FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: PROF.DR. AYHAN ÖZMEN
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
 
E-Mail  aozmen selcuk.edu.tr
Phone 3322231852
Address SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ KAMPUS/KONYA
Url: http://asp.selcuk.edu.tr/asp/personel/web/goster.asp?sicil=529
 
  Professional Background:

  Publications:

1.     Yayınlar

      1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

I.I. Guseinov, A. Özmen, Ü. Atav and H. Yüksel , “Computation of Clebsch-Gordan and Gaunt Coefficients Using Binomial Coefficients”, J. Comp. Phys. 122, 343 (1995 ).

I.I. Guseinov, A. Özmen, Ü. Atav and H. Yüksel , “Computation of Overlap integrals Over Slater-Type Orbitals Using Auxilliary Functions” Int.J.Quant.Chem. 67, 199 (1998).

Ayhan Özmen, Aslı Karakaş, Ülfet Atav, Yusuf Yakar, “Computation of Two-Center Coulomb Integrals over Slater-Type Orbitals Using Elliptical Coordinates”  Int.J.Quant.Chem. 91, 13-19 (2003).

Yakar, Yusuf., Özmen, Ayhan., Atav, Ülfet. Evaluation of Two-center One- and Two-electron Integrals over Slater Type Orbitals, Chinese Journal of Chemistry,  2006, 24, 603608.

Bekir Çakır, Ayhan Özmen, Ülfet Atav, Huseyin Yüksel,Yusuf Yakar. Investigation of Electronic Structure of a Quantum Dot Using Slater- Type Orbitals and Quantum Genetic Algorithm. International Journal Modern  Physics. C, Volume 18, 61-72, 2007.

Yusuf Yakar, Ayhan Özmen, Bekir Çakır, Hüseyin Yüksel. Computation  of Rotation Matrices Making Lined-Up to The Local Cartesian Coordinates. Journal of the Chinese Chemical Society, Volume 54, 113-1144, 2007.

Bekir Çakır, Ayhan Özmen, Ülfet Atav, Huseyin Yüksel, Yusuf Yakar. Calculation of the Electronic Structure of a Spherical Quantum Dot Using a Combination of Quantum Genetic Algorithm and Hartree-Fock Roothaan Method. International Journal of Modern  Physics. C, Volume 19, No.4 (2008)599-609.

Ayhan Özmen,  Yusuf Yakar, Bekir Çakır, Ülfet Atav. Computation of the oscilator strength and absorption coefficients for the intersubband transition of the spherical quantum dot. Optics Communications.  Volume: 282   Issue: 19   Pages: 3999-4004   2009.

Sayin Ulku, Yuksel Huseyin, Ozmen Ayhan,Birey Mehmet, CW-EPR study of 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone oxime single crystals, Rad. Phys. Chem., 2010, 79,1220-1224.

 

Yakar Yusuf Cakir Bekir Ozmen Ayhan, Linear and Nonlinear Optical Properties in Spherical Quantum Dots, COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS,2010, 53,1185-1189

 

Yakar Yusuf Cakir Bekir Ozmen Ayhan, Calculation of linear and nonlinear optical absorption coefficients of a spherical quantum dot with parabolic potential, OPTICS COMMUNICATIONS,2010,  Volume: 283   Issue: 9   Pages: 1795-1800

 

Dereli Ö.,Türkkan E., Özmen A.and Yüksel H., EPR study of gamma-irradiated amphi-phenylglyoxime single crystals, Rad. Phys. Chem.,2011,80,742-749.

 

Dereli O., Cavusoglu H., Turkkan E.,Ozmen A., A theoretical study about factors affecting conformational stabiltiy order of glyoxime, Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research,2011,28,485-486

 

Usta Ayhan Filiz Ali Birey Mehmet,Ozmen Ayhan, Analysis of Polycrystal Acrylamide by Electron Spin Resonance and Thermo-Analytical Methods, Concepts In Magnetic Resonance Part A,2011, 38A,102-106 .

 

Usta Ayhan Ozmen Ayhan Birey Mehmet, An EPR study on irradiated 4-(1,3,5-triazin-2-yloxy)cyclohexanecarbaldehyde single crystal, J. Mol. Struc.,2011, 986, 64-67

Yakar Yusuf Cakir Bekir Ozmen Ayhan, Computation of Ionization and Various Excited State Energies of Helium and Helium-Like Quantum Dots INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY  Volume: 111   Issue: 15   Pages: 4139-4149,  2011

 

Usta Ayhan Vural Hasibe Cingilli Usta Keziban Aras, E Ceylan, Y  Ozmen Ayhan An EPR Study On Cytosine Irradiated Source: JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY  Volume: 24   Issue: 8   Pages: 635-639, 2011

 

Dereli O. Erdogdu Y. Gulluoglu M. T    Turkkan Ercan, Ozmen Ayhan Sundaraganesan, N  Vibrational spectral and quantum chemical investigations of tert-butyl-hydroquinone ,JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   1012 , 168-176,  2012

 

Sayin Ulku Dereli Omer Turkkan Ercan Ozmen Ayhan  Magnetic properties of single crystal alpha-benzoin oxime: An EPR study, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY   812  146-151, 2012

 

Cakir, BekirYakar, Yusuf Ozmen, Ayhan Refractive index changes and absorption coefficients in a spherical quantum dot whith parabolic potential, JOURNAL OF LUMINESENCE 132  2659-2664, 2012

 

 

 

 

 

 

            1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

M. Özgür SEZER, Ayhan ÖZMEN, Hüseyin YÜKSEL. Electric Multipole Moments of Some Diatomic Molecules. Turkish J.Phys. 33, (2009),1-8.

Türkkan E., Dereli Ö., Yüksel H., Özmen A., “A Study of One-Electron Orbital-Zeeman Integral over Cartesian Gaussian Functions, Applied Mathematic”, S. J. Applied Mathematic 6(2), 13-20, (2005)

I.I. Guseinov, A. Özmen, Ü. Atav, H. Yüksel and T.H. Aliyeva,  “Calculation of Rotation Coefficients for Overlap integrals Over Arbitrary Atomic Orbitals” Turkish J.Phys. 21, 1087 (1997).

Özmen A., Yakar Y., Sezer Ö. M. , Karakaş A., Yüksel H. ,   Calculation Of Electric Field Gradient At The Nuclei Of Halogenic Atoms And Ions By Using The Binomial Coefficients, Energy Education Science and Technology, II, 1, 45 - 50, (2003)

Yakar Y., Sezer M. Ö., Özmen A., Şafak H., Yüksel H.,   The calculation Of one Center coulomb integrals over noninteger-n Slater-type Orbitals, Energy Education Science and Technology, II, 2, 61 - 66, (2003)

 

 

      1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Y. Yakar     B. Çakir     A. Özmen, Ground And Excited State Energies Of A Hydrogenic Impurity Over Exponential Type Orbitals, International Conference on “PHYSICS-2010”, Bakü, Azerbeycan

Bekir Çakir      Yusuf Yakar     Ayhan Özmen,  Energy States  Of A Spherical Quantum Dot Over Slater Type Orbitals, International Conference on “PHYSICS-2010”, Bakü, Azerbeycan .(Doktora Tezinden)

Dereli Ö., Türkkan E., Özmen A., Yüksel H.,”Calculatıon Of Isotropıc Hyperfıne Couplıng Constants In Hydrocarbon Free Radicals” World Year of  Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress , Muğla University/ Muğla, Turkey, (13-16 September 2005).

Türkkan E., Dereli Ö., Yüksel H., Özmen A., “Calculatıon Of Epr Parameters For The Cıs-Isomer Of Imınoxy Radıcal C6H5COC(NO)H Trapped In Sıngle Crystal Of  Isonıtrosoasetophenone By DFT B3LYP Method.”, World Year of  Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress , Muğla University/ Muğla, Turkey, (13-16 September 2005).

B.Çakır, A.Özmen, M.Şahin, Y.Yakar, Ü. Atav and H.Yüksel. Determination of Wave Function of a Quantum Dot  Using the Genetic Algorithm.  Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation 2006.,  28 – 30 August 2006, Konya, TURKEY, Paper No B032.

 

 

1.4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

E.Akın, Ü.Atav, A.Özmen, H.Yüksel, “İki Merkezli EFG İntegrallerinin Guseinov Açılım Yöntemiyle Hesaplanması” , S.Ü. Fen Dergisi, 18, 25-32 (2001).

Özmen A., ve Yüksel H.”Gama Işınları ile ışınlanan Floroglisinol Tek Kristalinde Oluşan Hasarların EPR ile İncelenmesi” S.Ü. Fen Dergisi, 12, 78 (1994).

A. Özmen, Y.Yakar, M.Ö. Sezer, Ü.Atav, H. Yüksel “Binom Katsayıları Kullanarak Tek Merkezli Overlap Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji İntegrallerinin Slater- Tipi Orbitaller Üzerinden Hesaplanması” , S.Ü. Fen Dergisi, 18, 67-72 (2001).

Yakar Y.,Yüksel H.,Kumru M., Özmen, A.”Benzen ve Pridin''in Elektronik Soğurma Spektroskopisi” S.Ü. Fen Dergisi, 15, 47-57 (1998)

Sezer M.Ö., Özmen A., Kumru M. ,Yakar Y.,Yüksel H. ”Toluidin Moleküllerinin Elektronik Soğurma Spektroskopisi” S.Ü. Fen Dergisi, 16, 51-60, (2000)

Özmen A , Tapramaz R., Köksal F., Yüksel H. ”İzonitroseasetofenon ve Fenilglioksim Tek Kristallerinde Tuzaklanmış İminoksi Radikallerinin Elektron Spin Rezonansı” S.Ü. Fen Dergisi, 16, 67-80 (2000).

Özmen A.,Köksal F., Yüksel H.”Gama Işınları ile Işınlanan bazı Oksim Bileşiklerinde Oluşan İminoksi Radikallerinin İncelenmesi” S.Ü. Fen Dergisi, 16, 81-90 (2000).

Çakir B., Özmen A., Yakar Y., Sezer M.Ö., Yüksel H,  “ Fenol, P-Bromfenol Ve P-Nitrofenol Moleküllerinin Moleküler Elektronik Spektroskopi Yöntemi ile İncelenmesi”,    S. Ü. Fen Dergisi, 18, 73-80, (2001)

Yakar Y., Özmen A.,“ Birinci Sıra Atomlarda Aşırı İnce Yapı Çiftlenim Sabitlerinin Binom Katsayıları Kullanılarak Hesaplanması”,    S. Ü. Fen Dergisi, 19, 113-117, (2002)

Dereli Ö., Türkkan E., Özmen A.,”Moleküler Hesaplamalarda Gaussian Baz Setlerinin Seçimi İçin Kurallar ve Bazı Uygulamalar.”, Selçuk Ün.Eğitim Fak.Dergisi, 16-17-18, 153-161, (2004)

 

Dereli Ö., Türkkan E., Özmen A. “Bazı Radikallerin İzotropik Aşırı İnce Yapı Çiftlenim Sabitinin Gaussian Baz Setleri ve Confıguratıon Interactıon Dalga Fonksiyonları Kullanılarak Hesaplanması.”, Selçuk Ün.Eğitim Fak.Dergisi. , 20,359-366,2005.

    1.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Karakas A., Özmen A. Atav Ü. “Computation of  two  center coulomb integrals over slater-type orbitals using auxiliary functions”First Hellenic-Turkish International Physics Conference Bodrum and Kos 2001

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar

A.Karakaş, A.Özmen, Ü.Atav “STO Kullanılarak Örtüşüm İntegrallerinin Hesaplanılmasında kullanılan yöntemlerin Karşılaştırılması”, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi- Adana,1999

E. Akın, , A.Özmen, M.Ö.Sezer. H.Yüksel ”HF ve HCl Moleküllerinde Elektrik Alan Gradiyentinin Hesaplanması” , Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi- Adana,1999

Dereli Ö., Türkkan E., Özmen A., Doğan O., “Fenilglioksim (C8H8N2O2) Tek Kristalinde Tuzaklanmış İminoksi Radikalinin Anti- İzomerinde Aşırı İnceyapı Sabitinin Ab-Inıtıo Çalışması.”, Geleneksel Erzurum Fizik II Günleri,Erzurum,(25-28 Mayıs 2005)

Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar

I.I. Guseinov, A. Özmen, Ü.Atav, H.Yüksel, “Slater Tipi Orbitallerle Overlap İntegrallerinin Hesaplanması” ,  I. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu 24-26 Haziran 1996, ODTÜ Ankara.

A. Özmen, Ü. Atav, İ. Hüseyin, H. Yüksel, A. Karakaş “Çok merkezli İntegrallerin Binom katsayıları Kullanılarak Hesaplanması” Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi- Adana,1999.

  Theses
1. Ayhan USTA, " Bazı Monomer ve Polimer yapıların Elektron Paramanyetik Rezonans Tekniği ile İncelenmesi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik Anabilim Dalı, - 2010, Tamamlandı
2. Esma ERYILMAZ, " Hidrojen İçerikli Bazı Moleküllerin Kimyasal Reaksiyon Süreçlerinin Ab initio Çalışılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, - 2007, Tamamlandı
3. Yusuf ÇANKAYA, " Virial Teoreminin Kuantum Nokta Yapılara Uygulanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, - 2008, Tamamlandı
4. Gülşah ÖNDER, " Lityum Atomunun Enerji Seviyelerinin Perturbasyon ve Varyasyon Yöntemi ile Hesaplanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, - 2003, Tamamlandı
5. Zahide TOSUN, " Bazı Oksim Bileşiklerinin Titreşimlerinin Analizi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, 2004 - 2006, Tamamlandı
6. Ömer DERELİ, " Bazı Radikallerin Aşırı İnceyapı Çiftlenim Sabitinin Gaussian Baz Setleri ve Cofiguration İnteraction Dalga Fonksiyonları Kullanarak Hesaplanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik Anabilim Dalı, 2001 - 2005, Tamamlandı
7. Ömer DERELİ, " Moleküler Hesaplamalarda Gaussian Temel Setlerin Seçimi İçin Genel Kuralları ve Bazı Uygulamaları ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, 2000 - 2002, Tamamlandı
8. Aslı KARAKAŞ, " Slater Tipi Orbitallerle İki Merkezli Ovwrlap ve Coulomb İntegrallerinin Çeşitli Kuantum Sayıları İçin Hesaplanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, 1998 - 2000, Tamamlandı
9. Tuncay DELİGÖZ, " g ve Aşırı İnce Yapı Tensörlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi . ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik anabilim dalı, 1996 - 1999, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/01/2012 
S.Ü. Ereğli Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi07/03/201226/04/2013
S.Ü. Araştirma Ve Uygulama Merkezleri KoordinatörlüğüKoordinatör25/06/201307/04/2017
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi25/05/201525/05/2018
S.Ü. Fen Fakültesi Fizik BölümüBölüm Başkani14/01/201914/01/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
MEASURING METHODS AND ERROR ANALYSIS
NUMERICAL ANALYSIS METHODS (ELECTIVE)
INTERNSHIP