FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: PROF.DR. NURETDİN EREN
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS
 
E-Mail  eren selcuk.edu.tr
Phone 223 18 48
Address S.Ü. Fen Fak. Fizik Böl. Kampüs / KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü1990 

  Publications:

sA1. N. Eren, N. Buyukcizmeci, R. Ogul, "Mass distributionsfor nuclear disintegration from fission to evaporation", PHYSICA SCRIPTA (ISI) , 657-660 pp., 2007 , DOI:10.1088/0031-8949/76/6/011

A2. N. Eren, N. Buyukcizmeci, R. Ogul, A.S. Botvina, "Massdistribution in the disintegration of heavy nuclei", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A (ISI),1-7 pp., 2013 , DOI: 10.1140/epja/i2013-13048-1

A3. M. Erdogan, N. Eren, S. Demirel, V. Zedef,"Determination of radon concentration levels in wellwater in Konya,Turkey", RADIATIONPROTECTION DOSIMETRY (ISI) , 1-6pp., 2013 , DOI: 10.1093/rpd/nct099

A4. R. Ogul, N. Eren, "On the quantumnonequilibrium theory with density matrices", JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (ISI) , 7664-7668 pp., 1996 , DOI:10.1063/1.472549

A5. M. Erdogan, F. Özdemir, N. Eren, "Measurements ofradon concentration levels in thermal waters in the region of Konya,Turkey", ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES (ISI) , falsepp., 2013 , DOI: 10.1080/10256016.2013.815182

A6. R. Ogul, N. Eren, "On the transportcoefficients of nuclear matter", BALKANPHYSICS LETTERS , 10-16pp., 1997

B1. N. Eren, N. Buyukcizmeci, R. Ogul, 10th InternationalConference on Clustering Aspects of Nuclear Structure and Dynamics konferansıdahilinde "IOPScience, Journal of Physics: Conference Series" bildirikitapçığındaki "Charge distribution in disintegration of uranium",1-3 pp., Debrecen, Macaristan, Eylül 2012

B2. M. Erdogan, F. Özdemir, N Eren, International ScientificConference, People Buildings and Environment 2012 konferansı dahilinde"Özeti basıldı" bildiri kitapçığındaki "Measurement of RadonLevels in Thermal Waters of Konya, Turkey", 79 pp., Lednice, CzechRepublic, Kasım 2012

B3. R. Ogul, N.Büyükcizmeci, H. İmal, N. Eren, M. Erdogan, RETUNE12, Relaxation, Turbulence,and Non-equilibrium Dynamics of Matter Fields, 21-24 June 2012 konferansıdahilinde "poster presentation" bildiri kitapçığındaki "What weunderstand from heavy ion reactions", 1 pp., Heidelberg, Germany, 2012

B4. Z. Yağmur, N. Eren,N. Büyükçizmeci, R. Oğul, NUFRA2011 Third International Conference on NuclearFragmentation From Basic Research to Aplications konferansı dahilinde"Özet Basıldı (Poster Bildiri)" bildiri kitapçığındaki "MassDistribution in Disintegration of Heavy Nuclei", 68 pp., Kemer (Antalya),Turkiye, Ekim 2011

B5. F. Bulut, H. İmal, R.Ogul, U. Atav, A.S. Botvina, N. Buyukcizmeci, M. Erdoğan, N. Eren, I.N. Mishustin,W. Trautmann, Inretnational Conference on Nuclear Fragmentation From BasicResearch to Applications konferansı dahilinde "NUFRA2009" bildirikitapçığındaki "Surface and Symetry Energies in Isoscaling forMultifragmentation Reactions", 47 pp., Kemer, Antalya, 2009

B6. M. Erdogan, N. Büyükçizmeci, N. Eren, Turkish PhysicalSociety 24 th International Physics Congress konferansı dahilinde "BALKANPHYSICS LETTERS" bildiri kitapçığındaki "Surface energy dependence ofthe mass and charge distributions on nuclear disintegration", 725-728 pp.,Malatya, Türkiye, Ağustos, 2007

B7. N. Büyükçizmec, R. Ogul, N. Eren, A.S. Botvina,NATO-ASI Structure and Dynamics of Elementary Matter konferansı dahilinde"Özeti basıldı" bildiri kitapçığındaki "Critical temperature ofnuclear matter and fragmentation of finite nuclei", 17 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 2003

B8. N. Buyukcizmeci, N.Eren, R. Ogul, The Second International Balkan Workshop on Nuclear Physicskonferansı dahilinde "The Second International Balkan Workshop on NuclearPhysics (özeti basıldı)" bildiri kitapçığındaki "QuantumNanequilibrium Properties of Nuclear Matter", 14 pp., Edirne, Turkey, 2001

B9. N. Buyukcizmeci, NEren, R. Ogul, The Second International Balkan Scholl on Nuclear Physicskonferansı dahilinde "Balkan Physics Letters (Special Issue)" bildirikitapçığındaki "On The Landau's Fermi-Liquid Theory of NuclearMatter", 196-202 pp., Bodrum-Turkey, 2000

B10. N.Eren, M. Erdogan, 8th CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OFENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS konferansı dahilinde, “”, Measurements ofradon activity concentration in natural spring water samples in the region ofKonya, Turkey., September 22-27, Dubrovnik, Croatia, 2013

B11. N.Eren, E.Altınkaya, The Second International Conference onRadiation and Dosimetry in Various Fields of Research konferansı dahilinde, “”,Researchingof natural radiation dose level in the around of Beyşehir Lake of Turkey., May 27-30, Niş, Serbia, 2014

D1. N. Eren, R. Ogul, "Araştırma Reaktörleri ve SelçukÜniversitesi Kampüsü İçin Uygun Bir Reaktör Seçimi", Selçuk Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Fen Dergisi , 15-24pp., 2001

D2. N. Büyükçizmeci, N. Eren, R. Oğul, "NuclearFragmentation in the Liquid-Gas Phase Transition Region", Çankaya Üniversity Journal of Arts andScience , 55-62 pp., 2005

E1.  A. İlik, N. Eren, R.Oğul, TFD 15. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "TFD-15" bildirikitapçığındaki "Nükleon-Nükleon Tesir Kesitinin Nükleer Maddenin TransportKatsayılarına Etkisi", 211 pp., Kaş, Antalya, 1995

F1. R. Ogul, N. Eren, Nükleer veReaktör Fiziği, Ders Notları, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, FizikBölümü, 228 Sayfa, Konya, 2007

F2. A. Özmen, N. Eren ve ark. MekanikDeneyleri, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Fizik Bölümü, Konya,1996


  Theses
1. Serkan DEMİREL, " KONYANIN İÇME SUYUNUN SAĞLANDIĞI BAZI KUYU SULARINDA 222Rn KONSANTRASYONU DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2010 - 2013, Tamamlandı
2. Merve ERGÜN, " BAŞ BOYUN RADYOTERAPİSİNDE, LİNEER HIZLANDIRICIDA KRİTİK ORGAN DOZLARININ TEDAVİ PLANLAMA SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2010 - 2012, Tamamlandı
3. Zuhal YAĞMUR, " ÇEŞİTLİ ENERJİLERDE AĞIR ÇEKİRDEK ÇARPIŞMALARININ PARÇALANMA ÜRÜNLERİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2008 - 2011, Tamamlandı
4. Fatma Buse GÜLER, " AĞIR İYON PARÇALANMALARINDA UYARILMA ENERJİSİNİN PARÇALANMA ÜRÜNLERİNE ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2007 - 2010, Tamamlandı
5. Engin ALTINKAYA, " BEYŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL RADYASYON DOZ DÜZEYLERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2007 - 2010, Tamamlandı
6. Hasan Şakir BARUT, " RADYASYONUN KANSER TEDAVİLERİNDE UYGULANMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2006 - 2009, Tamamlandı
7. Niğmet KÖKLÜ, " İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TIPTA UYGULAMA ALANLARI, ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2003 - 2006, Tamamlandı
8. Özgür AY, " NÜKLEER TEKNİKLERİN GIDA STERİLİZASYONUNDA KULLANIMI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizik, 2003 - 2006, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Fizik Bölümü Başkan Yardımcılığı20032007
Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Fizik Bölümü Başkan Yardımcılığı20112012

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
MECHANICS
REACTOR PHYSICS (ELECTIVE)