FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   Kimya Lab II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 2703259 0 / 2 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bilge TANER
Koordinator E-mail bilgetaner gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin nicel ve nitel analizler yaparak deney yapma becerileri kazanmaları, deneysel gözlemlere ilişkin rapor oluşturma ve deney sonuçlarından bilimsel sonuçlar çıkarma becerileri kazanmaları amaçlanır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Haftalık olarak içeriğe bağlı bireysel yada grup halinde deneysel çalışmalar yapmak ve sonuçları tartışmak.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çözelti Hazırlama Ve Uygulamaları Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
2 Asit Baz Çözeltilerinin Hazırlanması Ve Asit-Baz Titrasyonları Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
3 Hidroksonyum İyonunun Reaksiyonları Ve Ph İndikatörlerin Renkleri Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
4 Tuzların hidrolizi ve kolloit oluşumu Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
5 Kompleks ve çift tuz oluşumu Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
6 Tampon Çözeltiler Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
7 Sıcaklığın reaksiyon hızına etkis Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
8 İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
9 Ara Sınav
10 Bazı Katyonların Kalitatif Analizi Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
11 Bazı anyonların kalitatif analizi Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
12 Telafi Deneylerinin Yapılması Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
13 Telafi Deneylerinin Yapılması Genel Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ
14 Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışma
15 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 10 10 - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 10 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 1
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 10 1
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Laboratuvarda güvenli çalışma becerileri gelişir, alet ve tekniklerini tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Kimya deneyleri planlayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel raporlar düzenleyebileceklerdir 4
D.Ö.Ç. 4 Çözelti hazırlamasını öğretir 3
D.Ö.Ç. 5 Asit Baz titrasyonlarını öğretir 3
D.Ö.Ç. 6 Tampon Çözeltiler hakkında bilgi verir 3
D.Ö.Ç. 7 Reaksiyon hızına etki eden etmenler hakkında temel bilgi verir 2
D.Ö.Ç. 8 Bazı katyon ve anyonların tayini hakkında temel bilgi verir 2
D.Ö.Ç. 9 Kompleksler ve tuzlar hakkında bilgi verir 2
D.Ö.Ç. 10 pH hakkında bilgi verir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20