vizyon: Fizik bülümünün vizyonu, bölümümüzü fizik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm haline getirmektir. Araştırmacı fizikçiler yetiştirerek dünyada fizik alanındaki yeni çalışmaları takip etmek ve bunların bölümümüzde de uygulanabilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Misyon: Fizik bölümümüz evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli fizikçiler yetiştirmeye katkı sağlamayı, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmayı hedefler.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüz ilk kez, 1976-1977 Öğretim yılında Fen Fakültesine bağlı Fizik Mühendisliği olarak Eğitim ve Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında eğitim ve öğretim, ODTÜ den gelen Öğretim üyelerinin katkılarıyla sürdürülmüştür. 1982 yılında, Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanan bölümümüz, 1984 yılında Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlanmıştır. 2008 yılında Fen-Edebiyat fakültesinden ayrılarak Fen Fakültesine bağlı olarak Fizik Lisans adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Bölümümüzde, 1992-1993 Öğretim yılında, İkinci Öğretim Programı açılmıştır. Bölümümüzde ayrıca, Lisans Eğitimine ek olarak, çeşitli anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Programları altında Lisansüstü Eğitimi de verilmektedir. Bölümümüzde 6 Profesör, 8 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 6 Doktor Araştırma Görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi ve 2 uzman olarak toplam 38 Akademik Personel ve 1 Sekreter, 1 Hizmetli olmak üzere 2 İdari personel görev yapmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM tarafından bölüm programına yerleştirilen öğrenciler programa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Fizik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, başka bir kurumdan alınan dersin içeriği, fizik bölümünde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili bölüm/fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 163 kredilik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve degğerlendirme essları ders öğretim planında açıkça belirtilmiştir.

İstihdam Olanakları: Lisans düzeyinde eğitim görmüş fizik bölümü öğrencileri üniversitelerin akademik kadrolarında yerleşebilir, Öğretmenlik Sertifikası alanlar liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olabilir , Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuvarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler, Aselsan, PTT, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz,Üniversitemizin belirlediği ALES ve yabancı dil şartlarını sağlamak koşuluyla ilgi duydukları uygun alanlarda, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.