FACULTY OF SCIENCES
PHYSICS
 
 Name and Surname: PROF.DR. ERHAN AKIN
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICS PROGRAM OF DEPARTMENT OF ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Akin, E., " Evaluation of two-center electric field gradient integrals over STOs using elliptical coordinates ", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 49, , 305-310, ,( SCI )
2. Ates, S ; Tekeli, G; Celik, G; Akin, E; Taser, M, " Oscillator strengths for singly ionized oxygen ", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D , 54, , 21-24, 2009,( SCI )
3. Ateş, Ş., Çelik, G., Akın, E., " Kuantum Kusur Teori ", Türk Fizik Derneği, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum-Türkiye , , , , 2008,( Kurum Dergisi )
4. Çelik, G., Ateş, Ş., Tekeli, G., Akın, E., " En Zayıf Bağlı Elektron Potansiyel Model Teorisi ", Türk Fizik Derneği, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum-Türkiye, , , , 2008,( )
5. Celik, Gultekin; Akin, Erhan; Kilic, Hamdi Sukur, " Comparison of transition probabilities calculated using different parameters on WBEPM theory for some p-d and d-p transitions in excited atomic nitrogen ", INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 107, , 495-500, 2007,( SCI )
6. Çelik, G., Kılıç, H.Ş., Akın, E.,, " The Calculation of Oscillator Strengths and Transition Probabilities for Atomic Fluorine ", Turkish Journal of Physics, 30, , 165-171, 2006,( Kurum Dergisi )
7. Celik, G.; Akin, E.; Kilic, H. S., " The theoretical calculation of transition probabilities for some excited p-d transitions in atomic nitrogen ", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 40, , 325-330, 2006,( SCI )
8. Çelik, G., Akın, E., Kılıç, H.Ş., Ateş, Ş., " The Theoretical Calculation of the Transition Probablities Between Individual Lines for Atomic Nitrogen ", ?, 6th International Balkan Physical Union, İstanbul-TURKEY, , , , 2006,( Diğer )
9. Çelik, G., Akın, E., Kılıç, H.Ş., " Azot Atomunda Geçiş Olasılıklarının Hesaplanması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 25, , 113-118, 2005,( Üniversite Dersgisi )
10. Çelik, G., Kılıç, H.Ş., Akın, E., " Azot Atomunda İki Foton Soğurma Tesir Kesitlerinin Hesaplanması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 26, , 1-8, 2005,( Üniversite Dersgisi )
11. Çakır, B., Akın, E., Yakar, Y., Karabıyık, M., Güleç, A., Yüksel, H., " 1,4-Benzokinin, 2-Metil-1,4-Benzokinin Ve Tetrametil-1,4-Benzokinin Moleküllerinin Moleküler Elektronik Spektroskopi Yöntemiyle İncelenmesi ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 24, , 1-6, 2004,( Üniversite Dersgisi )
12. Özmen. A., Yakar, Y., Akın, E., Sezer, M.Ö., Karakaş, A., Yüksel, H., " Calculation of Electric Field Gradient At The Nuclei of Halogenic Atoms And Ions By Using The Binomial Coefficients ", Energy Education Science and Technology , 11, , 45-50, 2003,( SCI )
13. Akgöbek,G., Yıldırım, E.Ö., Güleç, A., Akın, E., Atav, Ü., " Faz Geçişlerinin Nitel Tanımı: Kritik Üsteller ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 22, , 25-31, 2003,( Üniversite Dersgisi )
14. Akın, E., Güleç, A., Yüksel, H., " Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 21, , 1-6, 2003,( Üniversite Dersgisi )
15. Akın, E., Atav, Ü., Özmen, A., Yüksel, H., " İki Merkezli EFG İntegrallerinin Guseinov Açılım Yöntemi İle Hesaplanması ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 18, , 25-32, 2001,( Üniversite Dersgisi )
16. Akın, E., Yüksel, Ö.F., Şafak, H., " Tepesidelik (Kırşehir) Ve Tuzköy (Nevşehir) Kayatuzlarının Tuzak Derinliklerinin Termolüminesans Yöntemle Belirlenmesi ", S. Ü. Eğitim fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, , 127-135, 2000,( Üniversite Dersgisi )
17. Akın, E., Özmen, A., Sezer, M.Ö., Yüksel, H., " HF ve HCl Moleküllerinde Elektrik Alan Gradyentinin Hesaplanması ", Bildiri Kitapçığı, , , 43-46, 1999,( )
18. Guseinov, II; Akin, E; Rzaeva, AM, " Evaluation of molecular electric multipole moments using Slater-type orbitals ", , 453, , 163-167, 1998,( SCI )


  Theses
1. A. Kocamalcı, " STO'lar Üzerinden Bir ve İki Merkezli Kinetik Enerji integrallerinin Hesaplanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2009 - 2010, Tamamlandı
2. Ö.F. Özdemir, " Overlap İntegrallerinin Doğrudan ve Tekrarlama Bağıntıları ile Hesaplanmalarının Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2008 - 2009, Tamamlandı
3. Ç. Çetinkaya, " Gaunt Katsayılarının Matrisler Yardımıyla Hesaplanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2005 - 2006, Tamamlandı
4. Z. Erduhan, " STO'lar Üzerinden İki Merkezli Coulomb İntegrallerinin Guseinov Açılım Yöntemi İle Hesaplanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2004 - 2005, Tamamlandı
5. H.C. Keklik, " STO'lar Üzerinden Overlap İntegrallerinin Eliptik Koordinatlarda Çözümüne Bazı Katkılar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2003 - 2004, Tamamlandı
6. M. Karabıyık, " 1,4-Benzoquinone, 2-Methyl-1,4-Benzoquinone ve Tetramethyl-1,4-Benzoquinone Moleküllerinin Moleküler Elektronik Spektroskopi Yöntemiyle İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2001 - 2002, Tamamlandı
7. M. Sami Koç, " Overlap İntegralleri Kullanılarak Guseinov Seri Açılım Yönteminin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atom ve Molekül Fiziği, 2000 - 2002, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PHYSICS I