FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Biyoteknoloji kapsamındaki temel ve mühendislik bilgilerine sahiptir
P.Ç.2 Biyoteknoloji alalnındaki bilgiye ulaşma yollarını bilir
P.Ç.3 Biyoteknolojinin tarihi gelişim sürecini bilir ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur
P.Ç.4 Tüm canlı sistemlerin yapısını, işlevlerini ve çevreyle olan etkileşimlerini bilir
P.Ç.5 Analitik düşünce sistemine sahiptir
P.Ç.6 Çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkesini benimser
P.Ç.7 Temel mühendislik ve matematiksel hesaplamaları bilir
P.Ç.8 Yeterli kimya bilgisine sahiptir
P.Ç.9 Verileri analiz edebilecek düzeyde yeterli İstatistik bilgisine sahiptir
P.Ç.10 Biyoteknoloji alanında bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilir.
P.Ç.11 Biyoteknoloji kapsamındaki birçok cihaz, kit ve yazılımları kullanabilir
P.Ç.12 Farklı disiplinler ile uyumlu çalışabilme kapasitesine sahiptir
P.Ç.13 Alanında gerekli çeşitli bilgisayar yazılımlarını kullanır
P.Ç.14 Temel bilgisayar kullanım becerisine sahiptir
P.Ç.15 İnsanlığın karşılaştığı sorunlara biyoteknolojik çözümler üretebilir
P.Ç.16 Bilimsel verileri organize edip sözlü, yazılı ve görsel olarak sunabilir
P.Ç.17 Grup içinde işbirliği yaparak çalışır
P.Ç.18 Kendini güncel bilim ve teknolojiye göre adapte eder ve bunları uygular
P.Ç.19 Tüm canlılara ve çevreye duyarlı ve saygılıdır
P.Ç.20 Bilimsel etik kurallarını bilir ve uygular
P.Ç.21 Çalışmalarında Ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur
P.Ç.22 Verileri işleyerek sentez yapabilme yetkinliğine sahiptir
P.Ç.23 Edindiği bilgi, tecrübe ve kabiliyetlerini Tıp, Ziraat, Çevre ve Gıda alanlarında uygular