FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. GÜLİSTAN MERT
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF SOLID STATE PHYSICS
 
E-Mail  gmert selcuk.edu.tr
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2013.

Tez: İki boyutlu örgüde ferrimanyetizmanın incelenmesi (2013) Tez Danışmanı:(Prof.Dr. Haluk Şafak) 

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2006.

Tez: İki boyutlu ortorombik örgüde spin şekillenimlerinin incelenmesi  (2006) Tez Danışmanı:( Prof.Dr. Hasan Şevki Mert)

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2004.

 

Yayınlar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Murat Mert, Ahmet Kılıç, Gülistan Mert (2016).  Pair approximation method for spin-1 Heisenberg system.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 402, 101-104. (SCI)

2. Gülistan Mert (2015).  The thermodynamic properties of a spin-1/2Heisenberg ferromagnetic system using Oguchi's method.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 394, 126-129 (SCI)

3. Gülistan Mert (2015).  The magnetic and thermodynamic properties of a spin-2 Heisenberg ferromagnetic system. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374, 258-263(SCI)

4. Gülistan Mert (2014).  Green`s function study of a three-sublattice mixed-spin Heisenberg ferromagnetic and ferrimagnetic system.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 363, 224231(SCI)

5. Gülistan Mert (2014).  The multi-compensation temperatures for the four-sublattice Heisenberg ferrimagnetic systemPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications, 404, 217-223(SCI)

6. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2014).  Spin configurations of the four-sublattice model on rectangular lattice.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 349, 214-218 (SCI)

7. Gülistan Mert (2013).  Green's function approach of an anisotropic Heisenberg ferrimagnetic system.  Journal of Magnetism and Magnetic Materials,347, 105-110 (SCI)

8. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2013).  Spin Configurations in the Rectangular Lattice. World Journal of Condensed Matter Physics, 3(04), 184-188

9. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2012).  Magnetic properties of a mixed spin-1 and spin-2 Heisenberg ferrimagnetic system: Green’s function study.  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 391(23),5926-5934 (SCI)

10. Gülistan Mert (2012).  Green's function study of a mixed spin-1 andspin-3/2 Heisenberg ferrimagnetic system. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324(18), 2706-2710 (SCI)

B. Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2016).  Spin configurations on a decorated square lattice. 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 1738, 460003 (Tam metin bildiri)

2. Murat Mert, Ahmet Kılıç, Gülistan Mert (2016).  Spin-1Heisenberg ferromagnet using pair approximation method.  13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 1738, 460002,- (Tam metin bildiri)

3. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2015).  Numerical calculations for Heisenberg ferromagnet on honeycomb lattice using Oguchi’s method.  12th international conference of numerical analysis and applied mathematics, 1648, 850140 (Tam metin bildiri)

4. Hasan Şevki Mert, Gülistan Mert (2013).  Phase diagram of a three-sublattice mixed ferro-ferrimagnetic Heisenberg system.  11th international conference of numerical analysis and applied mathematics,1558, 1365-1366 (Tam metin bildiri)

5. Gülistan Mert (2013).  Numerical study of a two-sublattice Heisenberg ferrimagnetic model: Green's function method.  11th international conference of numerical analysis and applied mathematics, 1558, 1364, Doi: 10.1063/1.4825767 (Tam metin bildiri)

6. Gülistan Mert, Hasan Şevki Mert (2013).  Spin configurations in rectangular lattice with nearest-neighbor exchange interactions.  Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 169 (Sözlü Bildiri)

7. Gülistan Mert, HasanŞevki Mert (2013).  Existence of multi-compensation temperatures for the four-sublattice Heisenberg ferrimagnetic system using Green’s function technique.  Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 168 (Sözlü Bildiri)

8. Gülistan Mert, HasanŞevki Mert (2012).  Study of mixed spin Heisenberg ferrimagnetic model using Green’s function technique.  Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, 212 (Sözlü Bildiri)

9. Gülistan Mert, HasanŞevki Mert (2012).  Dipolar interactionin the Heisenberg chain.  4-th Conference Statistical Physics: Modern Trends and Applications, 151 (Poster)

10. Gülistan Mert, HasanŞevki Mert (2012).  Magnetic properties of a mixed spin-3/2 and spin5/2 Heisenberg ferrimagnetic system using Green`s function method.  4-th Conference Statistical Physics: Modern Trends and Applications, 150 (Poster)

D. Ulusal hakemlidergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Gülistan Mert (2011).  Karma spin-1/2 ve spin- 5/2 Heisenberg ferrimanyetik sistemin manyetik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 37, 25-32.

E. Ulusal bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Gülistan Mert (2013).  Üç Alt Örgülü Ferro-Ferrimagnet Heisenberg Sistem için inverted Histerisiz Döngüsü. 19. Yoğun Madde Fiziği-Ankara Toplantısı, 27,

2. Gülistan Mert (2013).  Karma-spin Heisenberg ferrimanyetik sistemin manyetizasyon, alınganlık ve histerisiz gibi manyetik davranışları.  YoğunMadde Fiziği-İzmir Toplantısı, 14,

3. Gülistan Mert (2013).  Green Fonksiyon Tekniği ile Kare Örgüde Dipolar Etkileşimin Teorik İncelemesi.  Yoğun Madde Fiziği-İzmir Toplantısı, 16

4. Gülistan Mert (2012).  Green’s function theory of an anisotropic Heisenberg ferrimagnetic system. 20.İstatistiksel Fizik Günleri

5. Gülistan Mert, HasanŞevki Mert (2012).  Kare örgüde karma spin-1 ve spin-2 Heisenberg ferrimanyetik sistemin manyetik özellikleri.  YoğunMadde Fiziği-İzmir Toplantısı, 17

6. Hasan Şevki Mert, Gülistan Mert (2011).  ABO3sistemlerinde simetrik spin hamiltoniyenleri. 18. Yoğun Madde Fiziği-AnkaraToplantısı, 42

 F. Workshop

1. Gülistan Mert, Preface of the symposium on"numerical calculations on theoretical magnetism",  Book series: AIP Conference Proceedings, 1558, 1363 (2013).

2. Gülistan Mert, Preface of the second symposium on"numerical calculations on theoretical magnetism", Book series: AIP Conference Proceedings, 1648, 850139 (2015).

3. Gülistan Mert, Preface of the thirdSymposium on “Numerical Calculations on Theoretical Magnetism”, Book series: AIP Conference Proceedings, 1738, 460001 (2016).


Projeler

 

1. Yardımcı araştırıcı: “Green fonksiyon metodu kullanılarakanisotropik Heisenberg ferrimagnetin manyetik özelliklerinin incelenmesi”,Destekleyen Kuruluş: BAB (Selçuk Üniversitesi), No: 13401083 (2014)

 


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Fakültesi Fizik BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli25/01/200831/12/2013

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PHYSICS
PHYSIC