FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: PROF.DR. MUSTAFA KOYUNCU
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF GENERAL PHYSICS
 
E-Mail  mkoyuncu selcuk.edu.tr
Phone 2231850
Address Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Mehmet Okan Erdal, Mustafa Koyuncu, İbrahim Uslu,The effect of synthesis technique on thermoelectric properties ofnanocrystalline NaCo2O4 ceramics, J. Nanopart. Res. 16:2715, (2014)

A2. Mustafa Koyuncu, Equation of a long-range triangular-well fluid, Molecular Physics 109:565-573 (2011)

A3. Elife Ö. Karabulut, Mustafa Koyuncu, Ülfet Atav, Mehmet Tomak, Thermodynamics of a two-dimensional interacting Bose gas trapped in a quartic potential, Physics Letters A 375:339-345 (2011)

A4. Elife Ö. Karabulut, Mustafa Koyuncu, Mehmet Tomak, Thermodynamics of Bose-Einstein Gas trapped in D-Dimensional quartic potentials, Physica A 389:1371-1379 (2010)

A5. Elife Ö. Karabulut, Mustafa Koyuncu, Neural network-based correlations for the thermal conductivity of propane, Fluid Phase Equilibria 257:6-17 (2007)

A6. M. Koyuncu, A. Demirtaş, R. Oğul, Excess properties of liquid mixtures from the perturbation theory of Barker-Henderson, Fluid Phase Equilibria 193:87-95 (2002)

A7. M. Ersöz, Y. Çengeloğlu, E. Kır, M. Koyuncu, Z. Yazıcıgil, Transport of Cu(II) Ions Through Charged Cation-Exchange Membranes, Journal of Applied Polymer Science, 81:421-427 (2001)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Elife O. Karabulut, M. Koyuncu, M. Tomak, Anharmonik bir tuzakta etkileşen bozon gazı, Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, p. 142, 24-27 Eylül 2009, Bodrum/TÜRKİYE

B2. Elife O. Karabulut, M. Koyuncu, M. Tomak, The occurrence of Bose-Einstein condensation in a low-dimensional confinement, Grek-Turkish Conference on Statistical Mechanics and Dynamical Systems, p. 24, Sept 11-14, 2008 Rhodes/GREECE and Sept 14-17, 2008 ITAP-Marmaris/TÜRKİYE

B3. Elife Ö. Karabulut,Mustafa Koyuncu, The thermal conductivity correlation of propane by artificial neural networks, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, pp. 1067-1070, August 28-30, 2006 Konya/TURKİYE

B4. Elife O. Karabulut, M. Koyuncu, Neural network correlation for the thetmal conductivity of propane, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, p. 376, 13-16 Eylül 2005, Muğla/TÜRKİYE

B5. Ufuk Sancar Vural, Mustafa Koyuncu, Yusuf Ceylan, Vefa Muradoğlu, Excess Molar Volumes and Refractive Indexes of Binary Mixtures (Epichlorohydrin+Acetone and Epichlorohydrin+Chloroform), 28. International Conference on Solution Chemistry, p. 150, August 23-28, 2003 Debrecen/HUNGARY

B6. Ufuk Sancar Vural, Mustafa Öner, Mustafa Koyuncu, Yusuf Ceylan, Excess Molar Volumes and Viscosities of Binary Mixtures of Epichlorohydrin with Alcohols at Different Temperatures, 28. International Conference on Solution Chemistry, p. 176, August 23-28, 2003 Debrecen/HUNGARY

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Mehmet Okan Erdal, İbrahim Uslu, Arda Aytimur, Mustafa Koyuncu, Synthesis and acterization of NaxCo2O4 thermoelectric material using PVA polymerized complex, International Journal of Materials Science and Electronics Research, 1(2):55-59, 2010

D2. Mustafa Koyuncu, Ali Demirtaş, Bazı ikili sıvı karışımlarının termodinamik özellikleri, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 17:119-124 (2000)

D3. Mustafa Koyuncu, Ali Demirtaş, Saf akışkanların termodinamik özelliklerinin perturbasyon yöntemiyle hesaplanması, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13:357-362 (2001)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. 1. Elife O. Karabulut, M. Koyuncu, Two-fluid Deion of Bose-Enstein Condensed Gas at Finite Temperature, 18. İstanbul İstatistiksel Fizik Günleri, 30 Haziran-2 Temmuz 2011 Sabancı Üniversitesi, İstanbul. C10

E2. Elife O. Karabulut, M. Koyuncu, M. Tomak, Bose-Einstein Condensation of non-interacting bosons in lower dimensions, 12. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, p.9,  31 Ekim-2 Kasım 2008, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri, İstanbul

E3. Elife O. Karabulut,M. Koyuncu, Propanın viskozitesinin yapay sinir ağı yöntemiyle belirlenmesi, IX. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, p. 22, 22-25 Eylül 2005, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri, İstanbul

E4. Ufuk Sancar Vural, Mustafa Öner, Sema Koçer, Mustafa Koyuncu, Epiklorhidrin+Etilalkol ve Epiklorhidrin+Etilalkol+Su karışımlarının excess molar özelliklerinin incelenmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, p. 565, 10-13 Eylül 2002, Konya


  Theses
1. Elife Öznur KARABULUT, " Tuzaklanmış Soğuk Atomların Fiziği ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik, - 2010, Tamamlandı
2. Elife Öznur KARABULUT, " Akışkanların Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağı Yöntemi İle Belirlenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, - 2005, Tamamlandı
3. Şerife SELAMOĞLU, " Kesirli Dışarlama İstatistiğine Uyan İdeal Gazların Kuantum İstatistik Mekaniği ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, - 2005, Tamamlandı
4. Mehmet Okan ERDAL, " Yoğun Akışkanların Taşınım Katsayılarının Durum Denkleminden Hesaplanması ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, - 2004, Tamamlandı
5. Mehmet Okan ERDAL, " Elektrospin Yöntemiyle Termoelektrik Nano Yapılar Üretimi ve Karakterizasyonu ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizik, - 2013, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.17/05/2018 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
CONSULTANCY (LICENSE)
ELECTROMAGNETICS
ELECTROMAGNETICS-I
ELECTROMAGNETICS-I
ELECTROMAGNETICS
ELECTROMAGNETIC THEORY I