FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MAHMUT ÖZGÜR SEZER
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Cakir B. , Yakar, Y. ,Ozmen, A., Sezer, M.O. Sahin, M., " Linear and nonlinear optical absorption coefficients and binding energy of a spherical quantum dot ", SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, 47(4), , 556, 2010,( SCI )
2. Bekir Çakır, M. Özgür SEZER, Yusuf YAKAR, Ayhan ÖZMEN, Hüseyin YÜKSEL, " Hidrojen tipi Kuantum Nokta Yapının Taban Durumunun Kuantum Genetik Algoritma Yöntemiyle İncelenmesi ", S.Ü. Fen Dergisi, 33, , 45, 2009,( Üniversite Dersgisi )
3. M. Ö. Sezer, A. Özmen, H. Yüksel, " Electric multipole moments of some diatomic molecules ", Turk. J. Phys., 33, , 121, 2009,( Diğer )
4. M. Özgür Sezer, Necati Kaplan and Ulku Sayin, " ESR analysis of natural and gamma irradiated coriander (Coriandrum sativum L.) seeds ", RADIATION EFFECTS & DEFECTS IN SOLIDS, 172, , 815-823, 2007,( SCI )
5. Y. Yakar, M. Ö. Sezer, B. Çakır, " Calculations of Two-Center One-Electron Integrals ", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 49(1), , 1, 2005,( Üniversite Dersgisi )
6. Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER, Bekir ÇAKIR, Hüseyin YÜKSEL, " of Electric Field Gradient over Slater-type Orbitals with Noninteger Principle Quantum Numbers ", Energy Education Science and Technology, 12(2), , 49, 2004,( SCI )
7. Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER,Ayhan ÖZMEN, Haluk ŞAFAK, Hüseyin YÜKSEL, " Calculation of One Center Coulomb Integrals Over Noninteger-n Slater-type Orbitals ", Energy Education Science and Technology, 11(2), , 61, 2003,( SCI )
8. Ayhan ÖZMEN, Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER, Aslı KARAKAŞ, Hüseyin YÜKSEL, " Calculation of Electric Field Gradient at The Nuclei of Halogenic Atoms and Ions by using The Binomial Coefficients ", Energy Education Science and Technology, 11(1), , 45, 2003,( SCI )
9. M. Özgür SEZER, Hüseyin YÜKSEL, " Calculation of Electric Quadrupole Moments for HF, HCl and BH Molecules ", Üniversite Dergisi, 20, , 141, 2002,( Üniversite Dersgisi )
10. Ayhan ÖZMEN, Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER, Ülfet ATAV, Hüseyin YÜKSEL, " Binom Katsayıları Kullanarak Tek Merkezli Overlap, Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji İntegrallerinin Slater Tipi Orbitaller Üzerinden Hesaplanması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18, , 67, 2001,( Üniversite Dersgisi )
11. Bekir ÇAKIR, Ayhan ÖZMEN, Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER, Hüseyin YÜKSEL, " Fenol, p-Bromfenol, p-Nitrofenol Moleküllerinin Moleküler Elektronik Spektroskopi Yöntemiyle İncelenmesi ", S.Ü. FDen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18, , 73, 2001,( Üniversite Dersgisi )
12. Yusuf YAKAR, M. Özgür SEZER, " Computation of One-Center Overlap, Nuclear Attraction and Kinetic Energy Integrals over Nonintegral-n Slater-type Orbitals ", Commun. Fac. Sci Univ. Ank. Series A2-A3, 46, , 41, 2001,( Üniversite Dersgisi )
13. M. Özgür SEZER, Ayhan ÖZMEN, Mustafa KUMRU, Yusuf YAKAR, Hüseyin YÜKSEL, " Toluidine Moleküllerinin Elektronik Soğurma Spektroskopisi ", Üniversite Dergisi, 16, , 51, 2000,( Üniversite Dersgisi )
14. Erhan AKIN, Ayhan ÖZMEN, M. Özgür SEZER, Hüseyin YÜKSEL, " HF ve HCl Moleküllerinde Elektrik Alan Gradiyentinin Hesaplanması ", TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Çukurova Üniversitesi, , , , 1999,( Konferans )


  Theses
1. Cengiz Pehlivanoğlu, " Kuantum Nokta Yapıların elektronik Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, - 2009, Tamamlandı
2. Ali Barış Öztürk, " Kristal Yapı İyileştirme Yöntemleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, - 2010, Tamamlandı
3. Necati KAPLAN, " ışınlanmış Bazı Gıdaların ESR Tekniğiyle İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2014 - 2015, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Bölüm Başkan Yardımcılığı20072009

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
ELECTRONIC