FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MEHMET ERDOĞAN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ NÜKLEER FİZİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  NÜKLEER FİZİK
E-Mail :  merdogan selcuk.edu.tr
Telefon : 5462720718
Adres : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı19971998
Selçuk Üniversitesi19982014

  Akademik Yayınlar:

A1. Mehmet Erdogan, Fatih Ozdemir, Nuretdin Eren, ‘‘Measurementsof radon concentration levels in thermal waters in the region of Konya, Turkey’’.Isotopes in Environmental and Health Studies, Volume:49, Issue:4,Pages:567-574, DOI: 10.1080/10256016.2013.815182 (2013).

A2. M. Erdogan, N. Eren, S. Demirel, V. Zedef, ‘‘Determination of radon concentrationlevels in well waters in Konya, Turkey’’. Radiation Protection Dosimetry, Volume:156   Issue: 4   Pages: 489-494, DOI:10.1093/rpd/nct099(2013).

A3. M.ERDOGAN, N.BUYUKCIZMECI, F.BULUT, H.IMAL and R. OGUL, ‘‘MODIFICATIONS IN SYMMETRY ENERGY FOR NUCLEAR MATTER“.Balkan Physics Letters 20, 201017, 155-158 (2012).

A4. N. BUYUKCIZMECI, F BULUT, M. ERDOGAN, HIMAL, R OGUL, A.S. BOTVINA, I.N. MISHUSTIN and W. TRAUTMANN,‘‘Investigating The Isotopic Effects in Nuclear Fragmentation’’. ACTA PHYSICAPOLONICA B 42, 697-700 (2011).

A5. R Ogul, U Atav, F Bulut, NBuyukcizmeci, M Erdogan, H Imal, A SBotvina and I N Mishustin, ‘‘Surface and symmetry energies in isoscaling formultifragmentation reactions’’. J. Phys. G:Nucl. Part. Phys. 36, 115106-115112(2009).

A6.M. Erdoğan, N. Büyükçizmeci and N. Eren, ‘‘Surface Energy Dependenceof the Mass and Charge Distributions on Nuclear Disintegration’’. BalkanPhysics Letters, Turkish Physical Society 24 th International Physics Congress,725-728 (2007).

A7.Mehmet ERDOĞAN, NİHAL BÜYÜKÇİZMECİ,Rıza OĞUL, ‘‘Fragmentation of Xe129 in the Liquid-Gas PhaseTransition Region’’. Turk. J. Chem. 31 (4), 403-409 (2007).

A8. A.S. Botvina, N.Buyukcizmeci, M. Erdogan, J. Łukasik, I.N. Mishustin, R. Ogul , and W.Trautmann, “Modification of surface energy in nuclear multifragmentation”. NQMA-EXPERIMENTS-04,  Annual Report-GSI-Darmstadt, 154, (2007). 

A9. A.S. Botvina, N. Buyukcizmeci, M. Erdogan, J. Lukasik, I. N. Mishustin,R.Ogul and W. Trautmann, ‘‘Modification of surface energy in nuclearmultifragmentation’’. Physical Review C 74, 044609 (2006).

 

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Ekem Şükrü Topsakal, Oğuzhan Altay Yönet, Mehmet Erdoğan. ‘‘Konya’nın IlgınTermal Bölgesindeki İçme Sularında Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi’’.VI. Internationla Workshop on Nuclear Structure Properties. 18-20 September,2013 – Karabük/Turkey.

B2.Mehmet Erdoğan. ‘‘Measurements of RadonConcentrations in Thermal Water in Some Turkish Baths’’. 8thConference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems(SDEWES). 367 pp, 22-27 September 2013, Dubronik, Croatia.

B3.Nuretdin Eren, MehmetErdoğan. ‘‘Measurements of Radon Activity Concentration in Natural SpringWater Samples in the Region of Konya, Turkey’’. 8th Conference onSustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES). 368pp, 22-27 September 2013, Dubronik, Croatia.                                    

B4. Mehmet Erdoğan,Fatih Özdemir, Nuretdin Eren. ‘‘MEASUREMENTS OF RADON LEVELS IN THERMAL WATERSOF KONYA, TURKEY’’. International Scientific Conference People Buildings andEnvironment. 79pp, 7-9.11.2012 Lednice, Czech Republic.

B5. M. Erdogan, N. Buyukcizmeci,F. Bulut, H. Imal and R. Ogul  (In collaboration with A. S.Botvina). ‘‘Modifications in Symmetry Energy for NuclearMatter’’. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 27TH INTERNATIONAL PHYSICSCONGRESS-2010. 741pp, September 14-17, 2010, İSTANBUL, TÜRKİYE.

B6.F. Bulut, H. Imal (In collaboration with R. Ogul, U.Atav, A. S. Botvina, N. Büyükçizmeci, M. Erdogan, N. Eren, I. N.Mishustin, W. Trautmann). ‘‘Surface and Symmetry Energies in Isoscaling forMultifragmentation Reactions’’. International Conference on NuclearFragmentation From Basic Research to Applications, 40pp, September 27- Octaber4, 2009, Kemer/Antalya/TÜRKİYE.

B7.M. Erdoğan, N. Büyükçizmeci,N. Eren,  ‘‘Surface Energy Dependence of the Massand Charge Distributions in Nuclear Disintegration’’. TFD 24. UluslararasıFizik Kongresi, 198pp, 28-31 Ağustos 2007, Malatya/TÜRKİYE.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardabölümler :

 

 

D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Mehmet ERDOĞAN ve Nihal BÜYÜKÇİZMECİ,‘‘Nükleer Parçalanmada Kütle Dağılımlarına ve Sıcaklığa Yüzey EnerjisininEtkileri’’, S.Ü. Fen Dergisi 32, 81-87, (2008).

D2. Mehmet ERDOĞAN ve NihalBÜYÜKÇİZMECİ, ‘‘Sıvı-Gaz Faz Geçiş Bölgesinde U238 ÇekirdeğininNükleer Çok Katlı Parçalanmasına Yüzey ve Simetri Enerjisinin Etkileri’’, S.Ü.Fen Dergisi 31, 47-52, (2008).

D3. Mehmet ERDOĞAN ve Rıza OĞUL,‘‘Hidrojen Atomunda Enerji Seviyelerindeki Kaymaların Pertürbasyon Teorisi ileHesaplanması’’, S.Ü. Fen Dergisi, 21, 89-98, (2003).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Oğuzhan Altay Yönet, Mehmet Erdoğan, ‘‘Radyasyonun Biyolojik Etkileri’’. GEFİK (İzmirGenç Fizikçiler Kongresi) 13-15 Haziran, 2012.

E2. M. Erdoğan, O.A. Yönet, F. Özdemir,‘‘’Konya Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki İçme Sularında 222RnKonsantrasyonlarının İncelenmesi’’. ADIM FİZİK GÜNLERİ-II. PamukkaleÜniversitesi Fizik Bölümü, DENİZLİ, 26-28 Nisan, 2012.

E3. M. Erdoğan ve F. Özdemir,‘‘Konya’nın Ilgın İlçesindeki Jeotermal Sularda 222Rn DüzeylerininAraştırılması’’. ADIM FİZİK GÜNLERİ-II. Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü,DENİZLİ, 26–28 Nisan, 2012.

E4. Mehmet ERDOĞAN ve NihalBÜYÜKÇİZMECİ, ‘‘Nükleer Çok Katlı Parçalanmaya Yüzey Enerjisinin Etkileri’’.III. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, KÜTAHYA, 15-17 Kasım, 2006.

 

F. Diğer yayınlar :

F1. R.Ogul, N. Bukcizmeci, H. Imal, N. Eren, M. Erdogan. “What weunderstand from heavy ion collisions”. RETUNE12, Relaxation, Turbulence, and Non-equilibriumDynamics of Matter Fields, “What we understand from heavy ion collisions”. 21-  24 June 2012, Heidelberg, Germany (poster presentation).

F2. R. Ogul , N. Buyukcizmeci, M. Erdogan, H. Imal, F.Bulut  (In collaboration with ALADIN-GSI,W. Trautmann and A. S. Botvina). ‘‘Symmetry Energy in Isoscaling for NuclearReactions’’. NIC XI, Nuclei in the Cosmos XI, 19-23 July 2010,Heidelberg/Germany.

F3. N. Buyukcizmeci, A.S. Botvina, M. Erdogan, J. Lukasik, I.N. Mishustin, R.Ogul and W. Trautmann, ‘‘Nuclear Fragment production in the liquid-gas transition region: New ideas and results’’. NUFRA2007-International Conference on Nuclear Multifragmentation: From Bacis Research to Applications, 24 September-1 October 2007 Kemer, Antalya, Türkiye.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1.  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BilimselAraştırma Projeleri (BAP) 06101023 numaralı Doktora Projesi. Proje Adı: ‘‘Artık Çekirdek İstatistik Topluluğunun Rasgele Hesaplanması: Yüzey GerilimEnerjisinin Nükleer Çok Katlı Parçalanmaya Etkisi’’. Projedeki Görevi: YardımcıYürütücü

 

2.    Selçuk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BilimselAraştırma Projeleri (BAP) 12701647 numaralı Kongre Katılım Projesi. Proje Adı:‘‘Konya’nın Termal Sularında Radon (222Rn) SeviyelerininÖlçülmesi’’. Projedeki Görevi: Yürütücü

 

3.    Selçuk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BilimselAraştırma Projeleri (BAP) 13201016 numaralı Yüksek Lisans Projesi. Proje Adı:‘‘Konya’nın Termal Sularında Radon (222Rn) KonsantrasyonlarıDeğişimlerinin İncelenmesi’’. Projedeki Görevi: Yürütücü

 

4.    Selçuk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BilimselAraştırma Projeleri (BAP) 13201017 numaralı Yüksek Lisans Projesi. Proje Adı:‘‘Konya’nın Çeşme Sularında Radon (222Rn) KonsantrasyonlarıDeğişimlerinin İncelenmesi’’. Projedeki Görevi: Yürütücü

 

5.    Selçuk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BilimselAraştırma Projeleri (BAP) 13201018 numaralı Yüksek Lisans Projesi. Proje Adı:‘‘Konya’nın Ilgın Termal Bölgesindeki Kuyu Sularında ve Toprak Gazında Radon (222Rn)Konsantrasyonları Seviyelerinin Belirlenmesi’’. Projedeki Görevi: Yürütücü


6.  Selçuk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 13701525 numaralı Kongre Katılım Projesi. Proje Adı: ‘‘Measurements of Radon Concentrations in Thermal Water in Some Turkish Baths’’. Projedeki Görevi: Yürütücü
  Yönetilen Tezler
1. Emine OKUMUŞ, " ", Selçuk Üniversitesi, , , Fizik ABD (Nükleer Fizik BD), 2012 - , Devam Ediyor
2. Kevser SÖZEN, " ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik ABD (Nükleer Fizik BD), 2012 - , Devam Ediyor
3. 3. Fidan TEL, " Konya'nın Çeşme Sularında 222Rn Konsantrasyonu Değişimlerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik ABD (Nükleer BD), 2011 - , Devam Ediyor
4. Oğuzhan Altay YÖNET, " ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik ABD (Nükleer Fizik BD), 2011 - , Devam Ediyor
5. Ekrem Şükrü TOPSAKAL, " Konya'nın Ilgın Termal Bölgesindeki Kuyu Sularında ve Toprak Gazında Rn-222 Konsantrasyonu Seviyelerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik ABD (Nükleer BD), 2011 - , Devam Ediyor
6. Fatih Özdemir, " Konya'nın Termal Sularında 222Rn Konsantrasyonu Değişimlerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik ABD (Nükleer Fizik BD), 2010 - , Devam Ediyor
7. 2. Fikret TÜFEKCİOĞLU, " Radon Konsantrasyonlarının Ölçümü ve Süreksizliklerin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Maden Mühendisliği ABD, 2009 - , Devam Ediyor
8. Saadet Derya İNCİ, " Nükleer Parçalanmada Oluşan Parçacıkların Ortalama Nötron Proton Sayısı Oranına Simetri Enerjisinin Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik ABD (Nükleer Fizik Bilim Dalı), 2009 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Eğitim Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.27/01/201625/07/2016
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.15/08/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
FİZİK 1
FİZİK 1
GENEL FİZİK
PHYSICS 1