FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
Dersin Adı   ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2703156 4,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okutman Nurgül DURSUN
Koordinator E-mail nurguldursun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okutman Nurgül DURSUN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, tartışma, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türk Devriminin Temel Kavramları Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Türk Devriminin Modeli ve Atatürkçülük Kavramı Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
2 Batı Uygarlığının Yükselişi Yükselişin Temeli Olarak Batı Ortaçağı, Coğrafya Keşifleri ve Batının Rönesansı, Reformasyon ve Batının Laikleşmesi, Aydınlanma: Ulus Temelli Bir Uygarlığa Doğru, Fransız Devrimi: Liberal Batıya Doğru, Sanayi Devrimi: Batının Demokratikleşmesi Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
3 Osmanlı İmparatorluğunda Dağılma Süreci Toprak ve Ekonomi Yapısının Bozulması, Siyasal ve Askeri Yapının Bozulması, Batının Etkisi Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
4 Osmanlı İmparatorluğunda Çözüm Arayışları Dağılma Karşısında Yapısal Reform Arayışları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet denemesi, Dağılma Karşısında İdeolojik Reform Arayışları: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
5 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı, Savaşın Nedenleri ve Genel Özellikleri, Savaşın Genel Gelişimi, Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
6 Birinci Dünya Savaşının Sonu ve Anadolunun İşgali ABDnin Müdahalesi ve Savaşın Sonu, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
7 Ulusal Direnişin Başlaması Anadoluda Genel Durum ve Tartışılan Kurtuluş Formülleri, İzmirin İşgali ve Kongreler Sürecinin Başlaması, Savaş Öncesinde Kurulan Örgütler, Mustafa Kemal Paşanın Anadoluya Çıkışı Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
8 Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu, İstanbulun İşgali Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
9 Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu, İstanbulun İşgali Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
10 Ara Sınav Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Ulusal Meclisin Yapısı ve Niteliği, Ulusal Meclise Tepkiler: Sevr Antlaşması ve İç Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, İç Ayaklanmalar Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
12 Kurtuluş Savaşı Başlıyor İstiklâl Mahkemelerinin Kurulması, Düzenli Ordulara Geçiş, Ermeni Sorunu ve Doğu Cephesinin Kapanması, Doğu Cephesinde Diplomasi: Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920), Moskova Antlaşması (16 Mart 1920), Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
13 Güney ve Batı Cephelerinde Utku Güney Cephesinde Utku, Çerkez Ethem Ayaklanması ve Bastırılması, Yunan Ordusunun İnönüde Yenilmesi, Görkemli Başarıların Sonucu: 1921 Anayasası ve Ulusal Egemenliğe Geçiş Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
14 Batı Cephesinde Sona Doğru Londra Konferansı, İkinci İnönü Utkusu, Yunan Ordusu Kütahya ve Eskişehirde, Sakarya Savaşı ve Sonuçları Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
15 Lozan Konferansı ve Barış Lozan Konferansı ve Görüşülen Sorunlar: Sınırlar, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmanlı Borçları, Azınlıklar, Diğer Konular, Lozan Barışının Değerlendirilmesi Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osman Akandere, Yaşar Semiz 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar 3
D.Ö.Ç. 3 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur 4
D.Ö.Ç. 4 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20