FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   Biyofizik (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2703474 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Koordinator E-mail hamdisukurkilic selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik hakkında öğrencilere temel bilgileri edindirmek ve moleküler biyoloji ile ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, canlı sistemlerin temel yapısı, atom ve moleküllerin kuantumlu yapısı, kimyasal bağlar Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
2 Hücre yapıtaşları, su, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyomoleküller Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
3 Oksijen taşıyan proteinler, hemoglobin ve miyoglobin örneğinde biyomoleküllerin yapı-işlev ilişkileri Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
4 Radyoaktivite ve ışın biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve tıpta kullanımı, X-ışınları oluşumu ve tıpta kullanımı Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
5 Biyoenerjitiğe giriş, kavram ve terimler, termodinamik kuralları, enerji ve entropi, açık sistemler ve entropi, canlılarda enerji akımı Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
6 ATP ve kimyasal enerji iletimi, hücre metabolizmasında ATP-ADP sisteminin önemi Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
7 Hücre solunumu, ATPnin mitokondride aerobik oluşum biyoenerjitiği, biyolojik işler, kimyasal iş, ozmotik iş Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
8 Membran yapısı, elektriksel eşdeğer devreler ve modeller, aksiyon potansiyelleri, bioelektrik potansiyeller Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
9 Mekanik iş, miyozin filamenti, aktin filamenti, kas kasılmasının enerji kaynağı Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
10 Arasınav
11 Biyolojik reaksiyonlar ve enzim etki mekanizmasının moleküler esasları, enzim kinetikleri, enzim etkinliğinin düzenlenmesi Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
12 Görme biyofiziği, işitme biyofiziği Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
13 Bilgi kuramı ve Kibernetik, canlılar ve entropi, bilgi ve entropi, Maxwell şeytanı, bilginin iletilmesi Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
14 Solunum biyofiziği, dolaşım biyofiziği Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
15 Tıbbi görüntüleme yöntemleri Biophysics, Vasantha Pathabbi N Gautham, Kluwer Academic Publisher, 2002
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 1 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 45
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 0 0
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Radyoaktivite ve ışın biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve tıpta kullanımı, X-ışınları oluşumu ve tıpta kullanımı hakkında bilgi edinilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, canlı sistemlerin temel yapısı, atom ve moleküllerin kuantumlu yapısı, kimyasal bağların öğrenciye anlatımı 4
D.Ö.Ç. 3 Hücre yapıtaşları, su, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyomoleküllerin yapısı hakkında bilgi edinme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20