FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   Titreşim ve Dalgalar 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2703358 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Ayhan Özmen
Koordinator E-mail aozmen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı serbest ve zorla salınan sistemleri inceleyerek bu sistemlerle ilgili temel kavramları öğretmektir. Dalgalarla ilgili temel kavramlar üzerinde anlayışı geliştirmek ve bunlar arasında ilişkiler kurmaktır. Ayrıca İlginç ve önemli birçok dalga örnekleriyle alışkanlık kazanmak ve böylelikle bu kavramların uygulanabilirliği ve genelliği üzerinde tam bir anlayışa varmayı sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
90 10 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Basit Sistemlerin Serbest Salınımları F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
2 Çizgisellik ve üst üste gelme İlkesi F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
3 İki serbestlik dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları ve Vuru olayı F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
4 Çok serbestlik dereceli sistemlerin salınımları F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
5 Çok serbestlik dereceli Sistenler ve Kipler F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
6 Zorla Salınımlar ve Rezonans F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
7 İki Serbestlik Dereceli Sistemler ve Süzçler F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
8 Bir Boyutta İlerleyen Dalgalar ve Faz Hızı F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
9 Kırılma İndisi ve Dağınım F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
10 Arasınav F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
11 Dalga Direnci ve Enerji Akısı F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
12 Yansıma olayı ve Kusursuz Bitiş F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
13 Yansıma ve Geçirme F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
14 Sarda İki Ortam Arasında Direnç Denkleştirme F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
15 İnce tabakalrda Yansıma F. F. Crawford, Jr. `Dalgalar Berkeley Fizik Dersleri Cilt 3 (Çev), Set Ofset , ANKARA,1992
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Titreşim hareketi analizinde kullanılan temel kavramları açıklar ve önemli titreşim hareketleri arasındaki ilişkileri anlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Duran dalgaları analizleyebilir. Faz hızı ve Grup hızı kavramlarını öğrenir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 3 Dalgaların üstüste gelme koşullarını, üstüste gelmiş dalgaları ve vuru kavramlarını açıklayabilir 4
D.Ö.Ç. 4 Kapalı ortamlarda oluşan dalgaları analiz edebilir ve Klein-Gordon dalga denklemini türetebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Zoruna salınım yapan sistemlerin hareket denklemlerini öğrenip uygulayabilir. Enerji transferinin şartlarını, rezonans koşulunu ve fizikteki önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 6 Temel kavramlar arasındaki bağıntıları türetebilir, uygulayabilir. Doğal sanımları analizleyebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20