FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   Lineer Cebir (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2703363 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berna GÜLVEREN
Koordinator E-mail berna selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Lineer cebir vektör uzayları ve bu uzaylar arasındaki doğrusal dönüşüm ile ilgili matematiğin dalıdır. Doğrular, düzlemler ve altuzaylar üzerinde çalışmayı içerir. Bu dersin amacı fizikte karşılaşılan doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri için gerekli olan temel lineer cebir kavramlarını öğrenmek ve uygulamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, soru-cevap ve problemlerin çözümü şeklinde işlenip ödevlerle pekiştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vektörler, Vektör Uzayı, Altvektör Uzayları Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
2 İç çarpım Uzayları, Altuzayların Boyutları, Direkt Toplam Uzayı Temel ve Genel Matematik Cilt: 2 H. Hilmi Hacısalihoğlu
3 Ortogonal Kompleman Uzayı, Lineer Dönüşümler, Bilineer Dönüşümler Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
4 Matris Kavramı, İki Matrisin Eşliği, Sıfır Matrisi, Matris Toplamı ve Skalar ile Çarpma, Matrislerde Çarpma İşlemi Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
5 Birim Matris, İnvers Matris, Transpoze Matris, Matris Polinomları Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
6 Matrisler Lineer Dönüşüm Belirtir, Lineer Dönüşümler Matris Belirtir Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
7 Baz Değiştirmede Matris Değişimi, Matrislerde Elemanter Operasyonlar ve Uygulamalar Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
8 Vektör Sistemlerinin Elemanter Operasyonları, Vektörlerin Lineer Bağımsızlığı, Rank Hesabı, İnvers Matris Hesabı, Lineer Denklem Sistemlerine Ait Çözümlerin Bulunması, Bir matrisin Diyagonal Formunu Bulmak Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
9 Dairesel Permütayon, Ayrık Dairesel Permütasyonlar Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
10 Arasınav Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
11 Tek ve Çift Permütasyonlar, Alıştırmalar, R-Lineer Fonksiyon, Alterne Fonksiyon, Antisimetrik Fonksiyon, Determinant Fonksiyonu Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
12 Determinant Fonksiyonunun Temel Özellikleri, Determinant Değerinin Doğrudan Hesaplanması Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
13 Vektörel Çarpım-Karma Çarpım, Lineer Dönüşümün Karakteristikleri ve Cayley Teoremi Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
14 Karakteristik Uzay, Karakteristik Polinom, Karakteristik Denklem, Vektör Cebirinin Geometriye Uygulamaları Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
15 Problem çözümü Temel ve Genel Matematik Cilt: 2, H. Hilmi Hacısalihoğlu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Vektör uzaylarını kavrar. 4
D.Ö.Ç. 2 Matrisler teorisini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 3 Lineer Dönüşümler ve Matrisler üzerindeki işlemleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Permütasyonları kavrar. 3
D.Ö.Ç. 5 Determinant fonksiyonunu öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20