FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   Diferansiyel Denklemler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2703470 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş. Grv. Dr. Vural CAM
Koordinator E-mail cvural79 gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Matematik, fizik ve mühendislikte karşılaşılan diferansiyel denklemlerin çözümlerini öğrenmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 20 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Diferensiyel denklemlerin sınıflandırılması, Ayrılabilir denklemler Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
2 Homojen denklemler Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
3 Tam Diferensiyel denklemler Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
4 İntegrasyon Çarpanı Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
5 İntegrasyon Çarpanı Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
6 Bernoulli Denklemi Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
7 Riccati Denklemi Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
8 Birinci mertebeden denklemlerin sayısal çözümleri:Picard metodu Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
9 Birinci mertebeden denklemlerin sayısal çözümleri:Picard metodu Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
10 Ara Sınav Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
11 Euler MetoduYüksek mertebeden lineer diferensiyel denklemler ve teorisi Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
12 Yüksek mertebeden lineer denklemler ve teorisi, mertebe indirgeme Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
13 Yüksek mertebeden lineer denklemler ve teorisi, mertebe indirgeme Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
14 Lineer sabit katsayılı denklemler:Homojen sabit katsayılı denklemler Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
15 Lineer sabit katsayılı denklemler:Homojen sabit katsayılı denklemler Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 7
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bazı olayların modellenmesi ve yorumlanmasını bilir 3
D.Ö.Ç. 2 Birinci mertebeden diferensiyel denklemleri çözebilir 4
D.Ö.Ç. 3 İkinci mertebeden bazı özel diferansiyel denklemleri çözebilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20