FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLSÜM AYDIN
Fakülte Adı:  FEN FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  BİYOTEKNOLOJİ
E-Mail :  gkalemtas gmail.com
Telefon : 0332 2233957
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 20022011
Academia Sinica20072008
Selçuk Üniversitesi2011 

  Akademik Yayınlar:

SCI (Science Citation Index) SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

Aydin, G., Yucel, M., Chan, M.-T., Oktem, H.A., 2014, Evaluation of abiotic stress tolerance and physiological characteristics of potato (Solanum tuberosum L. cv. Kennebec) that heterologously expresses the rice Osmyb4 gene, Plant Biotechnology Reports, 8(3): 295-304.

Aydin, G., Kunduhoglu, B., 2014, Biological decolorization of some reactive textile dyes by eight fungal isolates obtained from soil and textile industry wastewater, Fresenius Environmental Bulletin, 23(6): 1322-1328.

Baloğlu, M. C., Battal, A., Aydin, G., Eroğlu, A., Öz, T., Kavas, M., Öktem, H. A., Yücel, M., 2013, Vector construction strategies for transformation of wheat plant, The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(3): 906-912.

Baloglu, C., Kavas, M., Aydin, G., Oktem, H.A., Yücel, M., 2012, Antioxidative and physiological responses of two sunflower (Helianthus annuus) cultivars under PEG-mediated drought stress, Turkish Journal of Botany, 36(6): 707-714.

Aydin, G., Yücel, M., Oktem, H.A., 2012, Abiotic stress tolerance and growth responses of transgenic potato ( Solanum tuberosumL. cv. Kennebec) plants expressing rice Osmyb4 gene, New Biotechnology, 29S: S27, http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2012.08.068

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Akcay, U.C., Kalemtas, G., Yucel, M., Oktem, H.A., Comparison of Different Molecular Methods in Screening Genetically Modified Lentil, 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(2): 73 - 78

KİTAPLAR

Bayraç, A.T., Kalemtaş, G., Baloğlu, M.C., Kavas, M., Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, 2007, ODTÜ Yayıncılık.

KİTAP BÖLÜMÜ

Aydin, G., Genome analysis of plants, In: Plant Omics: Trends and Applications, (Eds) Hakeem, K.R., Tombuloglu, H., Tombuloglu, G., Springer, 2016.

ÇEVİRİSİ YAPILAN KİTAP BÖLÜMLERİ

Kavas, M., Kalemtaş, G., Ercan, O., Battal, A., Gürel, E., Öktem, H. A., Yücel, M., Transgenik Bitki Üretimi. Öktem, H. A., Yücel, M. (Çeviri editörleri), Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik: İlkeler Teknikler ve Uygulamalar, 1. Baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2012, 245-274

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Aydin, G., Oz, MT, Yucel, M., Oktem, HA., Cold-induced comparative transcriptome analysis of potato (Solanum tuberosum L. cv. Kennebec) that heterologously expresses the rice Osmyb4 gene, European Biotechnology Congress 2016, Riga, Latvia, May 5-7, 2016.

Ahmed, H.A., Hajyzadeh, M., Ozcan, S.F., Akdoğan, G., Aydın, G., Uranbey, S., Özcan, S., Optimization of Agrobacterium-mediated transformation and in vitro regeneration of Turkish potato cultivar, International Scientific Practical Conference on “Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities”, Ganja, Azerbaijan, October 23-24, 2015.

Ahmed, H.A., Onarıcı, S., Karakoç, O., Köm, D.,Aydın, G., Ünlü, L., Özcan, S., Gıda amaçlı kullanım potansiyeli daha yüksek olan böceklere dayanıklı transgenik patates elde edilmesi, International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, TURKEY, September 22-25, 2014.

Aydin, G., Yucel, M., Oktem, H. A., Abiotic stress tolerance and growth responses of transgenic potato (Solanum tuberosum L. cv. Kennebec) plants expressing rice Osmyb4 gene, 15th European Congress on Biotechnology, Istanbul, TURKEY, September 23-26, 2012.

Baloglu, M. C., Kalemtas, G., Eroglu, A., Battal, A., Oktem, H. A., Yucel, M., Cloning of TaNac69-1 Gene and Transformation of Wheat Inflorescence by Particle Bombardment, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Ankara, TURKEY, September 27-30, 2009.

Akcay, U.Ç., Kalemtas, G., Yucel, M.,  Oktem, H.A., Comparison of Different Molecular Methods In Screening Genetically Modified Lentil, “International Symposium On Engineering And Architectural Sciıences Of Balkan, Caucasus And Turkiıc Republics” Isparta, TURKEY, October 22–24, 2009.

Kavas, M., Kalemtas, G., Celikkol Akcay, U., Bayrac, A.T., Ozgur, E., Baloglu, C., Ercan, O., Yucel, M., Oktem, H.A., Effect of Drought Stress on the Antioxidant Systems of Two Sunflower (Heliantus annuus) Cultivars, Stress in Systems Biology, Antwerp, BELGIUM, 2006.

ULUSAL BİLDİRİLER

Aydın, G., Öz, MT, Yücel, M., Öktem, HA., Oryza sativa myb4 (Osmyb4) Genini Farklı Promotorlar Kontrolünde İfade Eden Transgenik Patates Bitkilerinin Karşılaştırmalı Transkriptom Analizi, 1. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, Samsun, 2016.

Aydın, G., Oz, MT, Yucel, M., Oktem, HA., Oryza sativa myb4 (Osmyb4) Genini İfade Eden Transgenik Patateste Gen Ekspresyon Profilinin Mikroarray Teknolojisi Kullanılarak İncelenmesi, 18. Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 2015.

Ahmed, H.A., Onarıcı, S., Karakoc, O.C., Kom, D., Aydın, G., Akdoğan, G., Ünlü, L., Sancak, C., Ozcan, S., Hibrit Cry Geni Aktararak Coleoptera ve Lepidoptera Takımındaki Böceklere Dayanıklı Transgenik Patates Hatlarının Geliştirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 2015.

Özcan, S., Anayol, E., Ahmed, H.A., Joiya, A., Onarıcı, S., Aydın, G., Aasım, M., Akdoğan, G., Khabbazı, S.D., Turgut, B., Ozcan, S.F., Khawar, K.M., Ünlü, L., Böceklere Dayanıklı Transgenik Bitki Üretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Gereksiz Cry Protein Üretiminin Engellenmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, 2013.

Eroğlu, A., Baloğlu, M. C., Kalemtaş, G., Kayıhan, C., Aysin, F., Battal, A., Öktem, H. A., YÜcel, M., NAC tipi transkripsiyon faktörlerinin monokot ekspresyon vektörüne klonlanması, 20. Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.

Aysin, F., Kayıhan, C., Baloğlu, M. C., Kalemtaş, G., Eroğlu, A., Battal, A., Öktem, H. A., Yücel, M., Buğday TaNAC69-1 Geni için RNAi (RNA müdahale) Vektörünün Oluşturulması, XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2009.

Baloğlu, M. C., Kalemtaş, G., Eroğlu, A., Battal, A., Aysin, F., Kayıhan, C., Öktem, H. A., Yücel, M., NAC69-1 ve NAM-B2 Genlerinin Buğdaydan İzolasyonu ve Karakterizasyonu, XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2009.

Kalemtaş, G., Öktem, H. A., Yücel, M., Patatesin MYB4 Transkripsiyon Faktörü ile Transformasyonu ve Gen Aktarımının Moleküler Yöntemlerle Doğrulanması, XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2009.

Baloğlu, M. C., Kalemtaş, G., Eroğlu, A., Battal, A., Öktem, H. A., Yücel, M., NAC69-1 ve NAM-B2 Genlerinin İkili Dikot Vektöre Klonlanması ve Agrobacterium’a  Aktarılması, XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2009.

Kunduhoğlu, B., Kalemtaş, G., Tekstilde Kullanılan Bazı Reaktif Boyaların Fungal Dekolorizasyonu, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.

Kalemtaş, G., Yücel, M., Öktem, H.A., Patateste (Solanum tuberosum L. cv. Resy) Rejenerasyon ve Mikrotüberizasyon Koşullarının Optimizasyonu, XIV. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 2005.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli25/07/201115/10/2012

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ (SEÇ)
BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ
DANIŞMANLIK (LİSANS)
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
GENETİK
GENETİK LAB.
MOLEKÜLER GENETİK