FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: Assistant. DR. RAŞİT AYDIN
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
 
E-Mail  raydin selcuk.edu.tr
Phone 0 332 2232788
Address Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kampüs, KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

R. Aydin, M. Sahin, “The electronic properties of a two-electron multi-shell quantum dot- quantum well heterostructure”,  Journal of Applied Physics 114, 043706 (2013).

 

R. Aydin, H. Taş, M. Sahin, “The intersubband optical properties of a two-electron quantum dot- quantum well heterostructure”,  Superlattices and Microstructures 86 (2015) 292–299


 Rasit Aydin, Bunyamin Sahin, Fatih Bayansal, “Sodium dodecyl sulfate-assisted SILAR synthesis of nanostructured cadmiumoxide films” Ceramics International 42(2016) 11822–11826


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

R.Aydın, “İnfrared Dedektörlere Genel Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fen Dergisi SUFEFD (2015), 41: 55-64

R.Aydın, M. Şahin. “İki elektronlu ve çok tabakalı küresel bir kuantum noktasının elektronik özellikleri ”, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fen Dergisi SUFEFD (2015), 41: 65-75

Raşit Aydın, Bünyamin Şahin, Fatih Bayansal "SILAR yöntemi ile üretilen CuO filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özelliklerine ikili katkılamanın (Zn, Li) etkisi" SAÜ Fen Bil Der 20. Cilt, 3. Sayı, s. 481 - 487, 2016 


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PHYSICS